zondag 10 april 2011

Eerste nestbouw bonte vliegenvanger

Vandaag weer begonnen met de tweede ronde van de nestkastcontroles op de Hoge Veluwe. In diverse nestkasten waren weer nieuwe bewoners begonnen met het inrichten van de woning. Er waren echter ook kasten waarin vorige week al een kant en klaar nest zat maar waar in de afgelopen week helemaal niets is gewijzigd. Een klein deel van de vogels is inmiddels met eileggen begonnen, maar deze groep dus vooralsnog niet. Ik trof 5 kasten met eieren van koolmezen aan waarbij de vroegste met nu 5 eieren is begonnen met eileg op 6 April, de rest had minder eieren. In 4 kasten lagen eieren van boomklevers, waarbij de vroegste daar nu 7 eieren had en dus is begonnen met eileg op 4 April. Als laatste nog 1 kast met 3 eieren van een pimpel, dat is dit jaar hier dus de vroegste van z'n soort. Uiteindelijk kwam ik na het controleren van 127 kasten vandaag op een bezetting van 60 %.
Gedurende de eerste serie kasten liep m'n Spaanse collega Ivan de la Hera samen met zijn studentes mee om ze te laten zien hoe de nesten van verschillende soorten er uitzien. Naast nesten van de verschillende mezensoorten heb ik ze ook nesten van boomklevers kunnen laten zien, maar waren ze ook getuige van een minder leuk geval. We troffen namelijk een nestkaste aan waar ik van een afstand al plukken nestmateriaal uit het vlieggat zag steken en ook veren aan de kast zag hangen. Vooral dat laatste is een slecht voorteken en dat bleek al snel toen we dichterbij kwamen. Op de grond lagen afgebeten veren en een vleugel van een koolmees. Het was meteen duidelijk, we hebben nu al een eerste geval van predatie door een boommarter. Het zal ongetwijfeld 'snachts zijn gebeurd waarbij de boommarter de op het nest slapende vrouw uit de kast heeft weten te graaien. We moeten nu dus in een heel vroeg stadium van het seizoen de afweging maken of we nu al marterwerende korfjes voor de kasten gaan plaatsen om het verlies aan broedsels zo beperkt mogelijk te houden. aan de andere kant heb je dan wel het dilemma dat plaatsen van korfjes voor de eilegfase tot verlaten van de kast kan leiden. Omdat we voorgaande jaren pas in de broed- of jongenfase korfjes hebben geplaatst hebben we daar echter nog geen ervaring mee en weten we dus ook niet of dit zal kunnen optreden of dat de vogels de korfjes gewoon accepteren.
In het staartje van de controleronde van vandaag was er nog een andere, gelukkig positieve, opmerkelijke ervaring. Voordat we ook maar 1 vrouwtje hebben gezien trof ik in 2 nestkasten al nestmateriaal aan van bonte vliegenvangers. In 1 geval was het nest zelfs al half af !!! Het betekent dat we in minder dan 6 dagen na het waarnemen van de eerste man al nestbouwende vrouwtjes van de bonte vliegenvanger in het gebied hebben. Dat hebben we nog niet eerder zo vroeg in April meegemaakt. Dat zou nog wel eens een record 1e eilegdatum voor deze soort kunnen gaan opleveren.

Foto: half afgebouwd nest bonte vliegenvanger.

1 opmerking:

Anoniem zei

waarom mag die boommarter geen koolmees opeten? respecteer natuurlijke processen als je jezelf een natuurliefhebber noemt.