zaterdag 15 oktober 2011

Vlieland: aanvang van de Oktoberperiode.

Na 4 weken helpen met de verhuizing van m'n ouders is het nu tijd voor de volgende ringperiode. Vanmorgen vertrokken naar vlieland, net zoals veel, veel medelanders.. Ik was voor de zekerheid een uur vroeger met de trein vertrokken dan de reisplanner aangaf en dat bleek niet onverstandig. In Zwolle bleken de meeste treinen vertraging te hebben door een aanrijding met een persoon bij het Harde. Of er een verband bestond weet ik niet, maar toen ik uiteindelijk samen met 4 Zwitserse fietsers, een fietsend echtpaar en een contrabassiste op het balkon van de trein zat zag ik dat de vloer van het balkon vol met bloedspetters lag. Wat een reis werd dat, de conducteur moest op ieder station (men had van de intercity een stoptrein gemaakt) over de fietsen en tassen heenkruipen en kaartjes heb ik m niet zien knippen...
Maar goed, onderweg net ten noorden van Meppel nog wel een kraanvogel aan de grond zien staan. Verder leek het overal rustig te zijn met vogels.
Op Vlieland aangekomen ben ik eerst boodschappen gaan halen en daarna naar de Noordestoek gefietst om foto's te maken voor het project NL in beeld. Het was dusdanig mooi weer dat ik deze uitgelezen kans niet kon laten liggen. De duinen ten noorden van de manege stal Edda bleken vol te zitten met duizenden spreeuwen, kramsvogels en koperwieken die zich tegoed deden aan de resterende bessen van de amerikaanse vogelkers. Daarmee werd vandaag dus weer een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van deze struiken door onze duingebieden..... Aan de Noordkant van het dorp heb ik tijdens het fotograferen op de rand van het bos en bungalowpark Duinkersoord nog twee bladkoninkjes kunnen lokaliseren op hun roepje in de struiken. En ook daar in het duin en later aan de rand van het bos bij Kooiplekslid honderden koperwieken, merels en kramsvogels in de struiken en pal naast de fietspaden. Ik moest het fotograferen in het duin staken omdat men daar uitgerekend in de herfstvakantie met de schelpenpaden aan het vernieuwen was. Dus maar verder het bos in en langs de waddijk, maar.... ook dat viel in duigen want ik had de batterij vban m'n camera leeg en bovendien was de reservebatterij nog niet opgeladen. Dus maar doorgefietst naar de Zwaluw waar bleek dat de bagagevervoerder de vrach nog niet afgeleverd had. Dus daar nog maar op gewacht want de speullen die ik op de vinkenbaan nodig heb zaten in die bagage. En zo arriveerde ik uiteindelijk pas om 17:30 uur op de baan waar Holmer Vonk, Jeroen Nachtegaal en Berry Striekwold net aan het wachten waren op de avondopleving. Ik kon ze vertellen dat het op het oostelijke deel van het eiland toch echt veel voller zat met vogels dan ik hier kon vaststellen. Toch hadden ze een heel leuke dag gedraaid, één van de weinige dagen boven 200 vogels van dit jaar. Daarbij een oeverpieper die gewoon in een net hing (we vangen de meeste oeverpiepers met het slagnet), een grote gele kwikstaart en vooral veel zwartkoppen. De merels vielen in aantallen tegen ten aanzien van de aantallen die ik onderweg zag, maar ze hadden er vandaag wel mooi één met een Helgolandring bij zitten. Mijn bijdrage in de vangsten bleef beperkt tot het in de schemer slaan van 1 roodborst met het slagnet.
Er was vandaag in het hele land enorme trek van ruigpootbuizerden. Ik heb er niets van meegekregen, maar op de baan hadden ze er zeker 20 zien langskomen.
In de late schemer zag ik nog tot drie keer toe een uil over en rondom de baan vliegen; hij vloog mooi over de netopstelling maar vangen was er niet bij.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 4 / 2
Tuinfluiter 1 / -
Oeverpieper 1 / -

Zwartkop 81 / 4
Grote Gele Kwikstaart 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning - / 1
Goudhaantje 4 / 1
Roodborst 37 / 8
Baardmannetje 2 / -
Merel 32 / 3
Pimpelmees 2 / -
Kramsvogel 8 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 6 / -
Spreeuw 31 / -
Koperwiek 29 / -
Vink 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 261 exemplaren, 18 soorten met 250 meter
net, 1 slagnet, 2 rallenkooien en 2 fuiken in 14 uur.

Geen opmerkingen: