zondag 23 oktober 2011

Vlieland : nieuwe aankomst merels.

We fietsten vannacht onder een prachtige sterrenhemel naar de baan; onderweg heb ik 2vallende sterren gezien, maar Holmer zag er één met een enorm langdurige lichtstreep. Tijdens het openschuiven van de netten werd al snel duidelijk dat er heel wat vogels in de struiken zaten. Kortom een hoge ritselindex, laten we maar zeggen 8+ op de schaal van 10. Hoopvol gestemd nemen we na het eerste karwei van de dag intrek in de vinkershut om te wachten op invallende merels op het slag. Dat duurt lang, ondanks het feit dat we merels horen binnenkomen. Holmer kan niet langer wachten en besluit om in de schemer stilletjes een houtsnippenronde te lopen. Hij is nog niet weg of de eerste merels vliegen het hout in. Al heel snel druipt de eerste de baan op maar blijft werkelijk ongeveer 10 minuten stokstijf stilstaan. Dat stimuleert de anderen niet echt; na enige tijd zitten er 10 in het hout en diezelfde eerste nog steeds op het slag. Maar op het moment dat die merel begint te lopen springen meteen enkele anderen het gras op en kan ik er even later 8 slaan. Maar ja, dan ben je alleen en zitten er ook nog gaten in de netten. Ik kom uiteindelijk met 4 merel terug in de hut en Holmer zonder houtsnip.
Afijn, er was duidelijk weer aankomst en dan vooral van merel en in mindere mate van koperwiek en kramsvogel. Als compensatie voor de houtsnip komt Holmer later wel met een watersnip terug in de hut; de vogel was één van de fuiken ingelopen. Het is een vogel in een prachtig kakelvers uitziend kleed en hij is bommetje rond van het trekvet, het zit zelfs nog gesloten op het borstbeen. Vetje 8 dus....


Foto: watersnip.

De vangsten lopen lekker door tot een uur of 10 maar daarna wordt het al wat minder. Voor de excursie verschijnen 14 bezoekers waaronder enkele vogelaars die het prachtig vinden dat we ze een waterral kunnen laten zien. Over variatie bij de andere soorten hebben ze later ook niet echt te klagen. Gedurende de middag sprokkelen we lekker door totdat aan het eind van de middag de avondopleving aanvangt. Er komen nog een paar behoorlijke groepen spreeuwen in de bekende prachtige golfbewegingen laag over de baan vliegen en ze reageren onmiddelijk op het geluid dat ik even opzet om ze het hout in te lokken. Even later zien we een sperwer-vrouw op een meter hoogte over het puinpad komen vliegen en meteen daarna een eindje verderop 2 slchtvalken die nog proberen om een spreeuw te bemachtigen. Daarbij komt één van de vogels kennelijk net iets te dicht bij het territorium van de ander en er vormt zich in korte tijd een luchtgevecht waarna de ene afglijdend vertrekt richting de Vliehors. Holmer is op tijd vertrokken om in de zwaluw het avondeten voor te bereiden en Hanneke en ik lopen de laatste rondes. Daarin vangen we ondanks het feit dat we talloze koperwieken, merels en kramsvogels horen vertrekken toch nog in totaal 17 vogels, vooral merels, spreeuwen en nog 2 kramsvogels. De leukste vogel hangt echter uiteindelijk in het allerlaatste net dat we nog moeten controleren : een houtsnip. Dan toch uiteindelijk nog, de eerste van het seizoen.
Verspreid over de dag kwamen er ook weer een paar ruigpootbuizerden over. Verder zagen we in de polder 3 rotganzen landen, die zie je hier haast nooit in dit deel van de polder. Aan het eind van de middag zijn het er inmiddels 5.
Nadat de laatste vogels zijn weggeringd fietsen we onder wederom een prachtige sterrenhemel terug naar de zwaluw en zien ook Hanneke en ik een vallende ster met een prachtige lange staart maar vooral een heel lang oplichtende lichtbol. Wat een cadeautje....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
Koperwiek 13 / -
Watersnip 1 / -
Zwartkop 10 / 3
Houtsnip 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Roodborst 10 / 4
Spreeuw 10 / -
Merel 102 / 5
Vink 2 / -
Kramsvogel 9 / -
Rietgors 1 / -
Zanglijster 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 180 exemplaren, 15 soorten, met 250m
mistnet, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 13:00 uren

Geen opmerkingen: