zaterdag 16 oktober 2010

Ziek naar huis...

Vanmorgen niet eens een poging ondernomen om op tijd op te staan. Afgelopen nacht al 3 keer door het huisje lopen spoken met maagkrampen en vanmorgen was dat nog niet veel beter... dus in de loop van de ochtend de spullen maar in de rugak gestouwd en begonnen aan de fietstocht naar het dorp en de veerboot. Dat was een leuk vooruitzicht want wederom had ik het weer voor elkaar dat ik precies op de dag van vertrek de wind pal van voren had met een stevig doorstaande kracht 6 bft. Net buiten het Bomenland knalt de wind er helemaal op los en geeft m'n lichaam zich gewonnen. Ik wordt draaierig in m'n hoofd en voor ik het weet sta ik in de berm over te geven. Dat gebeurt later voorbij camping Lange Paal nog nog eens een keer en slap als een dweil kruip ik verder richting dorp. Mensen die mij onderweg hebben gezien moeten hebben gedacht dat er een dronkelap over straat ging of in de berm stond te spugen. Toch blijft het vreemd dat niemand maar dan ook niemand onder die omstandigheden bij het zien van een omgevallen fiets vol bagage en een voorovergebogen persoon in de berm even stop om te vragen of die persoon hulp nodig heeft...
Na een ploetertocht van 1 uur en een kwartier (ik was nog wel extra op tijd vertrokken) kom ik net op tijd in het dorp aan om nog in te schepen op de boot. En toch is mij onderweg nog wel opgevallen dat er links en rechts langs de Postweg leuke aantallen oeverpiepers zaten. Van lijsters was amper iets merkbaar. Vogelaars waren er echter wel volop op het eiland. Op de meeste plaatsen kon je haast nergens om je heen kijken zonder ergens kijkers of statieven te zien. op zo'n dag zal er niet veel aan leuke soortjes gemist worden op het eiland.
De overtocht naar Harlingen was wel een heel mooie. Er was duidelijk een wedstrijd gaande met zeilboten van de bruine zeilvaart. Met een stevige zeebries en mooie wolkenluchten geeft dat een prachtig schouwspel met door de wolken brekend zonlicht op een groep van zeker 40 zeilboten aan de horizon.

vrijdag 15 oktober 2010

En je hebt menselijk wrakhout...

Vanmorgen naar de baan gefietst met droog weer maar de Postweg was al wel nat van eerder in de nacht gevallen regen. Op de baan aangekomen stond Holmer al bij het trekhout te wachten op de eerste merels die zich na korte tijd al lieten zien in het hout. Vrij snel daarna sprong de eerste vogel op het slag en daarna volgden er nog enkele. Op het moment dat de vijfde van tussen de lurven het slag opliep was het tijd om het net dicht te trekken. 4 stuks waren het resultaat. Snel werden de vogels uitgehaald en werd het net weer opengelegd om mogelijk nog een tweede slag te slaan. Er meldde zich al snel een nieuwe merel op het slag, maar deze was net te snel en schoot bij het dichttrekken van het net onder de staalkabel door. Ondertussen begonnen ook tussen de mistnetten de nodige vogels in te vallen. Het waren vooral merels, maar ook zag je koperwieken met draaiende en afremmende vliegbewegingen naar beneden komen om vervolgens met lange nekken te gaan zitten luisteren naar het lokgeluid. De eerste ronde langs de netten leverde ongeveer 15 vogels op. Da's niet veel vergeleken met waar we inmiddels aan gewend waren. En na een paar rondjes werd wel duidelijk dat het een dag werd met vooral lijsters en dat er hoegenaamd niks aan nieuwe kleine zangertjes tussen de netten zat. Wel vingen we veel van het kleine spul van de afgelopen dagen terug, en ook nog enkelen van meer dan een week geleden. Je gaat je dan afvragen hoe opvallend het is dat, om maar een voorbeeld te noemen, bij de goudhanen het terugvangstpercentage altijd zo hoog ligt (sommige exemplaren vang je meermalen terug), maar dat we nou net die goudhaan met die Estoniaring maar 1keer hebben gevangen...
Er is vandaag opvallend meer sperwer-activiteit in de polder. Regelmatig laat er zich één zien en maar liefst driemaal zie ik er meer dan 1 tegelijkertijd aan het mobben met 2 blauwe kiekendieven en/of een buizerd of kraai. Ik vertrek vroegtijdig van de baan want ik voel mij sinds gisteravond niet lekker en dat wordt er niet beter op. Ook langs de Postweg zie ik nog 3 sperwers, en ook nog een groepje van een stuk of 20 goudplevieren dat in een prachtige synchroonvlucht landt bij de plasjes in de 1e Kroonspolder. Bij de zwaluw aangekomen is de lichte regen inmiddels overgegaan in gestage regen. Snel haal ik de accu van de fiets om die in het laadhok te wisselen voor een volle accu en duik na het nuttigen van een warme grog m'n bed in. Maar eens zien waar dit op uit gaat draaien...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Heggenmus - / 1
Pimpelmees 1 / 3
Roodborst 3 / 17
Koolmees 5 / -
Merel 120 / 9
Spreeuw 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Vink 5 / -
Zanglijster 13 / 1
Keep 10 / -
Koperwiek 30 / -
Grote Barmsijs 4 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Kleine Barmsijs 3 / -
Zwartkop 3 / 5
Rietgors 2 / -
Goudhaantje - / 9
----------------------------------------------
Totaal: 250 exemplaren, 19 soorten, 12:30 uren

donderdag 14 oktober 2010

Wrakhoutdag.

De wind heeft afgelopen nacht aangehaald naar 4 bft NNW en de bewolking is in het donker al zwaar. Al bij vertrek vanaf het huisje de Zwaluw al zo zwaar dat er heel fijne druppeltjes tegen het raam spatten. De term motregen dekt de lading echter niet, de lucht is gewoon zwaar verzadigd. Onderweg zijn er vrijwel geen piepjes te horen, hooguit af en toe een koperwiek-roepje. Ook in de schemer is het behoorlijk stil, maar uiteindelijk kan Holmer toch nog twee slagen met merels maken. die komen in de eerste 2 rondes goed de baan op, net als roodborsten, maar daarna zakt het al snel in met de vangsten. We vangen maar weinig opmerkelijks en de aantallen zijn ook een stuk lager. In de polder zit gedurende meerdere uren en met enige regelmaat een sperwer te mobben met een zwarte kraai. Een prachtig schouwspel van synchroonvliegen, maar af en toe zijn de rollen omgekeerd. Verder jakkert de juveniele slechtvalk nog weer een keer (of meer, maar dat zien wij niet....) op volle snelheid dwars door de polder en jaagt alle steltlopers en de bergeenden en ganzen de stuipen op het lijf. De vogels die we vanmorgen vangen zijn meer nog dan gisteren uitgesproken wrakvogels oftewel wrakhout. Broodmager en afgevlogen door de kennelijk zware reis en/of verminderde vertrekconditie in combinatie met gedwongen vertrek. Ik bedoel maar, als tuinfluiter moet je toch wel een keer vertrekken...
Om 11 uur ontvangen we weer een excursie. Ditmaal leggen we aan 8 mensen het fenomeen vogeltrek uit. Er is echter een echtpaar bij waarvoor het geheel nog gesneden koek is want zij bleken jarenlang assistent te zijn geweest op de ringbaan in de Amsterdamse waterleidingduinen. Vlak voor het eind van de excursie verschijnt er nog een echtpaar met 2 honden; die hebben pech gehad, we kunnen het hele verhaal niet even in een bom verpakken en er zijn ons door de beheerder van het terrein duidelijk regels opgelegd hieromtrent. Bij aanvang van de excursie is Leo Heemskerk gearriveerd, onze assistent voor 2 dagen. Hij is in opleiding voor een eigen ringvergnning bij VRS Castricum en merkt al snel dat ie niet met z'n neus in de boter valt, maar dat het anderzijds ook veel slechter kon... Voor het excursietijdstip vangen we nog weer een eerstejaars grote barmsijs. Ditmaal is ook dit vogeltje weer zeer fotogeniek en is iedereen onder de indruk van de rek die zo'n exemplaar in z'n/haar lijf heeft om zich vanuit een situatie van honger vervolgens toch weer vol te vreten en trekvet aan te leggen.
De rest van de dag gebeurt er eigenijk van alles wat, maar is het bij de vangsten bij zowat alle vogels een herhaling van zetten ten opzichte van voorgaande dagen; even pas op de plaats dus...
Om 16 ur arriveren Frank Majoor en Erik van Winden. Frank duikt vrijwel meteen gewapend met takkenschaar en boodsachappentas de struiken bij de jengelbox in om daar een stel wilgen om te toveren in lijsterbesstruiken. Eens kijken wat daar allemaal gek op is.
De laatste 2 rondes bestaan vooral uit het uitzwaaien van vertrekkende mederingers en ook nog een laatste kleine opleving met merels en koperwieken. Daarna sluit de tent voor vandaag en wachten we af wat de slechte weersverwachting voor morgen tengevolge heeft.

Dagtotalen (nieuw / teruggevangen):
-----------------------------------

Waterral - / 1
Goudhaantje 23 / 16
Roodborst 20 / 13
Pimpelmees 2 / 3
Merel 73 / 12
Koolmees 1 / 4
Zanglijster 8 / 2
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 25 / -
Vink 17 / -
Tuinfluiter - / 2
Keep 8 / -
Zwartkop 9 / 4
Grote Barmsijs 1 / -
Tjiftjaf 3 / 1
Rietgors 4 / -
----------------------------------------------
Totaal: 253 exemplaren, 16 soorten, 12:30 uren

woensdag 13 oktober 2010

vogels uit koude streken...

Wat hebben we toch een mazzel tot nu toe... vandaag kunnen we zelfs naar de baan fietsen met totaal geen zuchtje wind. Pas later op de ochtend zal er af en toe een zuchtje van 0-1 bft op komen zetten maar daar houdt het wel mee op. Bij het ochtendgloren is het wel zwaar bewolkt en gedurende korte tijd is het zelfs ronduit dreigend in de lucht en lijkt het ieder moment te kunnen beginnen met regenen. dat blijft echter uit. Na het lopen van de 1e ronde kijken we op van de aantallen vogels die we binnen weten te brengen. We spreken zelfs de gedachte uit dat we vandaag waarschijnlijk wel voor het eerst deze week het huisje bij daglicht zullen zien. De vogels van de eerste 2 rondes zijn uitgesproken wrakhout. Allemaal broodmager en vrijwel allemaal kansloos om nog van het eiland af te komen. Het zullen de restanten van de vogels van afgelopen dagen zijn en er zullen afgelopen koude nacht heel wat vogels op het eiland het leven hebben gelaten...
Maar vanaf de derde ronde komt er meer leven in de brouwerij en zien we duidelijk meer trek in de lucht. In de netten vangen we vooral meer goudhaantjes en ook de roodborsten laten zich nog steeds niet onbetuigd. Op het slag zitten 2 geringde roodborsten waar er voorgaande dagen nog 1 het grasveldje claimde. Het duurt dan ook maar even of ze zoeken de confrontatie op. Na een kort ritueel van tikkend en hoog op de poten staand dreigen springen ze uiteindelijk op elkaar af en volgt een hanengevecht tot op een meter hoogte boven het grasveldje, totdat 1 vogel afdruipt. We vangen vanmorgen tussen de goudhaantjes een leuke krent in de pap: een PALLAS BOSZANGER ! Da's al weer een paar jaar geleden dat ik er zo één heb gevangen. Tevens de eerste die ik dit jaar links en rechts op de verschillende waarnemingssites tegenkom.Foto's: Pallas boszanger.

Er zitten vandaag ook weer kortstondig 2 gaaien op de baan; ditmaal in de toppen van een vlier en niet in het hout. Ze vliegen uiteindelijk weg in Noordelijke richting, naar het Posthuys. In de loop van de ochtend beginnen er ook meer merels binnen te komen. Je ziet ze soms van heel hoog overvliegen en dan ineens, reagerend op het lokgeluid, het roer omgooien en al remmend naar beneden komen. En op die manier wordt het weer sprokkelen en moeten we weer continu lopen om te voorkomen dat de merels uit het net springen voordat we arriveren. Ook de mezen zijn weer in beweging; we hebben er weer meer en vandaag zit er ook een koolmees tussen met kleurringen. Je denkt danm eteen dat het er één is uit de nestkasten van het NIOO, maar ik twijfel daar aan want bij mijn weten leggen mijn collega's hier geen kleurringen aan bij jonge vogels. Een SMS-je naar kantoor leert mij al snel dat dit vermoeden klopt en 's avonds zal na invoeren van de gegevens in GRIEL blijken dat het om een jonge vogel gaat die in het nestkastengebied van de RUG in het Lauwersmeergebied is geringd op 10 Mei jongstleden. Dus ook de nederlandse mezen zijn in beweging; dit lijkt mij tenminste een gevalletje van bovengemiddelde postjuveniele dispersie. wie weet ga ik ook nog terugmeldingen krijgen van mezen die Hanneke en ik in de hof van Twente in de nestkasten hebben geringd....
Andere highlight is vervolgens nog de vangst van 2 grote barmsijzen. Ze hangen tegelijkertijd naast elkaar in hetelfde net. Prachtvogels, en wat zal de komende tijd nog meer van deze soort opleveren?


Foto's: grote Barmsijzen.

Berry moet ons aan het eind van de middag verlaten; voor hem zit het er weer op en hij moet weer naar huis. De laatste paar rondes zijn dus voor Holmer enm ij. We vangen tot in het donker nog zo'n 40 vogels en kunnen mooi op tijd, om 20:30 uur op de fiets stappen naar de Zwaluw waar we in de provisiekast op zoek gaan naar voldoende ingrediënten om een warme maaltijd in elkaar te draaien. Dat worden pannenkoeken met kaas en ui, lekker voedzaam...

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 1 / 1
Pallas' Boszanger 1 / -
Waterhoen 1 / -
Tjiftjaf 5 / -
Watersnip 1 / -
Goudhaantje 46 / 7
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees 7 / 1
Heggenmus - / 1
Koolmees 7 / 4
Roodborst 27 / 14
Spreeuw 1 / -
Merel 116 / 3
Vink 18 / -
Zanglijster 18 / 2
Keep 13 / -
Koperwiek 19 / 3
Sijs 2 / -
Tuinfluiter 2 / 2
Grote Barmsijs 2 / -
Zwartkop 14 / 6
Rietgors 5 / -
----------------------------------------------
Totaal: 352 exemplaren, 22 soorten, 13:45 uren

dinsdag 12 oktober 2010

Een mindere dag maar wel nieuwe jaarsoorten.

Wederom naar de baan gefietst met over het Posthuiswad een prachtige rode ochtendgloed. Vooral bij laagwater met duizenden steltlopers en watervogels een beeld om lyrisch van te worden. Dat gebeurde overigens afgelopen nacht al toen bij vrijwel windstil weer honderden rotganzen te horen waren. Een herfstgevoel zoals in het voorjaar bij het horen van de eerste grutto of wulp. Bij het passeren van het hek bij het toegangspad valt m'n fietstas van de bagagedrager en net als eerder deze week bij het piepen van het hek is een luid protest van waterrallen m'n deel. Als ik de hut binnenstap zit Holmer te wachten tot de eerste merels op het slag springen. Weldra is dat het geval en kunnen we een klap maken van 4 merels. Daarna loop ik naar de achterste netten om een extra MP-3 speler neer te leggen en blijk daar al meteen alle bewaarzakjes nodig te hebben die ik dan in m'n draagtas heb zitten. Ik moet zelfs een stuk of 10 vogels nog even laten hangen. Terug bij de hut ga ik dan maar vast aan het ringen met deze vogels en Holmer en Berry maken de ronde verder af. Als ik goed en wel aan de ringtafel zit zie ik op het slag een opmerkelijke plek van ogenschijnlijk een stapeltje veren. Nadere beschouwing wijst uit dat er een sperwer op het salg heeft gezeten om een elders geslagen zanglijster te plukken. En dat merken wij dan niet.....
Na de drukke 1e ronde bekruipt ons het gevoel dat het wel eens een veel rustiger dag kon gaan worden. We horen en zien al snel veel minder zichtbare trek en van hoofdsoorten van afgelopen dagen als keep, zanglijster en zwartkop vangen en zien we er al snel veel minder. Af en toe komen er enkelingen of een drietal oeverpiepers over, maarwe hebben nog geen geluid op het slag.... Daar komt echter al snel verandering in want Carl Zuhorn komt al op tijd 2 nieuwe luidsprekers brengen die we op het slag kunnen gebruiken ter vervanging van de defecte speaker. Even later draaien we weer op volle toeren maar... het laat zich raden, er dienen zich geen oeverpiepers aan. Hulde aan Carl voor deze snelle actie, anders hadden we tot Donderdag op de komst van Frank met nieuwe speakers moeten wachten.
Pas veel later op de dag ziet Holmer een pieper als een bommetje naar beneden vallen en kan hij er het net overheen trekken. We hebben er dit jaar nu in totaal 12. Na 10 uurlopen de vangsten wat terug, maar we blijven toch wel goed doorvangen met vooral goudhaantjes en wederom roodborsten. Als ik in e struiken wegkruip om van het grootste toilet van Nederland gebruik te maken zie ik 3 watrerrallen wegschieten. Vrijwel tegelijkertijd hoor ik Holmer schallen : 3 gaaien in het hout !!! Wow, nog nooit heb ik hier gaaien gezien en nu mis ik ze ook nog. Vervolgens loop ik een ronde ten tijde van de Dinsdags-excursie en storten zich pal naast me een paar vogels in de netten : ringmussen !! Het blijken er 4 te zijn en Holmer en Berry hadden er net 1 in het hout zien zitten. Een nieuwe jaarsoort en meteen een nieuw dagrecord voor deze soort. Voor het eerst deze periode zien we vandaag ook groepjes tot 4 of 5 kramsvogels overvliegen, we vangen uiteindelijk ook de eerste van het seizoen. Verder weet Berry ons weer eens te verrassen met een mooie tussen de vele bewaarzakjes verstopte geelgors; de 2e van het seizoen.


Foto: Geelgors.

Ook de pimpeltjes zitten weer in de lift en we hebben er nu ook één met een ring bij die niet van ons of van het NIOO afkomstig blijkt te zijn maar (na snelle online invoer op de invoersite van de ringcentrale) 8 dagen geleden op Texel is geringd. Onverwachtse verplaatsing van Zuidwest naar Noordoost dus...
In de loop van de middag worden de rondjes rustiger en rustiger en krijgt de opgebouwde vermoeidheid van de afgelopen dagen kans om zich te uiten. Het raakt bewolkter en de wind, die na de middag is gedraaid naar Noordnoordoost, wordt kouder. Gelukkig krijgen we het weer wat warmer van de avondopleving met nog weer leuke aantallen om de dag af te sluiten. Om 21 uur kunnne we naar de Zwaluw terug en weet ik het nog bijna voor alkaar te krijgen om, zwalkend op de fiets, Holmer tegen de grond te rijden...

Dagtotalen: (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 2 / -
Tjiftjaf 10 / 1
Oeverpieper 1 / -
Goudhaantje 54 / 9
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees 11 / 2
Heggenmus - / 1
Koolmees 2 / 1
Roodborst 71 / 21
Spreeuw 2 / -
Tapuit 1 / -
Ringmus 4 / -
Merel 35 / 4
Vink 6 / -
Kramsvogel 1 / -
Keep 42 / -
Zanglijster 14 / 2
Sijs 4 / -
Koperwiek 58 / 2
Kleine Barmsijs 1 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Geelgors 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 5 / -
Zwartkop 14 / 5
----------------------------------------------
Totaal: 390 exemplaren, 25 soorten, 13:00 uren

maandag 11 oktober 2010

De mereltrein gaat van start.

Bij het verlaten van de Zwaluw weten we niet wat ons overkomt. We staan in een totaal windstil landschap!!!! Da's andere koek dan de 5 bft die we de voorgaande dagen hebben doorstaan. Je zou verwachten dat het dan nu flink heiig of mistig zou zijn, maar daar is het te warm voor en het is op het eiland de afgelopen dagen flink aangedroogd. Holmer was weer vroeg op de baan en ik fiets zelf bij het eerste licht over de Postweg. Er zitten dan al diverse koperwieken en een aantal merels in de berm te foerageren en vlinderend af en toe te landen en weer op te springen. Typisch gedrag van net invallende merels. De eerste paar rondjes op de baan zijn eigenlijk maar matigjes te noemen. Maar goed, met de afgelopen dagen al in onze benen en hoofden ga je het al snel rustig vinden met een ronde van 40 vogels. Op een paar plaatsen zitten er dauwdruppels op de netten, een fenomeen waar de vogels ook mee weten om te gaan... er zijn dan ook best wel vogels aanwezig, we zien en horen het aan alle kanten in de struiken wel ritselen. In de loop van de ochtend valt het op dat er wel heel veel kepen aan het langsvliegen zijn en dat ze telkens invallen bij het extra MP-3-spelertje dat ik heb neergelegd. we besluiten om het geluid van keep op één van de hoofdgeluidsbronnen te zetten en dat werpt meteen z'n vruchten af. Ook op het slag werkt het al snel goed met behulp van 1 of 2 tijdelijke lokkers.

Foto: we gaan tot uitersten...

Regelmatig duikt er een klein groepje in het hout en snel daarna op het grasveldje. Het is dan nog slechts zaak om het hoofd koel te houden tot het juiste moment of net te laat... na een aantal geslaagde klappen door Berry is het rond het middaguur een keer mijn beurt. Er springen één voor één 8 kepen op het slag. Een paar zitten er nog in het hout, en die wil ik er natuurlijk ook nog bij hebben want ze zijn zo rustig en lijken zo op hun gemak dat het een koud kunstje lijkt. Ze blijven zelfs rustig zitten als er een auto van SBB naast de hut parkeert en het portier dichtvalt. En toch... vlak voordat de volgende groepje kepen op het slag wil springen spatten ze ineens op en weg.... dat bedoel ik dus, te lang gewacht. Enige tijd later heb ik dit toch nog goed kunnen maken met een slag van 10 kepen uit een groepje van een stuk of 15.

Foto: onbekende paddenstoelen. We hebben geen boek bij ons, wie weet het?

We hebben vandaag overigens nog panne met de luidspreker op het slag en reserve hebben we na lang zoeken niet kunnen vinden. De oeverpiepers die ook vandaag weer af en toe over komen vliegen kunnen we dus wel weer vergeten. Aan het eind van de middag krijgen we bericht van Carl Zuhorn dat hij op het eiland 2 luidsprekers heeft kunnen regelen die hij morgen komt brengen. Vlak voor de komst van Carl vanmiddag zaten er overigens even 2 vrouwtjes appelvink in het hout. Na met lange nekken op het slag te hebben gekeken of er nog wat te vreten te halen viel gingen ze er spoorslags vandoor richting Noordoost. Verder zagen we vandaag af en toe weer houtduiven uit zee binnenkomen en kwamen er ook af en toe een paar kramsvogels over. Holmer hoorde tijdens zijn rondes een paar keer een geelgors. In de loop van de middag komt hij terug van een ronde met tussen de vangsten ineens drie nieuwe soorten, te weten een groenling, een boerenzwaluw en 2 kleine barmsijzen. En nog een kleine karekiet die bomvol vet zit en maar liefst 15,3 gram weegt in plaats van de circa 11 gram die ze zonder trekvet wegen. Ook was er nog de vangst van een bijzondere zanglijster, over het hele verenkleed had deze vogel partieel leucisme; hierbij zitten er witte veren tussen de normale veren in het kleed, zie foto's.Verder zagen we 2 maal een sperwer over de baan jagen en was het weer prachtig om de groepjes kluten tegen het zonlicht te zien opflitsen bij hun synchroonvluchten boven de polder. Rond het middaguur kwam langzaam maar zeker de wind weer wat opzetten en deze zou aan het eind van de dag al weer op 3 bft Oostnoordoost staan. Tegen 17 uur stelt Holmer de vraag of we eens een ander geluid dan dat van verschillende gorzen op te zetten. Met onmiskenbare gretigheid klik ik de MP-3 speler door naar Merel en binnen enkele minuten meldt zich de eerste mereltrein in het hout. Prachtig om iedere keer weer te zien hoe ze eerst met opgezette kopveren op de takken staan te luisteren waar toch die idioot in de struiken zit te zingen, om vervolgens rechtstreeks door te vliegen naar de luidspreker. Vaak gaat dit op een dusdanige manier dat het lijkt of er een trein voorbij komt; als de voorste vogels verder vliegen landen er meteen anderen in het hout. Na een kwartiertje besluit ik om maar eens te gaan kijken bij de netten. Enige tijd later kom ik terug in de hut met 18 merels. en zo sprokkelen we door tot in het donker. De test van de winterdienstregeling voor merels mag dus geslaagd genoemd worden. In de schemer vertrekken er honderden koperwieken van het eiland, altijd weer een indrukwekkend gebeuren die klimmende en shriee-ende lijsters. Al met al dus weer een goed dag, maar met een heel ander karakter dan voorgaande dagen. We wachten weer in spanning af wat ons morgen weer te wachten staat.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral - / 1
Tjiftjaf 6 / 1
Bokje 1 / -
Fitis 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Goudhaantje 21 / 3
Heggenmus 5 / 2
Baardmannetje 1 / -
Roodborst 69 / 29
Pimpelmees 4 / 1
Merel 58 / 1
Koolmees 1 / 1
Zanglijster 41 / 4
Vink 15 / 2
Koperwiek 80 / 1
Keep 109 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Groenling 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Kleine Barmsijs 2 / -
Zwartkop 39 / 4
Rietgors 6 / -
----------------------------------------------
Totaal: 513 exemplaren, 22 soorten, 13:00 uren

zondag 10 oktober 2010

Een klein propje uit Estland...

Holmer is extra vroeg naar de baan gefietst om het extra geluid naast de protocolmix op tijd aan te zetten. De wind staat nog steeds stevig door met 5 bft uit Oost-noordoost en dat zal naar later zou blijken de hele dag zo aanhouden. Als Berry en ik in het begin van de schemer over de Postweg naar de baan fietsen horen we aan alle kanten in de struiken al roodborsten tikken. Er zitten ook weer zanglijsters en koperwieken in de lucht, maar dat hebben we hier zeker wel eens heftiger gehoord. Onder een prachtig ochtendgloren weet ik bij de netten van het rietgat een watersnip uit de onderste baan van het net te grijpen. Er hangen dan ook al enkele roodborsten in dat net. De eerste volledig gelopen ronde levert iets minder vogels op dan gisteren, maar met toch nog ruim 50 vogels mogen we niet klagen en dat doen we dan ook niet. Er zijn als we terugkomen inmiddels ook goudhaantjes in de struiken te horen en even later vliegt er weer eens spontaan een goudhaantje door de openstaande deur naar binnen en meteen weer naar buiten. Vaak is dat een veeg voorteken voor wat komen gaat. Meestal denk je dan aan flinke aantallen goudhanen, maar dat blijft nu uit. Nee, de waarde zit hem nu in de vangst van een goudhaantje met een ESTONIA-ring van de Matsalu-ringcentrale. De eerste goudhaan uit dat land voor de vinkenbaan. Tussen de goudhanen ook een bladkoning.

Foto: Bladkoning.

De zichtbare trek valt vanmorgen eigenlijk een beetje tegen, maar redelijk kortstondig horen we wel met grote regelmaat veldleeuwerikken overkomen en zien we vooral veel beweging van vogels in en tussen de struiken. Dit beeld van overal zichtbare vogels zal uiteindelijk de hele dag zo aanhouden.
Vanaf een uur of 11, vlak voordat de Zondagse excursie begint wordt het ineens flink drukker met vooral zwartkoppen. We zien vanmorgen ook een paar maal groepjes houtduiven van 10 tot 15 stuks langsvliegen in vooral op correctietrek lijkende Oostelijke richting. daarnaast af en toe een paar kleinere groepjes kauwtjes in dezelfde richting. De excursie wordt door 10 mensen bezocht, maar doordat we zoveel vogels te verwerken hebben is de aandacht voor het verhaal vaak al snel weg bij het zien van al die soorten die in sneltreinvaart op de ringtafel komen en weer verlaten. 4 personen dragen in onze onkosten bij middels het sponsoren van ringstrengen. Net na de excursie verrast Berry ons weer eens een keer door een dwerggors in een bewaarzakje te stoppen en niets te verklappen.
De zanglijsters laten zich ook weer niet onbetuigd. Vandaag hebben we er één tussen zitten die een behoorlijk grijze indruk geeft. Dat kan indicerend voor een ondersoort zijn. niet alleen alle bovendelen zijn behoorlijk grijs, maar ook de zijkant van de kop en de algehele indruk van het stippenpatroon op de borst en flanken.

Foto: een opvallend grijze zanglijster.

Na het middaguur wissel ik het geluid op één van de spelers maar eens voor koperwiek omdat ik er steed regelmatiger wat de gemaaide polder in zie duiken. Langzaam maar zeekr nemen de aantallen daarvan toe, zowel in de struiken, op het veld als in de netten. Op een gegeven moment sta ik door het kijkgat over het slag te kijken en zie ik ineens een groepje van een stuk of 30 koperwieken als gekken naar ons toe komen sprinten. Nog geen seconde later knalt er een eerstejaars slechtvalk laag over de baan en tussen het hout door over het slag en over de hut, om zich vervolgens boven het puinweggetje bij te dsraaien en pas oost weg te vliegen. Hij/ zij zal zich vandaag nog enkele malen laten zien. Aan het eind van de mioddag volgt er nog weer een verrassing van Berry ; een veldleeuwerik ! Goh, zomaar overdag in een mistnet.... onverwachts zeg... Er zitten vandaag weer heel wat vogels van verschillende soorten bij die niet al te vet zijn. Vooral de roodborsten zijn vaak vel over been en hebben flink ingeteerde vliegspieren. Van Adéle de Graaf hoorden/lazen we overigens per SMS dat er Vrijdag tijdens een trouwceremonie op de Vliehors werkelijk honderden roodborsten onder en tussen het hout van het drenkelingenhuisje hadeen gezeten. Beschutting zoekend en hopend op een veilige plek om aan de hongerige meeuwen en roofvogels te ontkomen.

Foto: ze bestaan (nog).

Tegen de wederom prachtige avondschemering aan begint het nog weer eens drukker te worden terwijl het niet eens echt rustig is geweest vandaag. In die schemer komt er een keer een groep van circa 1000 spreeuwen in breedfront laag over de baan om te gaan slapen bij de plas in de meeuwenduinen. even later vliegen er 4 blauwe kiekendieven tegelijkertijd over de dijk tussen de 2e en 3e Kroonspolder. Even later pesten ze een slechtvalk op uit één van de wilgenstruiken op het dijkje. We sluiten na nog een paar forse avondrondes dan ook af met een fier dagtotaal van 461 vogels.

Dagtotalen nieuw (geringd/teruggevangen) :
------------------------------------------
Waterral 4 / 2
Tjiftjaf 21 / 1
Watersnip 1 / -
Fitis 3 / -
Veldleeuwerik 1 / -
Goudhaantje 48 / 3
Winterkoning 1 / -
Baardmannetje 5 / -
Heggenmus 7 / 2
Staartmees 7 / -
Roodborst 61 / 25
Pimpelmees 6 / 2
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Koolmees 4 / 2
Merel 9 / 3
Boomkruiper 1 / -
Zanglijster 41 / 1
Spreeuw 2 / -
Koperwiek 45 / 1
Vink 20 / 1
Kleine Karekiet 3 / -
Keep 6 / -
Tuinfluiter 6 / -
Sijs 2 / -
Zwartkop 99 / 3
Dwerggors 1 / -
Bladkoning 1 / -
Rietgors 6 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 461 exemplaren, 28 soorten, 13:00 uren

Zaterdag 9 Oktober 2010: roodborsten en tjiffen.

