woensdag 21 september 2011

Zandmaaien.

De dagen korten weer en dus is het in ons land weer tijd voor de grote winterschoonmaak. Bermen, slootkanten en rietkragen van sloten en kanalen worden weer flink onder handen genomen door talloze plantsoenendiensten, loonwerkers, waterschappen en provinciale- en landelijke overheden. En dan denk je dat in de huidige tijd (waarin alles in het teken staat van geld geld en nog eens geld en dan in het bijzonder het bezuinigen op het uitgeven ervan) het wel een beetje minder zou kunnen maar nee hoor... we blijven doorgaan met het uitgeven van miljoenen euro's aan het uitrukken met vaak gigantische machines met speciale maaibalken die om hun as kunnen draaien en tot op de centimeter nauwkeurig een lantaarnpaal of verkeersbord maar ook bomen tot op de schors kunnen vrijzetten van al dat vreselijk welig tierende groen. Dat daarbij ook nog wel eens te gehaast wordt gewerkt blijkt wel uit onderstaande foto genomen langs het overijssels kanaal in Raalte. Het riet moet hier zo dicht hebben gestaan dat de machinist van de maaimachine het bord compleet over het hoofd heeft gezien.


Aan de andere kant van het fietspad dat (ongetwijfeld om veiligheidsredenen) aan beide zijden volledig is vrijgemaaid heeft men zo rigoureus gemaaid dat de maaibalk tot in het zand ging en regelmatig omhoog getild moest worden omdat de berg zand die de machine vooruit stuwde te hoog werd. Zie onderstaande foto waar op te zien is dat het eerste groen net weer boven de zwarte aarde uitgroeit.

Het fietspad ligt er nu weer lekker strak en glad bij. iedereen heeft nu weer prachtig uitzicht op de bonte berm die rijkelijk gelardeerd is met door de maaibalk kapotgescheurde blikjes, kapotgeslagen chipszakken en allerlei ander bontgekleurd zwerfafval. Van deze bonte bermen kunnen we de komende tijd nog lang blijven genieten want voor het opruimen van dit zwerfafval is immers geen geld beschikbaar en is het arbeidsloon te hoog.........

Uit het hele land komen dit soort berichten van vergelijkbare waarnemingen van geldverspilling en ronduit vernieling van de zo belangrijke biotopen van vlinders en insecten die hun verbindingsroutes nu over grote oppervlakken weer helemaal kunnen vergeten. om nog maar te zwijgen van de verloedering in plantenvariatie die er optreedt door het continu klepelen en verhakselen van de vegetatie.
Uit Diepenheim kregen we afgelopen zomer al een bericht dat daar tussen Diepenheim en Neede in Juni al een berm was ontdaan van ongeveer 400 bloeiende orchideeën die daar net door het IVN geïnventariseerd waren...
Het is te hopen dat het bij beleidsmakers nu toch een keer doordringt dat er op dit gebied nog zowel financiële miljoenenwinst als winst voor de natuur te halen valt.

1 opmerking:

Andre Sikkema zei

Heb me ook geergerd aan het maaibeleid van het Waterschap Noorderzijlvest bij ons in Groningen op de dijk langs het Eemskanaal.Hier word alles 2x per jaar platgemaaid waaronder de nieuwe aanplant maar dat was een communicatiefoutje met de onderaannemer die zijn instructies verkeerd had begrepen.