zaterdag 10 september 2011

Vlieland: Nisoria in de gloria.

Het was vannacht weer nauwelijks afgekoeld, om 5 uur was de fiets weer kletsnat en onderweg tijdens de fietstocht naar de baan werd het weer zweten geblazen. De wind was ondertussen ook aangewakkerd en stond nu met 4 bft vrijwel pal zuid. Tijdens het openschuiven van de netten heb ik de de defecte luidspreker kunnen vervangen door een andere die ik op aanwijzing van Frank majoor in de hut had weten terug te vinden. Het was weer rustig in de struiken; totaal geen beweging dat op de aanwezigheid van slapende of ingevallen vogels kan duiden. De eerste ronde was met slechts 11 vogels dan ook een rustige. Bij het eerste licht waren voor het eerst dit seizoen een paar piepjes van zanglijsters te horen. Van waterrallen taal noch teken deze ochtend; vangsten bleven ook uit.

Foto: Zandhagedis, Lacerta Agilis, man.

Lange tijd voelde de lucht zwaar aan van de luchtvochtigheid en gaf het eerste licht dat over de polders streek een heel bijzondere sfeer waarbij alles geel kleurde en de zon zich pas veel later liet zien op het moment dat hij al behoorlijk hoog stond. We hoorden ook weer een paar goudhaantjes in de struiken maar we vingen er mede veroorzaakt door de hardere wind vandaag slechts 1. Verder viel de afwezigheid van grasmussen op. Dat duidt op wegtrek zonder nieuwe aanvoer want gisteren hadden we immers moddervette grasmussen die er volledig klaar voor waren om de volgende etappe te gaan afleggen. Verder lijkt het er meer en meer op dat het met de sprinkhaanzangers wel aflopende zaak is. dat zou je ook zeggen van de bosrietzangers, maar daar vingen we er vandaag nog 1 van terug die eerder dit seizoen alhier op de vinkenbaan geringd is. Er was weer wat intensievere trek van graspiepers. Even hadden we goede hoop op een nieuwe weeksoort. er heeft ongeveer een kwartier lang een appelvink-vrouw in het hout gezeten, maar wisselend afspelen van de zang kon de vogel niet verleiden om naar beneden te komen al keek ze wel erg geïnteresseerd. Nadat de zon langzaam maar zeker toch overwicht over de bewolking wist te bevechten kwamen er ook wat roofvogels in beweging. we zagen 2 wespendieven overkomen, waarvan er één regelmatig in de struiken ging zitten. Bij dat exemplaar was tijdens het rondvliegen boven de polder goed te zien dat hij/zij handpenrui vertoonde. Verdere waarnemingen: een groep van circa 70 lepelaars in de derde Kroonspolder, 1 ringmus in de struiken langs het dijkje, 1 steenloper laag over de baan, enkele tientallen groenpootruiters, 4 bosruiters, 2 witgatjes en 6 watersnippen in de dichtstbijzijnde plassen in de derde Kroonspolder, 3 veel verstoring veroorzakende sportvliegtuigjes boven de polders.
Zoals op zo'n dag als dit te verwachten is viel het met de vangsten al op tijd stil. En dan toch was er na de klok van 11 ineens toch weer een verrassing in de vorm van de zesde sperwergrasmus van dit seizoen. Weer zo'n flink assertief exemplaar en net zoals onze vorige een exemplaar met niet eens zo'n heel sterk geschubt verenpatroon.
Foto's: Sperwergrasmus, Sylvia nisoria, 1e kalenderjaar.

Daarna nog als één van de laatste vogels een putter, de derde van dit seizoen. Putters vangen we hier meer jaren niet dan wel.

Foto: Putter, Carduelis carduelis, 1e kalenderjaar.

Om 14 uur zijn we gestopt en met de wind net zoveel mee als tegen teruggefietst naar de Zwaluw. 's avonds ben ik nog weer teruggefietst naar de baan om handmatig het nachtgeluid in te stellen; de tijdschakelaar noodzaakt ons hiertoe omdat de nieuwe MP-3 spelers alleen op laag volume herstarten als we via de tijdschakelaar werken. Onderweg krijg ik op de polderweg continu zwermen onweersvliegjes in m'n gezicht. Na terugkeer blijkt dat er een zwaar onweersfront onderweg is naar Vlieland en amper een half uur later zitten we vanuit de kamer te genieten van een prachtig lichtspektakel waarvan zoals we in het journaal op TV zien al heel wat mensen in het zuiden en westen van het land heel wat minder genoten hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Graspieper 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 4 / -
Fitis 3 / -
Roodborst 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Rietzanger 9 / -
Pimpelmees - / 2
Bosrietzanger - / 1
Koolmees - / 1
Kleine Karekiet 1 / 2
Vink 2 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 2 / -
Braamsluiper - / 1
Putter 1 / -
Tuinfluiter 3 / -
Rietgors 1 / 1
Zwartkop 22 / 1
---------------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 19 soorten, 7:30 uren, met
259 mtr net, 2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.

Geen opmerkingen: