zaterdag 3 september 2011

Vlieland: een zomerse Septemberdag.

Bij vertrek vanaf de zwaluw liep vanmorgen om 05 uur het water bijkans met straaltjes van de fietsen af, zo zwaar had de dauw het eiland in haar greep. Het was dan ook behoorlijk mistig en met 15 graden in de nacht voelde het broeiering warm.
De wind was de gehele nacht in het Zuidwesten blijven zitten. De netten plakten dan ook stevig en het kostte meer tijd om ze te openen dan ons lief was. Vlak voor de mooie zonsopkomst hebben we de eerste ronde gelopen en die viel ondanks de natte omstandigheden niet tegen. sterker nog, we hadden met ongeveer 40 vogels het dubbele aantal van gisteren in diezelfe ronde. Zoals te verwachten in deze tijd van het seizoen vooral zwartkoppen, maar ook een enkele kleine karekiet, tuinfluiter en onverwachts helamaal achteraan op het hoge droge duin een sprinkhaanzanger.
De tweede ronde is normaal gesproken een stuk beter, daarin vangen we meestal het dubbele of meer ten opzichte van de eerste ronde, maar dat effect bleef vanmorgen uit. Het werden er ongeveer net zoveel als in de eerste. De leukste soortjes die daar vandaag bij zaten waren vuurgoudhaan en een waterral. Verder in de derde ronde nog een mooie adulte en volledig in nieuw verenkleed getooide witgesterde blauwborst. Het echte krentje in de pap kwam vandaag echter in de ronde van 11 uur, een sperwergrasmus. Feest voor onze Spaanse vrienden want als deze vogel voor ons al tot de schaarse soorten behoort dan gaat dat voor hen helemaal op.


Foto: Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria) 1e kalenderjaar.

De gemiddelde gewichten van de zwartkoppen van vandaag lagen beduidend lager dan gisteren; de meerderheid kwam niet over de 20 grams-grens heen, ook later op de ochtend niet nadat ze alle tijd hadden gehad om flink bij te eten. toch waren er zeker wel uitschieters bij, wat te denken van een tuinfluiter van 25,4 gram naast een exemplaar van 17,9 gram...
Nadat tegen 9 uur de mist definitief was opgetrokken en het in de hogere luchtlagen begon op te klaren werd het snel warmer en stegen de temperaturen tot goede zomerse waarden. Dat houdt echter in de meeste gevallen dan wel in dat de vangsten behoorlijk stil vallen, en zo geschiedde. Wel zagen we mooie behoorlijk lage roofvogeltrek op gang komen. In amper een half uur tijd kwamen er 5 wespendieven laag over de baan en later zagen we er ook nog enkele boven het duin en boven de eerste K.P. 's middags kwam er nog een heel mooi licht exemplaar laag over de zwaluw gevlogen. Daar genoten we in de warme zon verder op de middag ook nog van een tiental witte kwikstaarten op het dak van het posthuis, 3 foeragerende gierzwaluwen, een torenvalk die netjes door boerenzwaluwen werd weggebracht en boven het dennenbos nog krijsende grote sterns.Foto: rups van wilgenhoutvlinder, circa 9 cm.

In de avond wordt het weer dampig buiten maar dat trekt later op de avond toch weer op. We zien als we buiten bij de Zwaluw sterren staan te kijken een groot oranje schijnsel boven de Noordzee. Als we op het duin poolshoogte gaan nemen blijkt dat men op het productieplatform aan het affakkelen is. Een beruchte activiteit gedurende de trektijd, in de trekroute en gedurende de nacht... Dat zal wellicht weer flink wat vogelslachtoffers maken want we horen al weer regelmatig vogels over komen vliegen...


Foto: affakkelen bij nacht op productieplatform op de Noordzee.


Dagtotalen: (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------

Waterral 1 / -
Grasmus 1 / -
Graspieper 1 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Winterkoning 1 / -
Zwartkop 69 / 2
Heggenmus 2 / -
Tjiftjaf 4 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 4 / 1
Sprinkhaanzanger 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Rietzanger 2 / -
Spreeuw 2 / -
Kleine Karekiet 5 / 2
Groenling 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Rietgors 2 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 110 exemplaren, 18 soorten, 7:45 uren met
259 meter mistnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.Geen opmerkingen: