maandag 11 april 2011

Dode bonte vliegenvanger-man.

Het was vandaag weer een uitgesproken prachtige en zonovergoten voorjaarsdag waarbij in het bosvak waar ik vandaag de nestkastcontrole uitvoerde vooral opviel hoeveel bonte vliegenvangers er al aanwezig waren. Op basis van mijn ervaringen van voorgaande jaren kan ik nu al zeggen dat er in dit deel van het gebied nu al meer bonte vliegenvangers zitten dan er normaal gesproken broeden. En vandaag ook op enkele plekken vrouwtjes gezien waarbij de mannen nog uitgebreid op de versiertoer waren. En vandaag ook de eerste dode bonte vliegenvanger-man in een nestkast aangetroffen. Deze lag in een lege kast. Meestal tref je ze aan in een kast waar al een nest van een andere soort zit, meestal van koolmees of pimpel. Deze vogel had een volledig gescalpeerde kop en de staart ontbrak ook volledig. Hij zal dus buiten deze nestkast zijn aangevallen en wellicht in een andere nestkast in de omgeving die al wel bezet was.

Foto: dode gescalpeerde bonte vliegenvanger.

Vandaag ook weer in 1 kast het begin van nestbouw van een bonte vliegenvanger aangetroffen. Op de heide van het Aalderinksveld langs de rand van het nestkastengebied heb ik tijdens m'n lunch prachtig kunnen genieten van zingende veldleeuwerikken maar ook van een paar vechtende exemplaren die het duidelijk nog niet eens waren over de verdeling van de territoria. Verder zat er ook nog een paartje roodborsttapuiten waarvan het mannetje prachtig aan het baltsen was en kwamen er ook een paar boompiepers overvliegen.
Op één van de paden trof ik een braakbal aan die er nogal 'verig' uitzag. Ik peuterde hem uit elkaar en trof er zowaar een ring in aan. Waarschijnlijk heeft deze aan een pimpel gezeten want er zaten blauwe veertjes in de braakbal. Van welke soort de braakbal afkomstig was moet ik even in het midden laten. Hij lag weliswaar op een plek waar zich op minder dan 100 meter een sperwerterritorium bevindt maar in de braakbal zaten ook keverschildjes en wol van een zoogdier, vermoedelijk een muis.
De bezetting kwam vandaag uit op 42 %, en dat is flink veel meer dan de 16 % van een week geleden, en een veel sterkere toename dan in het gebied van gisteren. In 4 kasten lagen eieren van koolmezen met een maximum van 3 eieren en in 1 kast een eerste ei van pimpel.

Geen opmerkingen: