woensdag 6 april 2011

Zijn de sijzen weg?

Vandaag was alweer het laatste deel van het nestkastengebied op de Hoge Veluwe aan de beurt om gecontroleerd te worden. In dit gebied hadden we de laatste 2 seizoenen de vroegste legsels, dus de verwachting vandaag dan toch de eerste eieren aan te treffen waren groot. Het is afgelopen nacht kennelijk goed vertrekweer geweest want van alle sijzen en vinken die ik afgelopen dagen in het park zag was hoegenaamd niks meer aanwezig; vooral de afwezigheid van de sijzen viel op, ik heb er niet één meer gezien of gehoord. Precies in de hoek van het bos waar ik gisteren 2 bonte vliegenvangers hoorde zat vandaag een bonte vliegenvanger die in ieder geval een ander kleed had dan de vogel die ik gisteren bij een naburige nestkast zag. En dit was de eerste vogel die ik heb horen zingen! Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde vogel die gisteren een eindje verderop zat te roepen maar die ik niet kon terugvinden toen ik ging kijken. Deze verwachting wordt vooral gestaafd vanwege het feit dat bonte vliegenvangers vrijwel nooit beginnen met zingen op de eerste dag dat zij in een gebied aanwezig zijn. Wat vandaag enorm opviel was dat hier de komende tijd (volgend winter?) nog meer bomen gekapt gaan worden dan in de overige bosvakken. Het gehele nestkastenterrein is aan de beurt om gedund te worden en wellicht zelfs de gehele zuidelijke rand van het park. Een duidelijke doelstelling zie ik er vooralsnog niet in want er is van alles gemarkeerd, van dun tot dikke bomen en van dode bomen tot misvormde bomen. En nu al zijn er op meerdere plaatsen krentenboompjes afgezet, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er hier voor gekozen wordt om goed doorzicht in het bos te hebben. Persoonlijk betreur ik dit zeer want samen met de meidoorn en vlier behoort de krent tot mijn favoriete bomen/struiken. Het gaat dus in ieder geval niet alleen om houtproductie. In de meeste vakken gaat er ongeveer een kwart tot een derde van de bomen uit, maar er zijn ook vakken waar zeker de helft geveld gaat worden. Dat is ingrijpend en het kan niet anders dan merkbare invloed op de toekomstige vogelstand hebben...

Foto: voor kap gemarkeerde bomen.

Foto: landingsbaan? Nee, geklepeld voormalig broedhabitat fluiter en boompieper.

Op maar liefst 8 verschillende plekken hoorde ik zwarte mezen zingen, maar net als gisteren trof ik niet één kast aan waar overduidelijk een nest van zwarte mees zat. Ze zijn dus zeker weer later dit jaar. En dat geldt vooralsnog ook voor de andere soorten want ook vandaag trof ik uiteindelijk nog geen eieren aan. Wel nesten die al volledig af waren maar de vogels lijken nog te hebben gewacht op het juiste moment. Dat kan echter met het huidige weer vast niet lang meer duren. De bezetting van de kasten kwam vandaag met 59 van de 140 kasten uit op 41%. Daarbij 2 nesten van boomklevers, en van zowel koolmees als pimpel 4 nesten die al geheel klaar waren. Bij één nest van laatstgenoemde soort waren de vogels zo fel in het bewaken van het nest dat ik van zowel de man als de vrouw de kleurring-combinatie heb kunnen aflezen. In maar liefst 39 kasten lag slechts een klein beetje of veel materiaal, maar was er nog geen sprake van een half nest.
Ik heb het sperwerbosje in dit deel van het terrein ook nog bezocht. Het aantal poepspetters onder de bomen was hoopgevend voor een bezet territorium, maar ook dit bosje ontkomt niet aan stevige dunning. Het is dus maar de vraag of er hier volgend jaar nog sperwers broeden, gedragscode zorgvuldig bosbeheer of niet.... Ook voor dit jaar is het afachten of het tot een broedgeval zal komen want ik trof een plukplek waar een adulte sperwerman was geslagen en opgevreten door een havik. Afwachten dus of de vrouw die er kennelijk nog zit nog een nieuwe partner zal hebben kunnen vinden.

Foto: gepredeerde adulte sperwer-man.

Geen opmerkingen: