zaterdag 25 september 2010

Dauwtrappen en windhappen.

05:15 uur.... wekker!!!! Sh**t, nu al?? De koffie loopt al door want Kees is al flink in de weer. Brood smeren, de laatste spullen in de fietstassen en fietsen! Wat? Regen ! Nee hè?? Regenradar kijken.... O.K. even een kop koffie en dan fietsen... Zo gezegd, zo gedaan. We fietsen uiteindelijk dan toch onder een halfbewolkte lucht met af en toe schaduwen van een net niet meer volle maan tegen een straffe Noordenwind in naar de dependance van de VRS. We kiezen voor de strandroute en staan acuut stil als bij de duinvoet afgelopen nacht ongveer 40 cm nieuw zand blijkt te zijn opgestoven. Vervolgens nog een eind door de modder en over een wederom rijkelijk met rietmaaisel bedekt pad naar de vangbaan. Daar aangekomen snel de netten opgezet en het lokgeluid aangezet. In het donker enkele piepjes van zanglijster gehoord, maar bij het krieken van de dag onverwacht vrijwel geen geritsel of roepjes in de struiken. Niet van zwartkoppen en ook niet van de eigenlijk te verwachten roodborsten. En toch in de 1e ronde 21 vogels in de netten. Tegen die tijd is er inmiddels tocht echt wel zichtbare trek, mede versterkt door de straafe wind waarbij de vogels toch lager vliegen. We zien een paar keer een klein groepje koperwieken over komen vliegen, enkele merels, regelmatig groepjes tot 10 vinken en al vroeg de 1e graspiepers. Vooral in het hoogste duin af en toe enkele pimpeltjes, maar niet echt veel.

Opmerkelijk genoeg zitten er regelmatig clubjes groenlingen te foerageren aan de voet van een wilgenstruik op de rand van de gemaaide vallei. Omdat we precies op die plek één van de netten hebben staan levert dat toch telkens weer een paar groenlingen op. Tijdens het ringen zien we een sperwer achter de meest zuidelijk staande netten laag langsjagen, een mooie adulte man. Later op de ochtend gebeurt dat nogmaals door een vrouw blauwe kiekendief. de zichtbare trek valt al vrij vroeg behoorlijk terug, maar ondanks (of dankzij) de straffe wind lopen de vangsten toch al met al wel lekker door en ook de variatie is ruim. Opmerkelijk voor deze vangsessie en de waarnemingen die we doen is dat wij een totaal ander beeld hebben dan in het Groene Glop. Zo vangen en zien/horen wij amper roodborsten, maar is het uiteindelijk in het Glop de meest talrijke soort; horen en zien wij heel wat vinken langstrekken en merken ze daar in het Glop niets van. We vangen 1 zwartkop en een tjiftjaf terug die in het Glop geringd zijn; de tjif op 7-8-2009 (nu 1e x terug) en de zwartkop van 20 en 25-8-2010, en slechts 1 pimpel die eerder hier ter plaatse is geringd. Dat we maar 1 lokale terugvangst doen is niet zo opmerkelijk want er is hier helaas, helaas sinds 11 augustus niet meer gevangen. We krijgen nog een aantal uurtjes bezoek van 2 kennissen van Kees van Kleef en die genieten volop; één van hen is muskusrattenvanger en kan meteen bevestigen dat de vorig jaar hier aangetroffen gangen en winterverblijf inderdaad van muskusratten zijn. Bij het maaien van de vallei is de burcht intact gebleven. In de loop van de ochtend vangen we toch nog een exemplaar van een soort waar we eigenlijk op gehoopt hadden: een sperwergrasmus! Toch nog wel.... De vogel heeft volop op de vlierbessen zitten vreten en vrijwel geheel paarse handen zijn voor mij het gevolg. Op het gemaaide veld regelmatig kleine groepjes graspiepers waarvan er 1 x een clubje in het bosje duikt waar we netten hebben staan; 2 vangsten, 2 waaien eruit... Later hebben we op het veld ook nog een tapuit gezien. Tegen 11 uur hebben we een licht buitje van amper 1 minuut lang en na de middag beginnen er nieuwe buien vanaf zee te naderen en op de regenradar blijkt dat deze groeiende en clusterend zijn. Het is duidelijk... tijd om te stoppen. Maar wat een leuke vangsessie hebben we uiteindelijk toch weer gehad.

Foto: sabelsprinkhaan.
Op het glop is het bij terugkomst inmiddels flink rustig, conform het gemiddelde dagverloop alhier. De aantallen zijn ook hiet tengevolge van de wind nogal gedrukt, maar toch onverwachts nog wat aangedikt met ineens een groepje ongeringde staartmezen. Vanaf onze terugkomst regent het met toenemende regelmaat en vallen de vangsten flink terug, maar toch in de avondronde nog enkele heggenmussen. Koperwieken met slaapplannen zijn er nog niet op het avondgeluid afgekomen...

Dagtotalen dependance (nieuw / terug) :
---------------------------------------
graspieper 2 / -
groenling 11 / -
heggenmus 2 / -
keep 1 / -
kleine barmsijs 1 / -
kleine karekiet 1 / -
koolmees 4 / -
merel 2 / -
pimpel 2 / 1
putter 3 / -
rietgors 3 / -
roodborst 5 / -
sperwergrasmus 1 / -
tjiftjaf 1 / 1
tuinfluiter 1 / -
vink 1 / -
winterkoning 1 / -
zanglijster 3 / -
zwartkop 19 / 1
-----------------------------------------
Totaal: 70 exemplaren, 19 soorten, 7 uren

Dagtotalen Groene Glop (nieuw geringd / terug):
-----------------------------------------------
Waterral 1 / -
Goudhaantje - / 1
Houtduif 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Winterkoning 2 / 2
Staartmees 11 / -
Heggenmus 7 / 1
Pimpelmees 3 / 5
Roodborst 20 / 3
Vink - / 1
Zanglijster 8 / -
Sijs 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 6 / -
Zwartkop 9 / -
---------------------------------------------
Totaal: 85 exemplaren, 15 soorten, 13:15 uren

vrijdag 24 september 2010

Eventjes een dagje gas terug.... en toch hard werken.

Bij de eerste ronde bleek la snel dat het niet echt een dag als gisteren zou worden. Het was erg stil in het vangterrein en dat kwam niet alleen door het minder aanwezig zijn van vogels. We constateerden meteen dat de luidspreker met de lokgeluiden stil was gebleven. De spelers in het gebouw liepen wel, daaraan lag het niet, maar geluid, ho maar... Kees van kleef is met lange benen teruggesneld naar het gebouw maar heeft ook niets kunnen veranderen. Achteraf bleek de tweeter in de box kapot te zijn dus dat werd vervangen geblazen. Meteen hebben we van alle aansluitingen en stekkers een stukje afgeknipt ivm corrosie van de kern door optrekkend vocht. En we hebben meteen de gelegenheid maar aangegrepen om alle verbindingen te vervangen die ook al lekker wat vocht verzameld hadden in de afgelopen weken. Vervolgens bleek in de loop van de ochtend ook nog eens de speaker in het bos stil te zijn gevallen... Nee hè !! Maar gelukkig... na lang puzzelen en stekkers omzetten/vervangen kwamen we er achter dat er slechts per ongeluk door iemand op een verkeerde knop op de versterker was gedrukt.....
Terug naar de vogels. Als te verwachten was de hoofdmoot weer zwartkop wat de klok sloeg en de rest van de dag zou er alleen maar het gebruikelijk te verwachten spul bijgevangen worden met niks opmerkelijks. En wederom was het vanaf een uur of 11 weer gebeurd met de aantallen. Na het middaguur is Leo begonnen met het afbouwen van de eerste rallenkooi en hebben we tevens nog een tweede weten te plaatsen. Vandaag hebben we alleen maar wat voorzichtige voetstapjes van deze beestjes gehoord, verder niet. Zichtbare trek was er vanochtend ook vrijwel niet, dus daarover ook niets nieuws te melden. Tegen de avond waren de buitjes die zich af en toe nog steeds ontwikkelden vrijwel opgelost, was de wind inmiddels van pal zuid naar pal noord gedraaid en helaas, helaas aantrekkend tot uiteindelijk 6 bft. Net voordien hadden we besloten om morgen een kans te wagen om te gaan vangen in de zeereep en was ik met Kees naar de vanglokatie gefietst om daarvoor voorbereidingen te treffen. De hoeveelheid snoeiwerk viel enorm mee en wat nog wel het meest opviel was het feit dat het lage deel van het terrein volledig gemaaid was !! Dat is helemaal niet verkeerd... niet alleen voor de begaanbaarheid van het terrein, maar ook voor verhoging van de aantrekkelijkheid voor een aantal soorten zoals piepers en snippen.
In de schemer terug op het glop constateerden we dat we in de tussentijd wel het ringen van 2 vogeltjes gemist hadden... maar waren we in de gelegenheid om meteen aan te schuiven voor een heerlijke door Emmie gekookte linzenschotel; een waardige afsluiter...

Dagtotalen :
----------------------
Heggenmus 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Roodborst 5 / 4
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Bonte Vliegenvanger - / 1
Tuinfluiter 3 / -
taartmees - / 1
Zwartkop 36 / 1
Pimpelmees 1 / 8
Tjiftjaf 1 / -
Koolmees 3 / 3
---------------------------------------------
Totaal: 72 exemplaren, 12 soorten, 13:15 uren

donderdag 23 september 2010

Yes...... opnieuw aankomst !

Vannacht slecht geslapen. Was het nou de hooggespannen verwachting voor de dag van vandaag of de kl**enbedden waar we het hier op moeten zien te redden.... maar goed, tot 2 maal toe hoorde ik tijdens het woelen heel dichtbij het gebouw, waatrschijnlijk over het dak, de onmiskenbare ijselijke kreet van een kerkuil, altijd weer prachtig maar niet bevorderlijk voor het hervatten van de slaap....
Het was te verwachten, gisteren een toename in de vangsten, gevolgd door prima weer tijdens de opvolgende nacht en vanmorgen heerlijk rustig bewolkt weer. Meteen na het gebruikelijke startritueel van blaadjes schudden in het bos dienden zich de notenbalken van zwartkoppen aan in de netsecties met hakhout. Tijdens het uithalen waren de vogels nog volop aan het invallen en zagen we ze nog overal van tak tot tak hippen. Er zat ook nog een waterral in één van de door Kees en Leo klaargezette opvangkooitjes van de rallenkooien. De hoofdkooi stond er ook al wel, maar nog zonder wieken en zonder dak, da's een tref.... De ral was een juveniele vogel, en had, net als één van de exemplaren op Vlieland 2 weken geleden, vooral langs de hals zeer sterke rui. In dit geval waren de veren die uit de bloedspoelen kwamen echter over een lengte van ruim 1 cm duidelijk bruin, en niet zoals te verwachten grijs met een smal bruin bandje en een licht zoompje op de top. Gaat die slijtage dan zo hard dat zo'n vogel in Oktober al grijs is?

Foto: waterral met postjuveniele rui, nieuwe veren met brede bruine banden.
(foto Aad v.d. Kamp)

De eerste ronde leverde uiteindelijk om precies te zijn 105 vogels op, overwegend zwartkoppen. Er was ook wel duidelijk trek en/of aankomst van andere soorten merkbaar. Hieronder vooral heggenmussen, zanglijsters, vinken en kepen, maaral snel lieten ook goudhaantjes zich horen. Voor fatsoenlijk en regelmatig omhoog kijken was echter geen moment tijd. Toch was er wel een mooi moment waarop je enerzijds een breed front van spreeuwen naar de kwelder kon zien vliegen en daarboven, precies in tegenovergestelde richting binnenkomende trekkers. Tussen de bderijven door heb ik nog snel 1 keer naar het BIRDTAM-bericht op het internet kunnen kijken, en opmerkelijk genoeg werd daar alleen hoge intensieve trek geregistreerd in Noord-Duitsland en wel op 5000 voet hoogte. Was de door ons waargenomen trek zo laag dat ie niet geregristreerd werd? Ik kan amper geloven dat ie minder dan klasse 5 was...

Afb: BIRDTAM-bericht hedenochtend.

Met de vroege ochtendboot arriveerde ook Aad v.d. Kamp. Dat kwam perfect uit, want weer 2 handen extra. Ik ben met Kees gaan zitten ringen en hij en Leo zijn door blijven gaan met uithalen van de vogels. Tijdens dat ringen zat er even een heus groepje kepen bij het gebouw; bij de netten was daar echter niets van merkbaar.
De volgende rondes bleven ook overwegend zwartkoppen opleveren met wel opmerkelijke spreiding in zowel vleugellengtes als vetgraden en gewichten. We ringden lekker door, maar tegen een uur of 11 viel het met de vangsten behoorlijk abrupt terug. Toch bleef het lekker sprokkelen met iedere ronde weer nieuwe dagsoorten. In de middag was er vervolgens echt tijd voor andere zaken met slechts enkele vogels per rondje. En zo tikte de teller onder een zich steeds vaker zichtbaar tonende nazomerzon langzaam door tot over de 200 vogels. Aan het eind van de middag gaat in het bos het merelgeluid weer aan en zie ik van hoog een merel prachtig draaiend en met de vleugels roeiend afremmend het bos in komen vallen. De eerstvolgende ronde hing er een merel... We hadden het op de regenradar aan zien komen, en we ontsprongen de dans lang, maar uiteindelijk moesten we er toch aan geloven. Om 17:30 uur begint het licht maar gestaag te regenen. Aanvankelijk gaat het om buitjes en weten we het met regelmatig lopen wel uit te zingen tot het donker, maar later op de avond gaat die regen toch over in zwaardere neerslag met ook overtrekkend onweer. Het ziet er niet echt naar uit dat het morgen een succesdag als vandaag wordt...

Overigens heeft de ploeg van Gerit Bochem, André Taam en Carl Zuhorn op Vlieland vandaag een prachtige adulte man kleine vliegenvanger gevangen. Er is op basis van de foto's (www.waarneming.nl) zelfs enige discussie ontstaan of het niet om een ondersoort zou gaan.. toch een prachtvogel zo'n adult beest, heb ik zelf maar 1 x eerder kort mogen aanschouwen...

Dagtotalen:
-------------------------------
Waterral 1 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Winterkoning - / 3
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 3 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Roodborst 5 / 2
Staartmees 1 / 1
Merel 3 / -
Pimpelmees 4 / 2
Zanglijster 3 / -
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 3 / -
Boomkruiper 1 / -
Tuinfluiter 4 / 2
Vink 1 / -
Zwartkop 188 / 9
Sijs 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 247 exemplaren, 18 soorten, 13:15 uren

woensdag 22 september 2010

Naar Schier !


Foto: koraalzwam, Herikerberg Markelo 19-9-2010.

Er is vannacht toch echt wel weer eluke trek geweest want van allerlei soorten was er vanochtend duidelijk meer beweging. Tijdens het winkelen vlak voordat ik de trein richting Leeuwarden pakte hoorde ik boven het centrum van Raalte nog 2 grote gele kwikken over komen vliegen en zaten er werkelijk overal in het centrum pimpels en koolmezen in hogere aantallen dan je hier normaliter kunt verwachten. Er zaten zelfs nog pimpeltjes bovenop de graansilo van Booijink. Onderweg vooral in Friesland opvallende breedfronttrek van 10.000-en spreeuwen. De overtocht met de veerboot was magnifiek, heerlijk rustig, vrijwel windstil nazomerweer bij laagwater. In de mooie lichtspiegelingen boven het wad was het volop genieten van duizenden meeuwen die duidelijk aan het foerageren waren op een plaat die normaal gesproken niet zo ver droog valt. Vanaf het dek zag ik een paar keer een klein groepje vinken en ook een groepje sijsjes overkomen vliegen. De boeren in de polder zijn wederom met een snit gras aan het maaien en/of schudden. Ook daarbij hele wolken spreeuwen. Aangekomen in het Glop tref ik Leo Oudejans en Kees van Kleef in een overduidelijke groene glop-middaghouding aan rond de ringtafel. Oftewel lekker achteroverleunend genietend van een kop koffie met nog enkele achterblijvers (kennissen van vroeger) van de Woensdagmiddagexcursie. Ze hebben een voor deze week heel leuke vangdag gehad, zij het met overwegend zwartkoppen. Ik kan de laatste rondjes nog meelopen maar die leveren niet veel bijzonders op, zij het dat er in de avondschemer nog wel een houtsnip gevangen is. We beleven een heel mooie rustige nazomeravond, op de nodige schreeuwende scholierengroepen na doodstil met een vanavond 100 % volle maan die wel in een nest zit.... we wachten af wat morgen brengt.