zondag 5 juni 2011

Vangsessie project Ringmus-Goor.

Vanochtend hebben we in Goor weer een vangsessie gedaan voor het nieuwe project van het vogeltrekstation: ringmus. Er zou in de loop van de dag kans op regen zijn, maar tegen die tijd zouden we de verplichte minimaal 6 uur vangen er al wel op hebben zitten. Maar wat schetste mijn verbazing bij de eerste controleronde van de twee netten in de tuin? Juist ja, regen! Het begon heel lichtjes maar ging nadat ik de eerste vogel van de ochtend (een reeds geringde merel) uit het net had gehaald regende het al gestaag en ging het flink harder. De vogels reageerden er meteen op door te stoppen met vliegen. Omdat je 2 netten snel dicht kunt gooien als het toch te gek wordt besloot ik om af te wachten hoe het verloop van de regen zich zou ontwikkelen. De buienradar zag er ook positief uit. Na een half uurtje werd het inderdaad droog en meteen daarna kwamen de vogels in beweging. Vanuit de over de tuin hangende eikentakken druppelden één voor één groenlingen naar beneden en over de schuttingen kwamen de huismussen de tuin binnenvallen. Het is bij deze beide soorten ronduit verbluffend om te zien hoe ze met de meest fantastische capriolen de netten toch nog weten te ontwijken en hoe de meeste van de uiteindelijk gevangen vogels pas in de netten belanden nadat ze op de voerplaats zijn uitgegeten. Hun aandacht lijkt dan te zijn afgezwakt. En zo kon er dus kort na het eindigen van de regen een rondje worden gemaakt met maar liefst 24 vogels. Daarbij vooral groenlingen en huismussen maar ook twee koolmezen waarvan er één geringd bleek te zijn tijdens de mezentrek van Oktober 2010. Toen noteerde ik als extra opmerking dat de vogel een medium bleek verenkleed had. Dat had ie nu ook nog en we mogen veronderstellen dat deze vogel hier in de wijk zal hebben gebroed. Niet iedere Nederlandse mees is dus een fel geel gekleurde mees, maar iedere bleke mees is ook geen oostelijke mees....
Tussen de vogels ook een tjiftjaf, een vrouwtje met een duidelijke broedplek. Even later zie ik vlak voor het kamerraam een andere tjiftjaf verwoede pogingen doen om het mistnet te passeren. Wel drie maal vliegt hij tegen het net, maar bij de vierde poging weet hij onder het net door te komen en met het voer nog steeds in de snavel duikt hij het perkje met brandnetels en dichte klimop in. Daar zal het nestje met jongen dus wel ergens zitten.

Foto: Huismus vrouw met kleurringen voor het project ringmus.

Nadat de laatste vogel van de succesvolle ronde is weggewerkt blijkt er al weer een vergelijkbare hoeveelheid vogels in de twee netten te hangen en kan er meteen weer gewerkt worden. Na die tweede volle ronde druppelt het nog een tijdje door met enkele losse individuen waaronder een jong kauwtje dat door Hanneke al een paar dagen in de tuin rondscharrelend is gezien. Als ik hem/haar uit het net haal hangt del ucht in korte tijd vol met luid krijsende familieleden en soortgenoten die al snel in de gaten hebben wat er gaande is. om 11:30 uur hebben we totaal geen vangsten meer en zitten er 6,5 uren van vangen op. We maken voor vanochtend de volgende totaalstand op:

Soort Nieuw geringd / Teruggevangen:
---------------------------------------------
Merel - /1
Koolmees 1 / 2
Groenling 14 / 8
Tjiftjaf 1 / -
Huismus 28 / 2
Heggenmus 2 / -
Kauw 1 / -
---------------------------------------------
Totaal : 47 nieuw geringd en 13 teruggevangen

Daarna zijn we op pad geweest om op het erf van Ed Romeijn het enigst resterende steenuil-jong te ringen dat nog in leven is nadat vorige week het vrouwtje op de weg van Goor naar Enter verongelukt is. Ed had nog overwogen om het mannetje te helpen met het voeren van de 3 jongen in de kast, maar het mannetje had zelf hierin al een besluit genomen en 2 van de 3 jonge uiltjes wegens gebrek aan voedsel opgevoerd aan het (waarschijnlijk) oudste jong. Dat lijkt wreed maar op die manier weet de man toch zeer waarschijnlijk in ieder geval nog 1 jong in leven te houden. Het jong verkeerde in blakende conditie en woog op een leeftijd van 25 dagen 146 gram.

Vervolgens nog doorgereden naar Diepenheim alwaar we nog een paar kasten met jonge bonte vliegenvangers op één van de terreinen van IVN-Diepenheim probeerden te ringen. We hadden van Gerrit Meutstege een lijstje met 10 broedsels gekregen, maar wisten er maar 2 te ringen. Van die 2 was er zelfs nog één een toegift doordat we jongen hoorden piepen in een kast die niet o pde lijst vermeld stond. Bij de andere broedsels bleken er al 4 te zijn uitgevlogen en helaas, helaas, 5 andere nesten bleken gepredeerd door boom- of steenmarter. Alle jongen waren daar veelal samen met het nestmateriaal uit de kast getrokken. Dan zijn we daarna nog maar even naar het Aspotterveld gereden en hebben daar nog 3 nestjes met jonge kunnen ringen en van 2 van deze 3 kasten de ouders kunnen vangen en ringen. We hebben op de terreinen van het NIVON nu nog een 15-tal broedsels van bonte vliegenvangers zitten die we volgend weekend kunnen ringen en waar we voor het RAS-project de ouders zullen pogen te vangen. Over de totaalresultaten van dat project zal ik komende week meer schrijven.