zondag 16 oktober 2011

Vlieland: veel vertrek, weinig aankomst, toch goed vangen.

Maar vraag niet naar de conditie van veel van de vandaag gevangen vogels...
Holmer was vanochtend al vroeg vooruitgefietst en wij zijn bij aanvang van de schemer nagekomen. Het viel toen al op dat we helemaal geen piepjes van koperwieken hoorden, amper merels langs de Post- en Polderweg zagen en veel minder tikjes van roodborsten hoorden dan voorgaande dagen het geval was geweest. De wind was weer iets toegenomen naar 4 bft uit de zuidhoek. Bij de eerste ronde meteen al redelijk wat terugvangsten en van alle soorten minder dan gistermorgen, hetgeen meteen al een aanwijzing is voor wat er gaande is. Na 3 rondes te hebben gelopen kunnen we gerust, samen met het radarbeeld van afgelopen nacht erbij, constateren dat het gisteren alhier een prima vertreknacht is geweest voor de vele tienduizenden lijsters die op het eiland zaten maar dat er weinig nieuwe aanvoer vanuit de herkomstgebieden is geweest. Veel vogels zijn vel over been, vooral de roodborsten. Daarvan is alles wat maar enigszins kon meteen weer vertrokken. De roodborsten die we WEL vangen zijn veelal terugvangsten van broodmagere vogels van de afgelopen dagen. Die mogen blij zijn als het ze nog gegund is om hier weer op krachten komen, maar als je nu 2 dagen voor naderend slecht weer als roodborst nog maar 13,8 gram weegt dan mag je je zorgen maken over je toekomstverwachtingen.
We hebben nog wel 2 leuke laat nog aanwezige soortjes bij de vangsten, een tuinfluiter en een fitis, beide in blakende conditie met veel aangelegd vet. De fitis weegt maar liefst 11 gram. Ander krentje in de pap is de bladkoning, ook met flink wat trekvet.


Foto's: bladkoning 1e kalenderjaar.

Tot rond het middaguur trekt het toch wel lekker door met af en toe invallende kleine groepjes koperwieken en kramsvogels en enkele tientallen merels. Ook passeren er de hele ochtend kleine groepjes vinken die van geen stoppen weten en ongevoelig zijn voor onze lokgeluiden, hoe goed we ze ook tentoonspreiden.
Daarnaast hetzelfde beeld bij vele honderden kauwtjes die in treintjes tot enkele tientallen voorbij komen. Vanaf vlak voor tot na de dagelijkse excursie krijgen we af en toe 1 of 2 oeverpiepertjes in het hout maar laat er zich geen verleiden tot foerageren op het slag, helaas...
Evenals gisteren kwamen er ook weer ruigpootbuizerden overvliegen, de teller kwam rond de 10 individuen uit die vrijwel allemaal perfect in dezelfde lijn als gisteren over de Kroonspolders passeerden, onverstoorbaar voortflappend. Ook waren er in de verte rond de getijwisseling vele tienduizenden steltjes invallend te zien op het Posthuiswad en zag ik een groep van een paar duizend eenden (waaqrschijnlijk wintertalingen) mooi kantelend en hoekend naar beneden gaan. Prachtig blijft het om met dit weer de vele vogels tegen het licht in te zien vliegen over de zilverkleurende rietpluimen. De zon schijnt prachtig door de toppen van de slagpennen en geeft de vleugels veelal een gouden randje; magnifiek om te zien.
Na de middag wordt het uitgesproken rustig met de vangsten en kan er even een beetje slaap ingehaald worden en knutselen we verder met diverse klusjes die nog geklaard kunnen worden. Daarbij wordt zoals vanouds een flink beroep gedaan op de inventiviteit en het improvisatietalent dat we als ringers veelal hebben of gaandeweg in de praktijk weten te ontwikkelen.
Aan het eind van de middag leven de vangsten weer enigsins op en vangen we weer wat meer zanglijsters en koperwieken. We zien een mooie groep van enkele honderden spreeuwen in omtrekkende bewegingen laag over de baan vliegen en daar zien we 1 juveniele roze spreeuw tussen; als die nou eens een keertje op de juiste plek te laag zou vliegen... In de schemer verzamelen zich groepsgewijs duizenden spreeuwen verspreid over de gehele opstelling en wachten we stilletjes tot ze allemaal een plaatsje op de takken en in de netten hebben gevonden. Daarmee maken we nog een heel goede laatste ronde met iets meer dan 30 spreeuwen (toch altijd weer verbazend hoeveel er toch nog weer uit de netten weer weten te ontsnappen...) en die krikken het dagtotaal nog behoorlijk op. We mogen dan ook niet klagen over deze dag waarop we toch nog mooi hebben kunnen genieten van alles wat er aan ons voorbijtrok.

Foto: zonsondergang in richting van het schietkamp.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 3 / -
Tuinfluiter 1 / -
Heggenmus 1 / -
Zwartkop 38 / 1
Roodborst 12 / 13
Bladkoning 1 / -
Merel 45 / 6
Fitis 1 / -
Kramsvogel - / 1
Goudhaantje 5 / 1
Zanglijster 3 / -
Spreeuw 40 / -
Koperwiek 14 / -
Vink 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 187 exemplaren, waarvan 22 terugvangsten
over 14 soorten in 14:30 uren met 250 mtr mistnet,
1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken.

Geen opmerkingen: