zaterdag 13 augustus 2011

Vangdag in het droge riet langs het Twentekanaal

Gisteravond snel naar het vangtrerrein gefietst om baantjes te snoeien. Eindelijk was het weerbericht bijgesteld en zag het er naar uit dat het een half etmaal droog zou blijven. Na een paar uurtjes knippen en snoeien kon ik met blaren in beide handpalmen weer terug naar huis om daar de rest van de spullen klaar te zetten om meteen de volgende ochtend te gaan vangen, de vogeltrekverwachting op de Bambas-site zag er immers veelbelovend uit. Zo gezegd zo gedaan arriveerde ik om 02:30 uur op de vangbaan om allereerst vast te stellen dat op ongeveer 50 meter van de netopstelling een binnenvaartschipper was aangemeerd aan de ligwal voor boten met gevaarlijke wstoffen. Dat betekende dus een bak met licht en de gehele nacht draaiende generatoren. Niet erg handig als je daarbij in de buurt lokgeluid voor vogels wil afspelen....

Om 03:00 uur stonden de netten open en was het concert gaande. Het wachten tot het eerste licht kon beginnen en dat deed ik dus maar even lekker achterover liggend op m'n jas in het natte gras. Er was vannacht goede trek van witgatjes en af en toe oeverlopers. met tussenpozen van ongeveer een kwartier kon ik ze hoog over horen komen. het was goed merkbaar dat ze exact parallel aan het Twentekanaal vlogen in de richting van Lochem en Eefde, precies in zuidoostelijke richting dus. Tevens hoorde ik regelmatig zilvermeeuwen passeren. Tegen een uur of 4 verscheen de bijna volle maan even van achter de wolken en was zichtbaar dat er af ven toe kleine vogeltjes invielen in het riet. Ook waren er enkele vleermuizen aan het rondjagen.
Bij het eerste licht was er in het riet wel activiteit van vogels te merken, maar door de zware dauw op de netten bleven de vangsten in de eerste ronde beperkt tot slechts 5 vogels. Daarbij meteen een sprinkhaanzanger, bepaald niet een algemene soort hier in Twente en duidelijk aangetrokken door het lokgeluid.

Foto: sprinkhaanzanger 1 kj.
De tweede ronde was al een stuk beter maar hield met 10 vogels ook niet over. Pas vanaf circa 9 uur begon het met de vangsten beter te lopen. Op dat moment ook een wel heel erg leuke terugvangst, een bosrietzanger met een bleek gesleten ring met daarop MUSEUM PARIS. De eerste Franse ring die ik in Twente ooit in handen heb gehad.

Vanaf het eerste licht was er ook een min of meer gestage stroom van langstrekkende treintjes kokmeeuwen op gang gekomen, ook zij volgden precies de lijn van het Twentekanaal richting de IJssel. Bij de netvangsten zaten nu ook enkele rietzangers en verder ving ik er nog weer 2 sprinkhaanzangers bij. Bij de kleine karekieten zaten opvallend veel adulte vogels, de leeftijdsverhouding zou uiteindelijk eindigen op 13 eerstejaars tegen 16 adulte vogels. Daarbij een zeer uiteenlopend patroon van sterk postjuveniel ruiende en broodmagere vogels tot vogels met een flinke voorraad trekvet. Tegen 09:30 uur begon het licht te motregenen en dat triggerde meer vogels om toch in beweging te komen. De netten liepen langzaam maar zeker vol met tuinfluiters en zwartkoppen. Bij de tuinfluiters waren al lekker paarse patronen op de veren rond de snavel, hals en cloaca te zien. ze bleken flink te foerageren op de hier behoorlijk talrijk aanwezige dauwbramen die goed rijp zijn. de enigste andere terugvangst van vandaag was een adulte pimpel die we hier in de omgeving een paar jaar geleden al eerder hebben geringd in het kader van ons RAS-project Pimpel. Het langzaam maar zeker intenser wordende karakter van de motregenbuien noodzaakten mij er helaas toe om de netten om 11 uur te gaan sluiten en huiswaarts te keren. Al met al was het toch een leuke vanochtend al had ik er m.b.t het weer en de vogeltrekradar wel meer van voorgesteld.

Totalen (nieuw / teruggevangen) :
---------------------------------

Roodborst 2 / -
Tuinfluiter 9 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Zwartkop 10 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Tjiftjaf 3 / -
Rietzanger 3 / -
Pimpelmees 3 / 1
Bosrietzanger 2 / 1
Koolmees 3 / -
Kleine Karekiet 29 / -
Rietgors 1 / -
Grasmus 1 / -
-----------------------------------------------------------------
Totaal: 72 exemplaren, 13 soorten, in 6:15 uren met 73 meter net.