maandag 4 april 2011

De eerste nestkastenronde op de Hoge Veluwe.

Eergisteren hebben we de caravan naar de camping gebracht en vervolgens zijn we gisteren begonnen met de eerste controle van de nestkasten van het NIOO in het park de Hoge Veluwe. We hebben 143 kasten gecontroleerd en daarvan waren er al 55 actief in gebruik. Daarbij 7 complete koolmeesnesten, 4 complete boomklevernesten en 4 complete pimpelnesten. De bezetting in dat deel van het park was dus 38% in gebruik.
Vandaag vervolgens het tweede deel van het terrein gecontroleerd. Daarbij op 73 kasten slechts 22 kasten actief waarbij slechts 1 compleet nest van een koolmees; in dit terreindeel dus een bezetting van 16%. Vandaag zag ik tevens de eerste bonte vliegenvangers in het terrein dat we gisteren gecontroleerd hebben. Tijdens het voorbijfietsen hoorde ik een kort roepje dat mijn gedachten meteen weer terugbracht naar Ghana en op het moment dat ik stopte zag ik meteen een bonte vliegenvanger die aan het rollebollen was met een koolmees, vlakbij de nestkast waar ik 2 jaar geleden ook de eerste bonte vliegenvanger zag. Het was een behoorlijk donker gekleurde man maar ik heb niet kunnen zien of hij geringd danwel gekleurringd was want hij was toch nog behoorlijk schuw en liet zich niet goed genoeg bekijken. Een half uurtje later zag ik er nog één in het terrein dat ik vandaag moest controleren. In Drenthe bleken in de onderzoeksterreinen van de RUG gisteren al de eerste bonte vliegenvangers te zijn gezien en meldde Christiaan Both vandaag dat er daar al zeker 10 zaten. Deze waarnemingen zijn weliswaar 5 dagen later dan vorig jaar, maar het blijven vroege waarnemingen. We zullen zien hoe lang het duurt voordat de volgende golf zich aandient... Verder vandaag nog een fanatiek zingende veldleeuwerik boven het Aalderinksveld, een kekkerende havikvrouw en diverse zingende fitissen op de inmiddels flink dichtgroeiende kapvlaktes waar nu opslag staat van ongeveer 7 jaar oud; daar houden ze van.

Geen opmerkingen: