woensdag 26 oktober 2011

Vlieland : na een offday volgt...

Bij het naar de baan fietsen (tegen 06 uur) werd duidelijk dat het op het eiland nog maar net droog was van een nachtelijke bui. Op de Noordzee was in het Noordwesten nog een flink onweersgebied zichtbaar. Regelmatig zagen we het flitsen op de
noordzee, soms zo fel dat we een goed beeld kregen van de hoeveelheid bewolking op zee. Tijdens het openzetten van de netten zaten er heel wat vogels in de struiken; waarschijnlijk overwegens spreeuwen die als raketjes rechtomhoog het luchtruim kozen waarbij wij het nakijken hadden. Toch geeft het al een hint voor wat gisteravond en vannacht heeft plaatsgevonden. Onder het genot van een eerste kop koffie (op de baan dan...) hebben we zitten te wachten op de eerste merels die in het hout zouden verschijnen om zich op het slag op de appels te storten. Dat duurde weer lang en uiteindelijk heb ik maar 1 merel kunnen slaan. Tijdens de eerste ronde bleek la wel dat er inmiddels toch merels binnen kwamen vallen en ook de koperwieken lieten zich niet onbetuigd. In de rallenkooi zaten 2 waterrallen en er liepen er nog 2 rondomheen. Ook zaten er weer meerdere in de struiken en stak er af en toe ééntje het puinpad over. In de tweede ronde had ik er maar liefst 3 in één van de fuiken zitten, terwijl er ook nog 2 naast de fuik liepen.
Maar doordat er een paar gaten in de fuik zaten kwam ik na lang peuteren om het net open te krijgen toch thuis met lege handen. Ze hadden uiteindelijk toch de gaten gevonden...
Er was vanochtend maar weinig trek van de kleinere soortjes zoals zwartkop, roodborst, tjif of goudhaan. Wel bleven er tot ver in de morgen flink wat lijsters goed op het aangeboden lokgeluid af komen en vingen we lekker door.


Foto: merel man op het slag. Er werden vandaag heel wat appels tot moes verwerkt.

Om 11 uur moest Holmer toch echt het besluit nemen om naar huis te gaan waar de familie op hem wacht. Na zijn vertrek zakken de vangsten flink terug, al is het nooit rustiger geweest dan 10 vogels per ronde.
Naast de vele merels die het eiland vandaag op stroomden (waarvan we de indruk hadden dat de meesten overdag nog verder vlogen naar verdere streken) kwamen er dus ook heel wat koperwieken over maar ook zanglijsters. Daarnaast hoorden we ook met enige regelmaat barmsijzen en was er wederom lichte trek van veldleeuwerik, vink en keep. Verder weinig bijzonders onder het kleinere spul, al vingen we wel weer 13 roodborsten en zo ineens weer 4 nieuwe winterkoningen.
In de loop van de middag hebben we nog even tijd om te wachten op spreeuwen die uit een groep van circa 60 vogels het slag op druipen. We maken een snelle klap en komen met 16 van de ongeveer 30 spreeuwen thuis. Verder zaten er ook nog een koperwiek en 2 merels onder het net. Één van de spreeuwen droeg al een ring en bleek eerder vandaag door ons alhier te zijn geringd. Dat was er dus één die weinig onder de indruk was van zijn eerdere tijdelijke gevangenschap. In totaal hebben we vandaag tussen de bedrijven door 22 vogels op het slag gevangen. Aan het eind van de middag word het even heel rustig met de vangsten en daarna treed er fantastisch vertrek op. aan alle kanten zie en hoor je klimmende vogels, vooral merels en koperwieken. De voorlaatste ronde levert nog 17 vogels op en de slaapronde slechts 1 reeds geringde roodborst. Op de Noordzee zitten in het donker wederom, net zoals vanmorgen flinke buien. Ik denk dat de positie van die buien ten opzichte van het eiland er vanmorgen toe hebben bijgedragen dat we eigenlijk een soort minifall hebben meegemaakt. Vanavond is de wind weer wat meer toegenomen en staat er nu om 23 uur alweer een stevige zuidenwind van 5 bft. we wachten af wat de dag van morgen brengen zal.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 5 / -
Goudhaantje 1 / -
Winterkoning 4 / 1
Vuurgoudhaantje 1 / -
Roodborst 13 / 8
Pimpelmees 1 / -
Merel 169 / 8
Koolmees - / 1
Kramsvogel 7 / -
Spreeuw 27 / -
Zanglijster 38 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 99 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 9 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 397 exemplaren, 15 soorten, met 250 m
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 12:30 uren

Geen opmerkingen: