zaterdag 19 november 2011

Schiermonnikoog : minder minder minder.

De dag begon met een leuke waarneming : op het terrasje bij de ringtafel zat voor vertrek voor de eerste ronde een…. Huismus ! Die zien we hier niet vaak. Gisteren hoorde ik er al een paar over het gebouw komen vliegen, maar vanmorgen zat er een mannetje voor het veldlab. Hij was helaas niet gekleurringd, maar dat had zo maar gekund…
Het was vanochtend redelijk helder, tenminste als je het vergelijkt met de mistige dagen van eerder deze week. Wat de vogels betreft zette de lijn van afgelopen dag zich voort, minder en minder. Er vlogen ineens wel een aantal Barmsijzen over het terrein en er zaten wat meer sijzen in de elzen.
We vingen een merel-vrouw met een oudere ring terug. Het bleek in tegenstelling tot wat we in deze Novembertijd vaker meemaken een vogel te zijn met een echte Glop-life history. Ze was geringd als juveniele vogel op 17 Juli 2008 en is nu 13 maal gevangen, 4 x in 2008, 4 x in 2009, 2 x in 2010 en nu 3 x in 2011. Op 21 Juli jongstleden woog deze dame nog 88,5 gram maar nu had ze ineens flink vet aangelegd (we scoorden het vetgehalte op vetgraad 3) en had ze een gewicht van 115 gram ! Dat is een leuk geval om over te filosoferen… is dat nou een vogel die toch nog van plan is om het eiland te verlaten en een ander overwinteringsgebied heeft? Kortom, hoort een deel van de Schiermonnikoger merelpopulatie nog tot het zuidelijke deel van de trekkende populatie? Dan zou je toch af en toe 's winters hier een aantal dagen willen vangen… ik heb in een grijs verleden 's winters tijdens een snoeiweekend al wel eens een tiental merels zien water drinken in de kleine kwelgaatjes in het ijs van de glopsloot en dat waren allemaal ongeringde vogels…
Verder vingen we vandaag ook een roodborst terug waarvan je aanvankelijk denkt weer te maken te hebben met één van de langzaam verzwakkende achterblijvers. Maar nee, dit was een op 8 Oktober jongstleden geringde vogel die nu pas voor de 3e maal gevangen is en ineens in gewicht is toegenomen van 17 naar 21 gram. Voor wat we in onze database aan verblijfstijden van roodborsten gewend zijn is dat een behoorlijk lange tijd voor een roodborst die in een trekgolfje hier geringd is.
De inmiddels dagelijkse roofvogel kwam vandaag in de vorm van een eerstejaars sperwerman die we terugvingen nadat hij afgelopen Zondag door ons hier geringd was.
Verder was het zoals gezegd heel rustig geworden in het Glop en gebeurde er niet al te veel meer. Wel vingen we in de schapenweide de derde zwarte roodstaart voor dit jaar. Vermakelijk was nog wel de keep die tijdens een ronde vlak voor me op het pad zat te foerageren en daar onverdroten mee verder ging terwijl ik naderde. Pas op een meter afstand vloog hij op en herhaalde dat enkele malen voor mij uitvliegend. Daarna sprong hij in de onderste baan van een net. Ik kon de ring controleren en vaststellen dat het een vandaag eerder geringde vogel was. Dus liet ik hem direct weer los en vervolgde mijn weg. Wat schetst mijn verbazing? Bij terugkeer zat de vogel er weer en het gehele verhaal herhaalde zich nog een keer. Tot aan het gebouw sprong de vogel 3 x voor me uit in het net. Voorbij het laatste net vloog hij met een boog om me heen om pal achter mij weer op het pad te gaan zitten en gewoon verder te gaan met het zoeken naar elzenzaad…
De laatste 2 rondes van vandaag leverden helemaal geen vogels meer op, maar wel hoorden we in de schemer merels vertrekken. Het eiland begon op dat moment opnieuw mistig te worden. Wat zal de dag van morgen ons brengen?

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Sperwer - / 1
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning - / 3
Pimpelmees - / 1
Roodborst - / 6
Koolmees 2 / -
Zwarte Roodstaart 1 / -
Vink 1 / -
Merel 5 / 6
Keep 1 / -
Koperwiek 1 / 1
-----------------------------------------------
Totaal: 30 exemplaren, 11 soorten, met 550 mtr
net, 30 mtr grofmazig net en 4 inloopkooien
in 15:59 uren.

Geen opmerkingen: