zondag 13 november 2011

Schiermonnikoog : een gewichtige dag.

Met houtduiven en een sperwer toe...

Het is een kraakheldere nacht geweest en kraken deed het vanochtend dan ook. In tegenstelling tot gisteren waren nu ook de overige netten buiten het bos bevroren aan de onderste 2 banen. Er zaten amper vogels in het glop en we vingen dan ook slechts 8 vogeltjes in de eerste ronde. Daarvan waren er maar 3 ongeringd. In de achterste hoek van secties 8 en 9 hoorde en zag ik een tjiftjaf-tristis roepend en foeragerend van tak tot tak gaan. Langzaam verplaatste de vogel zich al peuterend in tak-oksels richting de netten van sectie 8 maar een halve meter voor de rand van de vegetatie klom hij van tak naar tak omhoog om vervolgens met een prachtig boogje het net over te wippen…
De tweede ronde was iets beter, o.a. een houtduif in de schapenweide. Verder een Vink man terugvangst, nu voor de 1e maal terug na te zijn geringd op 5 November 2010. In het terrein vooral stilte wat vogels betreft, inclusief de waterrallen. Daarvoor is het kennelijk een goede VERtreknacht geweest want er was er totaal niet één te horen gedurende de gehele dag.
In de ronde van circa 10 uur hoorde en zag ik een geelgors achter sectie 4 in een berkentop zitten, hoorde ik bij terugkomst bij het gebouw een piepergeluid dat mij het sterkst aan een siberische boompieper deed denken en hoorde in in de ronde van 15 uur een pestvogel over komen vliegen; helaas was toen het daggeluid waarop de pestvogel ook opgenomen is al uit.

We vingen vandaag ook weer zo'n zwarte merel-vrouw die we dit jaar ook al eerder vingen op alle andere locaties waar we actief zijn geweest. Alleen aan de streping op de keel en kin is te zien dat het om een vrouw gaat. In dit geval had de vogel ook nog bonte veren, zwart met bruine randen.


Foto's: bonte, zwarte merel-vrouw.

Na de middag hebben we Ardie nog even op bezoek gehad. In de eeerste ronde na zijn vertrek arresteert Hanneke een sperwer-man in sectie 6 ( hing in één van de gewone netten die nog tussen de grofmazige netten staan). Het is een eerstejaars mannetje met een opvallend witte keel en witte veren die nog tot in de nek doorlopen, zie foto's hieronder.


Foto's: sperwer-man 1e kalenderjaar.

Rondom de sperwer hangen ook nog 4 merels. Sectie 6 is momenteel (volgens Symen ook in zijn week) ronduit de best vangende sectie. Vooral de lijsters zitten onder de eiken graag te foerageren op de randjes van de lager liggende delen aldaar. Sectie 6 wordt op de voet gevolgd door de omgeving van de Ebelbrug. Daar valt op het moment elzenzaad uit de dikke els die daar op de hoek staat en daar doen vinken en putters zich tegoed aan. Het is op die plek vandaag ook raak met de vangst van een zeldzaamheid…..

Jaaaa, de derde sijs van dit seizoen…. Deze soort stond tot nu toe met 2 exemplaren gelijk met de dwerggors. Waarin een zeer matig vangjaar goed kan zijn….. Op deze plek vangen we vandaag ook weer putters, net als gisteren 3 exemplaren die met hetzelfde doel deze plek zullen hebben opgezocht.
Er stond vanaf het middaguur weer een beetje wind op het eiland, maar niet noemenswaardig om ons zorgen te maken om teveel blad in de netten; het is nu goed bij te houden.
In de avond is het weer helder en draait het rallengeluid weer; misschien heeft het komende nacht meer resultaat tot gevolg... In de laatste controleronde voor het slapen gaan zit er nog een waterral in de kooi bij sectie 8; de wereld is dan door dichte mist al erg klein geworden, da's alvast niet best voor de vangsten van morgen met de mistnetten.

Foto: bloeiende braam in November.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Goudhaan 1 / 1
Heggemus 2 / 0
Houtduif 2 / 0
Koolmees 1 / 0
Koperwiek 2 / 1
Koolmees 0 / 1
Merel 12 / 14
Putter 3 / 0
Pimpel 0 / 2
Roodborst 2 / 8
Sijs 1 / 0
Sperwer 1 / 0
Tjiftjaf 1 / 0
Vink 3 / 1
Waterral 1 / 0
Winterkoning 0 / 5
Zanglijster 1 / 0
--------------------------------------------
Totaal: 33 nieuw geringd en 33 terugvangsten
= 66 vogels met 550 meter mistnet, 30 mtr
grofmazig net en 4 inloopkooien.

Geen opmerkingen: