vrijdag 5 augustus 2011

Tweede avond boerenzwaluwen vangen

Vanavond voor de tweede keer dit seizoen op stap geweest naar de oever van het Twentekanaal bij Markelo. Het was weer helemaal windstil en er waren al zwaluwen aan het jagen en water drinken boven het kanaal toen we begonnen met het opzetten van de 3 netten. We hebben daarna nog wat gesnoeid en geprobeerd een vierde net te plaatsen maar dar was geen tijd meer voor. Het bleef dus bij wederom 22 meter net.
Het duurde niet lang of de eerste boertjes hingen al. De aantallen aangetrokken vogels namen daarna snel toe en met tussenpozen van een minuut of tien scheerden tientallen tot naar schatting 150 zwaluwen over de netten. Er waren ook weer goede aantallen huiszwaluwen aanwezig en daar vingen we er bij toeval één van. Het blijft toch opmerkelijk dat je er daar dan toch maar zo weinig van vangt, ze kunnen duidelijk beter met de netten overweg en reageren veel minder op geluid. We hebben vanavond assistentie gehad van Anton Meenink, ringer voor de vogelwerkgroep Neede. Hij wou wel eens zien hoe we hier de zwaluwen uit hun werkgebied terugvingen, maar je raadt het al.... vanavond zat er geen enkele terugvangst bij. We hadden in tegenstelling tot de vorige avond ook vrijwel geen bijvangsten van andere soorten, al begonnen we met de vangst van een goudvink-man.
Er zaten vanavond 2 kanoërs op het kanaal om vanuit hun kano te vissen en hun aanwezigheid vlak achter de rietkraag veroorzaakte waarschijnlijk teveel onrust want de zwaluwen hielden over het algemeen te veel afstand van de netten. aan het eind van de avond hoorden we aan de rand van het zanddepot nog een torenvalk kekkeren en onderweg naar huis zagen we aan de Twikkelerweg in Stokkum nog een jagende kerkuil en een steenuil.

Vangtotaal (nieuw / terugvangst):
----------------------------------

kleine karekiet 2 / 1
goudvink 1 / 0
huiszwaluw 1 / 0
boerenzwaluw 26 / 0
----------------------------------
Totaal : 30 nieuw en 1 terugvangst

woensdag 3 augustus 2011

Eerste poging boerenzwaluwen ringen

Na onze vervroegde terugkomst van onze verregende vakantie (aanvulling verslag volgt nog) is de tijd weer aangebroken van administratief werk voor het NIOO en af en toe ringen. Vanavond was het zover dat we voor het eerst op pad zijn gegaan om op de oever van het Twentekanaal weer te gaan vangen op de slaapplaats van boerenzwaluwen. Er moest nog wel wat extra snoeiwerk verricht worden want dat had ik gisteravond niet allemaal af kunnen krijgen, maar we hebben ook de eerste 3 netten kunnen zetten met een totaallengte van 22 meter. En ja, dan gooi je meteen ook even het geluid aan natuurlijk.

Er waren (nog) niet zoveel zwaluwen aanwezig als we gewend zijn maar na enkele minuten doken de eerste exemplaren al wel op. Ongeveer de helft van de aanwezige vogels waren huiszwaluwen.
Het eerste rondje dat we maakten leverde meteen ook al een terugvangst op en later op de avond zouden we ook nog een tweede terugvangst hebben, ditmaal een adulte vogel. Beide vogels waren geringd in het buitengebied van Neede waar Anton Meenink met een nieuwe collegaringer boerenzwaluwen heeft geringd. De adulte was geringd in 2010 en de andere dit jaar als nestjong.

We hoorden in de struiken de hele avond ook een goudvink en die werd uiteindelijk ook gevangen. Het was een zwaar ruiende vrouw die er door de rui niet uitzag...

Verder zoals te verwachten viel enkele zwartkoppen en karekieten, maar ook een niet alledaagse vangst omdat ze hier haast niet voorkomen: een rietzanger! Het is in al die jaren mijn tweede voor Twente geloof ik.

Als afsluiter vingen we in de laastste ronde nog een jonge geelgors, een alhier heel wat algemener vookomende soort.

We hebben niet kunnen zien waar de zwaluwen uiteindelijk zijn gaan zitten slapen, maar zijn er zeker van dat ze vanavond niet het riet op de opstelling in zijn gedoken. De samenstelling van de leeftijden van de gevangen vogels suggereert ook dat er nogal wat vrouwtjes nog broedsels hebben en nog niet buiten de stal slapen.
Toch viel het op dat zonder uitzondering de zwaluwen allemaal al vet hadden aangelegd, enkelen zaten ook al boven de 20 gram. De avond werd tijdens het afbreken afgesloten met het passeren van 2 oeverlopers die laag langs de stortsteen-rand vlogen.
We hopen zo snel mogelijk opnieuw te kunnen gaan vangen maar de weersverwachting ziet er op termijn niet best uit...

Totaal gevangen (nieuw / terugvangst):
-----------------------------------------------------

kleine karekiet 3 / -
zwartkop 2 / -
boerenzwaluw 19 / 2
koolmees 1 / -
rietzanger 1 / -
goudvink 1 / -
grasmus 1 / -
geelgors 1 / -
------------------------------------------------------
Totaal 29 vogels nieuw en 2 terugvangsten = 31 vogels.