donderdag 15 september 2011

Vlieland: van herfst naar zomer.

In het donker naar de baan gefietst en toen al gemerkt dat er een ingrijpende verandering in het weer had plaatsgevonden. Er stond nog maar een relatief zwak windje van ongeveer 3 bft. De verwachtingen waren hooggespannen al zat de wind nog wel steeds in de verkeerde hoek, maar dat hoeft met deze sterkte niet zo'n probleem te zijn. de ritselindex in de struiken was echter weer miserabel te noemen ondanks het feit dat er nachtgeluid was gedraaid. Bij het krieken van de dag viel de wind meteen nog verder terug naar 2 bft. De eerste ronde leverde een heel matig aantal van 14 vogels op maar de rondes daarna waren iets beter en zouden tot na de middag op hetzelfde aantallenniveau door blijven lopen. Er was weer wat rallenbeweging geweest (ook geluid van gedraaid) en we vingen 2 rallen tegelijkertijd in 1 kooi en later ook nog weer 2 tegelijkertijd in een fuik maar één daarvan was al een terugvangst van die eersten. Bij die rallen een heel juveniel beest dat in zware postjuveniele rui was, op bijna de hele hals had de vogel de veren gelijktijdig laten vallen en er zat nu een hele baan van bloedspoeltjes van de nieuwe veren. En er zaten vandaag ineens baardmannetjes in de buurt van onze opstelling; ze zullen wel meer aan het zwerven zijn gegaan door de maaiwerkzaamheden in de polder want alle dagen voor vandaag hadden we er nog niet één gehoord. In drie groepjes vingen we er in totaal 7.


Foto: baardman-man.

Verder een duidelijke verandering bij de kleinere vogeltjes en dan in het bijzonder bij de tjiffen. Er zater er duidelijk meer in het terrein en ze lieten zich in tegenstelling tot voorgaande week beter vangen nu er zo veel minder wind stond. en het waren echt niet allemaal lokale rondzwervertjes want er zaten meer exemplaren met lekker wat vet bij dan zonder vet.
We kregen vandaag ook een gratis luchtshow van ongevederde vliegers voorgeschoteld. Een aantal zeer uiteenlopende vliegtuigen maakten hun rondjes over de Vliehors en de rest van het eiland als oefening voor de open dagen van de luchtmacht in Leeuwarden komend weekend.Gezien het schitterende weer hadden we goede hoop op bezoekers voor de Donderdag-excursie om 11 uur maar er kwam totaal niemand opdagen.
's middags hebben we nog bezoek gehad van SBB medewerkers Carl Zuhorn en Jan Bunnik (van Terschelling. De vogels gaven ons even de tijd om bij te kletsen en over de polder uit te kijken. Daarbij zagen we nog een mooie lichte buizerd thermiekend zoals we hem afgelopen dagen al een paar maal eerder hadden zien doen, gingen er honderden kluten op de wieken, zagen we enkele tientallen lepelaars het luchtruim kiezen en constateerden we dat het maaien van de polder nog niet direct een verandering in het aantal foeragerende tapuiten had opgeleverd. Wel zagen we nog een fors uit de kluiten gewassen kat langs de rand van het gemaaide veld lopen. Verder agen Hanneke nog ene leuke interactie tussen een sperwer en twee kraaien. De kraaien zaten de sperwer flink te mobben maar na enige tijd werden de rollen omgedraaid en begon de sperwer stootduiken uit te voeren op beide kraaien die net even rustig op de toppen van de wilgen op de dijk van de vierde polder waren gaan zitten. Op het pad zagen we nog een mooie sabelsprinkhaan en op 2 plekken liet zich nog een zonvangende zandhagedis zien. Kortom, ook wij hadden een heerlijke zonnige dag.
Om half vier in de middag was het echt gebeurd met de vangsten en hadden we de netten weer gesloten.


Foto: Sabelsprinkhaan.


Foto: zandhagedis.

Aan het eind van de middag hebben we het strand nog even weer opgezocht. Ditmaal om foto's te maken voor het project Nederland in Beeld. We agen ongeveer 15 drieteenstrandlopers(allen onge(kleur)ringd, vier bonte strandlopers en een vijftal rosse grutto's. ook troffen we een op het strand zittende zeekoet aan die met een zilvermeeuw in z'n nabijheid wachtend verzwakt op de dood zat te wachten.


Foto: stervende zeekoet.

Dagtotalen: (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------
Waterral 3 -
Tuinfluiter 2 -
Witte Kwikstaart 1 -
Zwartkop 23 3
Heggenmus 4 1
Tjiftjaf 26 -
Roodborst 1 -
Fitis 4 -
Witgesterde Blauwborst 1 -
Goudhaantje 3 -
Sprinkhaanzanger 1 -
Baardmannetje 7 -
Rietzanger 3 1
Pimpelmees 1 -
Kleine Karekiet 6 2
Kneu 1 -
Braamsluiper - 1
Rietgors 1 1
Grasmus 2 -
--------------------------------------------
Totaal: 99 exemplaren, 19 soorten, 9:00 uren met
250 mtr mistnet, 1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.

Geen opmerkingen: