zondag 16 januari 2011

Vangdag op De Bree in Markelo

Eindelijk, eindelijk. Na dagen van regen en nog eens regen weer op pad om te gaan ringen. Was het in de 2e helft van December nog veel te koud om op pad te gaan, in de eerste helft van Januari was de kans op regen en dus natte vogels in de netten veel te groot. Dus nu eindelijk de kans schoon gezien en gegaan ! Om 06:45 uur zaten we (Hanneke en ik) in de auto en togen we richting vangbaan.
Bij het opzetten van de netten was het nog muisstil in het terrein, slechts enkele tientallen houtduiven gingen op de wieken bij het arriveren op de baan. In de schemereing oo kslechts enkele merels die vanuit de sparren waarin ze slapen vertrokken richting de weilanden en bosranden waar ze overdag foerageren. Wel opmereklijk waren de behoorlijke aantallen ganzen die met continue regelmaat over kwamen vliegen in vooral noordelijke richting. Het waren vrijwel allemaal kolganzen. Het nu erg hoge water in de grote rivieren zal de oppervlakte aan foerageergebied momenteel flink voor ze beperken. Het was meteen vanaf het eerste ochtendlicht lekker zacht weer met een temperatuur van rond de 8 graden. Direct na het ontwaken begonnen de koolmezen te zingen en even later deden de boomklevers volop mee. Tijdens het opzetten van de netten merketen we al dat er meerdere goudvinken in het terrein aanwezig waren. De activiteiten van die vogels resulteerden meteen al in de vangst van een mooie man goudvink als eerste vogel van de dag. Later op de dag zouden er nog meer volgen, met ook nog eens een overtuigend grote noordse goudvink-vrouw. Verder vanzelfsprekend behoorlijke aantallen mezen waarbij niet alleen meteen opviel dat er meer ongeringde pimpels aanwezig waren, maar dat bij de ongeringde koolmezen de aantallen adulte vogels verhoudingsgewijs hoog lagen. We hebben nog een vijftal koolmezen van kleurringen kunnne voorzien die we vorige week bij de avondcontrole in de nestkasten hadden aangetroffen maar waarvoor we op dat moment niet de juiste kleurringen voor bij ons hadden. Afwachten hoeveel er daarvan komend voorjaar weer van de nestkasten gebruik gaan maken. Ook vingen we nog weer een ongeringde boomklever (inmiddels zitten er minimaal 6 boomklevers in dit bos)en meldde zich de vorige week gecontroleerde boomklever van minimaal 9 jaar oud nog weer eens. Ondanks dat ze zich de gehele dag luidruchtig lieten horen vingen we pas in de loop van de middag grote bonte spechten; ook daarbij opvallend maar liefst 4 exemplaren die nog steeds ongeringd bleken te zijn. De voorraad als standvogels te boek staande vogels is hier in dit terrein nog niet uitgeput. Iets voor de schemer vingen we ook nog een gaai, de eerste sinds meerdere jaren op deze lokatie, en dat terwijl er toch zeker 4 tot 5 broedparen in dit terrein zitten. ze zijn gewoon net las kauwen pienter genoeg om in de gaten te hebben dat je de netten op de baan hebt staan. We hadden dus weer eens een heel goede vangdag met leuke resultaten en veel generaties onder de teruggevangen mezen. Daar kan nog heel wat op bestudeerd worden.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Grote Bonte Specht 4 / 1
Boomklever 1 / 4
Heggenmus - / 1
Gaai 1 / -
Roodborst - / 1
Vink 4 / 2
Goudhaantje 1 / -
Keep 1 / -
Staartmees - / 10
Sijs 1 / -
Glanskop - / 5
Goudvink 6 / -
Pimpelmees 22 / 21
Noordse Goudvink 1 / -
Koolmees 27 / 58
---------------------------------------------
Totaal: 172 exemplaren, 15 soorten, 9:30 uren