zaterdag 3 september 2011

Vlieland: een zomerse Septemberdag.

Bij vertrek vanaf de zwaluw liep vanmorgen om 05 uur het water bijkans met straaltjes van de fietsen af, zo zwaar had de dauw het eiland in haar greep. Het was dan ook behoorlijk mistig en met 15 graden in de nacht voelde het broeiering warm.
De wind was de gehele nacht in het Zuidwesten blijven zitten. De netten plakten dan ook stevig en het kostte meer tijd om ze te openen dan ons lief was. Vlak voor de mooie zonsopkomst hebben we de eerste ronde gelopen en die viel ondanks de natte omstandigheden niet tegen. sterker nog, we hadden met ongeveer 40 vogels het dubbele aantal van gisteren in diezelfe ronde. Zoals te verwachten in deze tijd van het seizoen vooral zwartkoppen, maar ook een enkele kleine karekiet, tuinfluiter en onverwachts helamaal achteraan op het hoge droge duin een sprinkhaanzanger.
De tweede ronde is normaal gesproken een stuk beter, daarin vangen we meestal het dubbele of meer ten opzichte van de eerste ronde, maar dat effect bleef vanmorgen uit. Het werden er ongeveer net zoveel als in de eerste. De leukste soortjes die daar vandaag bij zaten waren vuurgoudhaan en een waterral. Verder in de derde ronde nog een mooie adulte en volledig in nieuw verenkleed getooide witgesterde blauwborst. Het echte krentje in de pap kwam vandaag echter in de ronde van 11 uur, een sperwergrasmus. Feest voor onze Spaanse vrienden want als deze vogel voor ons al tot de schaarse soorten behoort dan gaat dat voor hen helemaal op.


Foto: Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria) 1e kalenderjaar.

De gemiddelde gewichten van de zwartkoppen van vandaag lagen beduidend lager dan gisteren; de meerderheid kwam niet over de 20 grams-grens heen, ook later op de ochtend niet nadat ze alle tijd hadden gehad om flink bij te eten. toch waren er zeker wel uitschieters bij, wat te denken van een tuinfluiter van 25,4 gram naast een exemplaar van 17,9 gram...
Nadat tegen 9 uur de mist definitief was opgetrokken en het in de hogere luchtlagen begon op te klaren werd het snel warmer en stegen de temperaturen tot goede zomerse waarden. Dat houdt echter in de meeste gevallen dan wel in dat de vangsten behoorlijk stil vallen, en zo geschiedde. Wel zagen we mooie behoorlijk lage roofvogeltrek op gang komen. In amper een half uur tijd kwamen er 5 wespendieven laag over de baan en later zagen we er ook nog enkele boven het duin en boven de eerste K.P. 's middags kwam er nog een heel mooi licht exemplaar laag over de zwaluw gevlogen. Daar genoten we in de warme zon verder op de middag ook nog van een tiental witte kwikstaarten op het dak van het posthuis, 3 foeragerende gierzwaluwen, een torenvalk die netjes door boerenzwaluwen werd weggebracht en boven het dennenbos nog krijsende grote sterns.Foto: rups van wilgenhoutvlinder, circa 9 cm.

In de avond wordt het weer dampig buiten maar dat trekt later op de avond toch weer op. We zien als we buiten bij de Zwaluw sterren staan te kijken een groot oranje schijnsel boven de Noordzee. Als we op het duin poolshoogte gaan nemen blijkt dat men op het productieplatform aan het affakkelen is. Een beruchte activiteit gedurende de trektijd, in de trekroute en gedurende de nacht... Dat zal wellicht weer flink wat vogelslachtoffers maken want we horen al weer regelmatig vogels over komen vliegen...


Foto: affakkelen bij nacht op productieplatform op de Noordzee.


Dagtotalen: (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 1 / -
Graspieper 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Winterkoning 1 / -
Zwartkop 69 / 2
Heggenmus 2 / -
Tjiftjaf 4 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 4 / 1
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Rietzanger 2 / -
Spreeuw 2 / -
Kleine Karekiet 5 / 2
Groenling 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Rietgors 2 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 110 exemplaren, 18 soorten, 7:45 uren met
259 meter mistnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.vrijdag 2 september 2011

Yes... We zijn weer op vlieland !

Eindelijk... Gisteravond met een vanwege het festival 'into the great wide open' bomvolle avondboot aangekomen op ons ringwalhalla Vlieland. De overtocht ging over een spiegelgladde Waddenzee en de fietstocht in de avondschemer met een fantastisch tegenlicht inclusief aan het eind een laagstaand smal sikkeltje van de maan. Onze eilander vrienden Sierd en Adéle hadden al een voorraad rantsoen naar de Zwaluw gebracht en aldaar werden we opgewacht door Hans en Trees van Heiningen. Na een stevige kop koffie en dito borrel was het goed slapen en wachten tot de wekker om 04:30 uur eindelijk afliep.... Ook de fietstocht naar de baan vond onder perfecte omstandigheden met een fabuleuze sterrenhemel plaats. Met drie man hadden we de netten in iets meer dan een half uur openstaan en begon het wachten op de eerste ronde. de verwachtingen waren hooggespannen want gisteren waren er de eerste voortekenen al dat er een nieuwe zending vogels zou kunnen arriveren. De eerste ronde viel mede door zware dauw tegen, alhoewel Hans eerder deze week maar weinig 1e rondes met 20 vogels had gelopen. De tweede ronde gaf echter een heel ander beeld. In die ronde vingen we pas de eerste rietvogels en het aantal zwartkoppen en tuinfluiters overtrof de 1e ronde ruimschoots. M'n Spaanse collega van het NIOO, Ivan de la Hera wist te vertellen dat hij aan een voedselonderzoek aan zwartkoppen had meegewerkt en daarbij bleek dat zij in staat waren om in slechts 20 minuten een bes te verwerken tot een keutel! Dus is het niet verwonderlijk dat we in de tweede ronde al onder de besseninkt komen te zitten als we ze uit de netten peuteren.
Foto: bosje zwartkoppen.
In die 2e ronde heeft Ivan meteen ook een leuke terugvangst van een zwartkop, namelijk een exemplaar met een mooi glimmende ring van de ringcentrale HELGOLAND in Duitsland. Om 09:30 uur moet Hans van Heiningen ons verlaten, zijn bijna volle ringweek zit erop. En ja hoor... gisteravond maakte Trees nog de opmerking: 'als je morgen een draaihals vangt dan...' Ze moeten ongeveer halverwege Vlieland ne Harlingen hebben gevaren op het moment dat ik dus een draaihals uit het net kon halen.... Zo gaan die dingen nu eenmaal in de ringerij. Daarna ook nog even een fluiter en een kneu kunnen we hier ook niet tot de dagelijkse vangsten rekenen.
Foto: Fluiter.
Op het puinpad langs de hut zaten vanochtend weer enkele tapuiten en witte kwikstaarten maar niet één daarvan belandde in het speciaal daarvoor dwars over het pad opgestelde net. Wel vingen weer enkele spreeuwen in maar ook daarvan rolden er 3 uit een groepje van 6 uit het net voordat we ze hebben kunnen uithalen. Mooie juveniele vogels die al ongeveer halverwege hun postjuveniele rui waren gevorderd. Er vliegt al een behoorlijke zwerm spreeuwen in de polder, foeragerend op de eerste rijpe vlierbessen en lijsterbessen. Vooralsnog houden ze echter behoorlijk afstand van de ringbaan. Verdere waarnemingen vandaag: 3 watersnippen, enkele tientallen groenpootruiters en dito witgatjes bij de plassen in de 3e polder, 1 bruine kiekendief, lichte trek van heggenmus en graspieper, enkele gele kwikstaarten. Tegen 14 uur zakten de vangsten behoorlijk in en dus hadden we om 15:30 uur de gehele opstelling weer gesloten in afwachting wat ons morgen brengen zal. De Zuidzuidoostelijke wind kwam vanmorgen van 1 bft opzetten naar 3 bft in de middag en is bij het vallen van de avond omgedraaid naar Zuidwest. In tegenstelling tot gisteren is het in de avond zwaarbewolkt en dampig geworden op het eiland. De temperatuur zit om 22:30 uur nog steeds op 17 graden. We zullen zien wat morgenochtend de invloed daarvan zal zijn.
Foto: Dagpauwoog al in winterslaap.
Foto: a hard day at the office.

Dagtotalen: vers / terugvangst: -------------------------------
Draaihals 1 / -

Grasmus 5 / 1
Heggenmus 1 / -
Tuinfluiter 11 / -
Roodborst 1 / -
Zwartkop 69 / 1
Blauwborst 1 / -
Fluiter 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Paapje 1 / -
Spreeuw 4 / -
Sprinkhaanzanger - / 1
Groenling 2 / -
Rietzanger 1 / -
Kneu 1 / -
Kleine Karekiet 12 / -
Rietgors 1 / -
Braamsluiper 1 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 122 exemplaren, 19 soorten, 9:00 uren
met 259mtr net + 1 slagnet en 2 inloopkooien.

maandag 29 augustus 2011

Vangsessie ringmus Raalte.

Het leek een goed idee... een ochtendje vangen in de tuin terwijl Raalte op één oor lag na een halve week feestgedruis van het stoppelhaene-feest. Zelf hebben we hier op bescheiden schaal aan meegedaan door de concerten te bezoeken van de bands The wolff, Go back to the Zoo en Peter Pan Speedrock.Foto's: The Wolff op Stoppelhaene 2011.

Foto: Frank Majoor klust bij... (Peter Pan Speedrock).

Het suisde vanochtend nog steeds licht in onze oren, maar goed. De netten stonden om 6 uur vanmorgen weer open en het wachten was op de eerste vangsten. Daarvoor, nog in het donker, zat er een merel in de voortuin heel zachtjes te zingen; vermoedelijk de eerste subsong van een eerstjaars vogel. Tegen de verwachting in was het toch zwaar bewolkt en enigszins dreigend in de lucht dus de weersverwachting kon in ieder geval de prullenbak weer in.
Na het inschenken van een kop koffie trok gekrijs van een vogel mij aandacht de tuin in. Meteen daarna zag ik een kat onder één van de netten zitten en die stond op het punt om de vogel (een koolmees) uit het net te grijpen. Snel naar buiten dus.... op het moment dat ik buiten kwam en de kat er (net op tijd) als een speer vandoor ging zag ik dat er nog 3 andere vogels in het net sprongen. Nadat ik die vogels uit het net had was er nog eentje ingevlogen en dat was t dan. Daarna was het gebeurd met de vogels want de schrik van de kat zat er goed in. Er heeft nog wel even een ekster met een lange nek zitten kijken of er nog iets voor hem te halen viel maar hij zag de netten goed staan en koos het hazenpad. Tussen 09:30 een 10:00 uur volgde er nog een stevige bui en daarna vingen we opnieuw nog 1 huismus, maar dat was het dan ook echt wel voor vandaag. Om 12:30 uur hebben we de beide netten weer gesloten. De vangsten van vandaag:

Dagtotaal: (nieuw geringd/terugvangst):
---------------------------------------------

Koolmees 0 / 1
Huismus 4 / 1
---------------------------------------------
Totaal 6 vogels met 19 meter net in 6,30 uur.