vrijdag 16 september 2011

Vlieland: de laatste dag alweer...

De verwachtingen waren voor deze ochtend wel heel erg hooggespannen. De vogeltrekradar gaf bij aanvang van de nacht zelfs even het maximaal meetbare aan op de schaal van 0 tot 10. Na een paar uur zakte, zoals vanmorgen voor vertrek naar de vinkenbaan bleek, deze piek in tot de helft van het niveau en bleef daar het grootste deel van de nacht op zitten. Ik kon op m'n dooie akkertje naar de vinkenbaan fietsen daarbij ondersteund door volop maanlicht dat m'n schaduw vele meters voor mij uir op het asfalt projecteerde. Op die manier was het ook een koud kunstje om de netten in het donker open te schuiven. Wel een letterlijk koud kunstje want het was door het heldere weer voor het eerst deze periode behoorlijk koud. Zo koud zelfs dat het niet ver van het vriespunt af zal hebben gelegen. En dan kun je er op wachten... door die kou zat er heel veel water op de netten en waren ze dus weer heel goed zichtbaar voor de vogels. Tijdens het openzetten viel ook al op dat de ritselindex nihil was terwijl het geluid dus wel de hele nacht had gedraaid. kortom, methode Ooij werkte hier voor deze nacht in ieder geval niet. We beleefden een prachtig ochtendgloren met tinten in diverse kleuren rood en roze, overvloeiend naar lila en blauw naar de hogere hemel.De eerste ronde in het donker leverde 1 vogel op, een tuinfluiter. De 1e officiële ronde was er één met 12 vogels. Dat was dus beduidend minder dan de 1e rondes van onze beste dagen van deze periode. En die ronde zou uiteindelijk ook de toon zetten voor het verdere verloop van de dag. Kortom, een gewone gemiddelde dag zonder opvallende aankomst van een bepaalde soort, laat staan uitschieters in aantallen.

M'n theorie over de enorme piek in de radarmetingen (zie afbeelding links) is dan ook dat er behoorlijk wegtrek is geweest binnen het meetbereik van de radar en dat de trek daarna behoorlijk terugviel naar normale proporties op het moment dat die vogels het bereik uitgevlogen waren. Maar goed, da's voor mij slechts speculeren en invullen want ik ben geen expert in het interpreteren van deze metingen.


Na de leuke aantallen tjiftjaffen van gisteren vielen die aantallen voor vandaag flink terug. Een korte passage hiervan dus. Ook de fitis was vandaag weer totaal afwezig. de jaartotalen hiervan op zowel Schiermonnikoog als hier op Vlieland suggereren al overduidelijk een slecht broedseizoen in de herkomstgebieden. Wel hadden we vandaag ineens 2 ongeringde winterkoningen in de netten. en dat is nou net een soort waar je in deze fase van het seizoen voordat de doortrek uit scandinavië en het oosten van europa begint goed van kunt vaststellen hoe het broedseizoen ter plaatse zal zijn geweest. We hebben dit seizoen net als vorig jaar historisch lage aantallen van deze soort op vlieland. dit jaar tot nu toe 35 nieuw geringd tegen 49 in 2010 en 110 in 2009. dus duidelijk de gevolgen van 2 strengere winters dan de jaren daarvoor. Ne 11 uur wordt het in deze tijd vnah et seizoen altijd een spannende tijd van de dag want dat is het tijdstip waarop zich vaak de vangst van een bijzondere soort voordoet, de sperwergrasmus. En ja hoor, ook zo weer voor vandaag. Weer een mooi exemplaar, en vandaag een vogel met al iets verkleuring van de iris. Deze iris verkleurt in het eerste levensjaar van grijsgroenig naar groenachtig geel.Foto's: sperwergrasmus, 1e kalenderjaar.

In onze laatste afsluitende ronde van deze ringperiode wachtten ons nog 2 verrassingen. 1 waarvan we al hevig verbaasd waren over de volledige afwezigheid ervan, een bonte vliegenvanger, en 1 die we hier zeker niet ieder jaar vangen, een roodborsttapuit.


Foto: roodborsttapuit, vrouw, 1e kalenderjaar.

Daarna zakten de vangsten net na het middaguur weer volledig in. dat kwam ons wel goed uit want er moest nog veel opruimwerk gedaan worden voordat we de avondboot naar huis zouden kunnen pakken. Het huisje de zwaluw moest geheel schoongemaakt omdat de ringgroep een weekend moet plaatsmaken voor de wadvogel-telgroep van SOVON. Daarom vertrekken wij een dag eerder en overnachten onze opvolgers, Gerrit Bochem en André Taam het weekend op een ander adres. Ondanks het feit dat we maar liefst 4 uitgevallen dagen hebben gehad mogen we niet klagen over deze 2 weken. We hebben weliswaar in voorgaande jaren wel eens veel beter gevangen maar gezien de omstandigheden en de voortekenen van een tegenvallende reproductie bij veel soorten viel het nog mee. De meest opvallende afwijking in het geheel was eigenlijk nog wel het geheel patroon in de trek waarbij duidelijk blijkt dat in de afgelopen maand de trek veel intensiever is geweest in het binnenland dan langs de kust waarbij niet alleen meer buitenlandse ringen werden aangetroffen in het binnenland maar ook opmerkelijke vangsten van dwaalgasten werden gedaan op plaatsen waar ze vrijwel of helemaal nooit worden waargenomen. zo had het ringstation in Overdinken vandaag de 17e September zelfs een sperwergrasmus en was dit de eerste waarneming in Twente ooit!
We wensen onze opvolgers op Vlieland succes, over 4 weken ben ik weer terug op vlie.


Foto: groene sabelsprinkhaan-man.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 2 / -
Zwartkop 61 / 1
Heggenmus 3 / -
Tjiftjaf 7 / -
Roodborst 3 / -
Goudhaantje 3 / -
Roodborsttapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 2 / 1
Baardmannetje 4 / -
Kleine Karekiet 6 / -
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kneu 1 / -
Tuinfluiter 9 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------------------
Totaal: 110 exemplaren, 18 soorten, 6:45 uren met 250m
mistnet, 1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.

Geen opmerkingen: