vrijdag 21 oktober 2011

Vlieland : kramsvogels en LONDON-merel.

De verwachtingen waren hoopvol, maar tijdens het fietsen en klaarzetten van de vangopstelling bleef het verontrustend stilletjes in de lucht. En dat terwijl het weer zo'n lekkere rustige treknacht leek te zijn. Het bleef in de schemer nog lang rustig en we hebben niet één merel op het slag gehad en dus geen schemerklap kunnen maken. Het duurde ook tot ver na het eerste licht voordat we de eerste aankomst op gang zagen komen. Net als gisteren waren dat voornamelijk kramsvogels en vielen vooral de merel en de koperwiek op als grote afwezige. Er zat wel meer klein spul bij , en dat waren vooral vinken en kepen. In de eerste ronde vingen we maar een stuk of 8 vogels waarvan we 2 merels vingen in een net waar we zojuist langs waren gelopen. Één daarvan droeg al een ring en die bleek uit LONDON-Engeland te komen. Dat zal dus naar alle verwachting onze zoveelste merel zijn die na vertrek uit Scandinavië in Engeland geringd is en na het daaropvolgende broedseizoen nu via Vlieland weer onderweg is naar Engeland.


Foto: Merel-vrouw met LONDON-ring.

Vanaf het tweede rondje langs de netten begon er weer trek van kramsvogels en spreeuwen op gang te komen. De groepen waren echter kleiner en ze passeerden minder frequent dan gisteren. Heel af en toe zaten er toch een paar koperwieken bij. En tussen al dat lijstergevederte passeerden ook met enige regelmaat kleine groepjes vinken en in nog mindere mate kepen.
Verspreid over de hele dag zagen we ook regelmatig sperwers rondvliegen tussen en boven de netten. Ook vloog er heel mooi zichtbaar een slechtvalk laag over de ringhut.
Na de excursie zakt het met de vangsten weer in en sprokkelen we de dag verder door met een 5-tal vogels per ronde. Aan het eind van de dag vangen we in de schemer nog een paar kramsvogels en constateren we dat we voor die soort de beste vangdag van dit jaar hebben gehad. In die ronde ook nog weer een spreeuw waarbij tijdens het ringen blijkt dat deze iets vast heeft zitten in zijn keel. Het voorwerp blokkeert een groot deel van het keelgat zodat de vogel waarschijnlijk een aanzienlijk deel van zijn slikfunctie verloren heeft en daarom wellicht zo mager is. Na wat peuterwerk met een pincet weet ik het voorwerp uit de keel te krijgen. Het blijkt het schild van een kleine krab te zijn!!!! Nou ja zeg... dat heb ik nog niet eerder gezien. Het geeft wel mooi aan waar deze spreeuwen onder andere foerageren: op de kwelder en langs de slikranden van het wad. Curieus zeg....


Foto: spreeuwen in het hout.

De wind is aan het eind van de dag gedraaid naar het zuiden en heeft aan kracht flink ingeboet. We wachten maar weer af wat de dag van mrgen brengt.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Roodborst 3 / 3
Goudhaantje 2 / 1
Merel 6 / 5
Pimpelmees 1 / 1
Kramsvogel 42 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 2 / -
Spreeuw 5 / 1
Koperwiek 4 / -
Vink 3 / 1
Zwartkop 12 / 2
Rietgors 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 98 exemplaren, 13 soorten met 250 mtr
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 12:30 uren

Geen opmerkingen: