woensdag 24 augustus 2011

Vangsessie project Ringmus in Goor.

Het was de hoogste tijd om weer eens in de eigen tuin te gaan vangen voor het project ringmus. De verwachtingen waren bepaald niet hooggespannen want de afgelopen dagen zag ik vanaf mijn werktafel maar heel weinig beweging in de tuin. De Turkse tortels en houtduiven waren nog wel het meest prominent aanwezig en af en toe zag je een paar koolmeesjes en een enkele groenling of vink door de struiken schieten. Maar dat was het dan wel, de huismussen laten zich nog steeds in geen velden of wegen zien. Slechts één gekleurringde man liet zich gisteren zien en aflezen.
De eerste vogel van deze ochtend was meteen een nieuwe ringsoort in mijn tuin!
Voor het eerst sinds Maart 2001 hing er een ekster in het net. Tenminste, een ekster die ik ook nog eens een keer in handen wist te krijgen voordat ie het net weer uitrolde.

Het betrof een eerstejaars vogel die een korst brood had gescoord; de broodkorst hing enkele meters verderop in het net hetgeen suggereerd dat de ekster al een heel eind door het net had gelopen.
Na de ekster bleef het lange tijd stil in de tuin want hij verzette zich hevig en schreeuwde moord en brand tijdens het uithalen. Dat zette de hele kauwenpopulatie uit de verre omgeving aan om eens te komen kijken wat er gaande was. De eiken naast huis zaten er in korte tijd vol mee. De est van de ochtend vielen de vangsten dus behoorlijk tegen. De gekleurringde huismus waar ik net over schreef liet zich ook vangen en bleek zwaar aan het ruien. De handpennen zaten in het stadium waarin ze zeker nog een week nodig hebben.Verder ving ik nog een koolmees terug van eerder deze zomer en daarnaast nog een paar andere vogels. Daarbij ook de groenling die ik al een paar weken lang onbeholpen zag foerageren met 1 stijve poot. Hij bleek een oude breuk in het bovenbeen te hebben gehad en op de borst zat ook een litteken; hij zal dus zeer waarschijnlijk op het nippertje aan een sperwer of kat zijn ontsnapt. Op het moment dat ik de netten na het middaguur heb weggehaald melden de eerste paar duiven zich al weer snel....

Dagtotaal: Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------

Ekster 1 / 0
Koolmees 1 / 1
Vink 1 / 0
Groenling 2 / 0
Huismus 0 / 1
------------------------------------------
Totaal 4 nieuw geringd en 3 teruggevangen =
7 vogels met 15 meter net in 6,5 uur.