Om 06:15 uur onder een mooie sterrenhemel naar de vinkenbaan gefietst met de oostenwind in de rug. Wel was in het donker al zichtbaar dat het bij het eerste daglicht wel eens mistig zou kunnen worden. Bij het opendraaien van het krakende hek bij de ingang van de Kroonspolder werd ik welkom geheten door een koor van zeker 10 waterrallen. Hmmmm... Door de harde wind waren de netten niet echt makkelijk open te schuiven, ze zaten goed in elkaar gedraaid. Bij het laatste net aangekomen waren al volop piepjes van zanglijster en koperwiek en in mindere mate merel te horen en suisden de vleugels al over m'n hoofd. De eerste ronde wees meteen al uit dat het een dag met ruime mix aan soorten zou worden want er hingen zowel lijsters als kleinere soorten zoals roodborst en tjiftjaf in de netten. Tijdens het uithalen was ook la regelmatig het geluid van overvliegende sijzen te horen. Afgelopen week was daarvan een vertrekdag in Falsterbo geregistreerd met 83.000 sijzen op 7 oktober. Hier bleef het beperkt en hingen er 3 bij elkaar in 2 net. De oogst van de 1e ronde noopte mij om het besluit te nemen om het geluid vna lijsters uit te zetten en te wisselen voor kleinere zangertjes. Ik was vooralsnog alleen op de baan en je wilt dan liever die wildebrassen niet massal tussen de kleine zangertjes in je netten hebben. Door het geluid uit te zetten kun je dat al heel sterk sturen, en zo zou dat later dan ook blijken. Voor vertrek voor de 2e ronde zat er nog even een zwarte kraai in het hout van de vinkenbaan uitbundig van diep uit z'n keel te schreeuwen. Even later kwam er een blauwe reiger laag overvliegen die een kort extra rondje maakte en even op het dak van de ringhut leek te willen gaan landen. Op dat moment meldden zich ook de 1e oeverpiepers al en kon daarvan het geluid op het slag opgezet worden. Voordien zaten er echter ineens ook een aantal vinken en kepen op het slag, maar daar was nu even geen tijd voor. Bij terugkomst van de eerste netten langs de dijk bleken ze er nog te zitten en toen kon ik het niet laten om het net dicht te trekken; 5 vinken, een keep en een heggenmus waren het resultaat.

Foto: Merel-man metsterk gezoomde veren zoals bij beflijster.

Het bleef de hele ochtend behoorlijk druk met vogels en het bleef stevig doorwerken. Gerrit Bochem en Leon Kelder (de voorgangers) kwamen nog even afscheid nemen en vertrokken naar de boot, maar niet nadat leon nog even een half uurtje had geholpen met schrijven. In die tijd had ik ook nog een leuke tjif uit de netten gehaald, een overtuigend duidelijke scandinavische tjiftjaf, Phylloscopus collybyta Abientinus. Een erg bleke vogel met gitzwarte poten, aleen geel onder de oksels en vleugelboegen (te geel voor een tristis) en een kort roepje. Gerrit kon noh net even foto's maken. In zowel een rallenkooi als een fuik werd een waterral gevangen, en uit een andere fuik zak ik niet alleen een waterral live de fuik inlopen, maar zag kort daarna ook dat ie alweer verdwenen was ook. Juist ja, weer een gat in de fuik. Dus die fuik maar zo snel mogelijk gerepareerd.

Foto: boomkruiper.
Om respectievelijk 12:30 uur en 13:30 uur arriveerden Holmer en Berry en zijn we voor de komende halve week compleet. Vanaf dat moment was het met het vangen een stuk beter te behappen, maar moesten we i.v.m. de wind wel continu blijven lopen. Pas om 15:30 uur waren we voor t eerst helemaal bij met het verwerken van de vogels voordat de nieuwe lading van de volgende ronde arriveerde. En zo bleef het maar doorgaan tot in de schemer. Onder een prachtig avondrood liepen we nog een paar goede rondes met vooral vogels die ter plaatse leken te willen gaan slapen. Daarbij 2 kepen met maar liefst vleugels van 96 en 98 mm en ook 2 roodborsten met vleugels van 77 en 78 mm, echte geweldenaars te noemen. Bij die 2 roodborsten viel op dat ze op de bovendelen erg donker getekend waren en dat hun koppen veel grijzer ipv bruinig waren. nog ene paar merels en zanglijsters in de slotronde zorgden ervoor dat we een perfecte startdag hadden beleefd zonder ook maar 1 moment van duimendraaien...
Waarnemingen: enkele buizerden en 1 vermoedelijke ruigpootbuizerd; een torenvalk straf doorvliegend richting zuidwest, enkele blauwe kiekendieven en enkele malen blauwe reigers.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------
Waterral 2 / -
Scandinavische Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 1 / 2
Goudhaantje 14 / 1
Heggenmus 17 / 3
Baardmannetje 2 / -
Roodborst 81 / 18
Pimpelmees 5 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Koolmees 4 / 2
Merel 13 / -
Boomkruiper 1 / 1
Zanglijster 32 / 2
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 17 / -
Vink 18 / 1
Tuinfluiter 1 / -
Keep 20 / -
Zwartkop 23 / -
Sijs 3 / -
Tjiftjaf 53 / -
Rietgors 10 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 356 exemplaren, 22 soorten, 13:00 uren