zaterdag 4 september 2010

Graspiepers? Houtpiepers!


Het was wederom bewolkt bij het vertrek naar de baan om 05:15 uur. Toch werd het uiteindelijk een zonsopkomst met een gouden randje doordat de zon even tussen een rij wolken door kon schijnen en op die manier een gouden rand langs die wolkenrand veroorzaakte. Bij het openschuiven van de netten was het al onheilspellend stil in de struiken; toch pestte ik bij het onderlangs lopen 2 watersnippen op. De eerste ronde veroorzaakte eigenlijk de gedachte van: "dat gaat 'm niet worden vandaag...". Slechts 8 vogels hingen er in de 250 meter net. De tweede ronde was weliswaar met het viervoud daarvan een stuk beter maar het deed ons ook realiseren hoe verwend we de afgelopen dagen zijn geraakt. Bij de 2e ronde hadden we weer een sperwergrasmus. Verder ook meteen weer een paar ongeringde mezen en daarbij ook een paar geringden, maar allemaal exemplaren die ook ongeringd waren voordat zij onze ringbaan voor t eerst met een bezoeki vereerden. Kortom, geen enkele NIOO-vogel daarbij. Wel een 1e kalenderjaar zwartkop met een ring die niet door ons is aangelegd. Er was vandaag wel weer duidelijk meer dagtrek, maar ook dat viel al snel stil. Daarbij weer een opvallende toename van graspiepers die ook regelmatig op het geluid reageerden en in het hout bij het slagnet gingen zitten. En wederom moet je dan aan het eind van de dag concluderen dat je gek wordt van die beestjes die continu weifelend met een lange nek in het houtzitten en ieder moment lijken te willen afspringen op het slag. Regelmatig zie je ze even opvliegen om een klein rondje op een meter of 4 hoogte over het geluid te maken en dan weer braaf op de tak te gaan zitten of uiteindelijk toch weg te vliegen en dan juist daarmee de rest van de vogels in het hout mee te nemen. Ik weet niet wat ik hierbij fout doe, is het het verkeerde geluid? Staat het te hard? Ik heb van alles al geprobeerd, maar ze willen (nog) niet. Ik denk dat je in deze situaties toch echt niet zonder lokker op het slag kunt. Er waren vandaag ook weer wat meer tapuiten op het eiland, meteen in de 1e ronde zat er één bij, en op een gegeven moment zaten er twee tegelijk in het hout. Dit bleken echter beide weer van die Velpontypes te zijn die niet naar beneden te krijgen waren. Vanaf een uur of 11 was er nog even weer een leukew opleving in de struiken met aan alle kanten rondscharrelende grasmussen, braamsluipers en bonte vliegenvangers. Aan de vangsten was wel goed te zien dat we kennelijk aan het einde van een aankomstgolfje zitten; veel magere vogels zonder trekvet en ook vogels met gebreken die achter de meute aan scharrelen. Zo vandaag bijvoorbeeld een braamsluiper met een grote klompvoet van een gezwel van ongeveer 12 mm grootte, bekend onder de naam Papilloma. In de laatste ronde treft Hanneke een sperwer die net op een zwartkop in het net zit. De vogel is er al vandoor voordat ze kan grijpen. Om 14:30 uur zitten de netten dicht en fietsen we terug naar het huisje waar ik omvallend van de slaap van alle geklei door de modder en 2 x per dag naar de baan fietsen met of zonder accu, snel het bed induik om wat slaap in te halen. Ondertussen stort Hanneke zich op huishoudelijke zaken zoals het wassen van de bezwete- en bemodderde kleding. Het is een heerlijk zonnige middag geworden met lekker zomerse temperaturen van net boven de 20 graden. Ook de avond is heerlijk en als ik laat van de baan kom terugfietsen waar ik het geluid heb aangezet is het voor het eerst deze week helder in de lucht en is er een prachtige sterrenhemel te zien met aan de horizon de diverse lichtbundels van de vuurtorens op afstand. het enigste geluid dat dan is te horen is de Noordzeebranding, de duizenden wulpen op het posthuiswad en de klanken van het popfestival 'ínto the great wide open' 8 kilometer verderop. Benieuwd wat de dag van morgen gaat brengen.

Dagtotaal:
------------------------------
Waterral 1 / -
Braamsluiper 5 / -
Winterkoning 3 / -
Grasmus 2 / -
Heggenmus 1 / 1
Tuinfluiter 16 / 3
Roodborst 2 / 1
Zwartkop 4 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / 2
Tjiftjaf - / 2
Paapje 1 / -
Fitis 12 / -
Tapuit 1 / -
Pimpelmees 3 / 2
Sprinkhaanzanger - / 1
Koolmees 3 / 1
Rietzanger 8 / 3
Vink 1 / -
Kleine Karekiet 6 / 4
Groenling 2 / -
Sperwergrasmus 1 / 1
--------------------------------------------
Totaal: 98 exemplaren, 21 soorten, 8:30 uren

vrijdag 3 september 2010

Een grote verrassing uit het riet...

Opnieuw onder heel rustige omstandigheden om 05:15 u naar de baan gefietst onder een halfbewolkte hemel. Er stond wederom een zwak windje van Noordelijke origine. Tijdens het openschuiven van de netten sprong er vanonder het achterste net een watersnip omhoog en vloog in de richting van de netten bij het 'blok'. Daar hing hij even later dus in het net. Da's een leuk begin te noemen. De eerste ronde leverde een stuk of 40 vogels op. Daarbij meteen al bonte vliegenvangers en ook al weer de 7e sperwergrasmus voor deze week. Ondanks deze leuke aantallen vogels krijg ik de indruk dat er niet eens zo heel veel in de struiken zit, een lage ritselindex dus... het lijkt er op dat het wel eens snel stil kon vallen vandaag. Onder het lange rietnet tref ik een waterral die staat te kijken naar een andere ral die in het net hangt; vanzelfsprekend gaat deze ramptoerist er als een speer vandoor op het moment dat ik naar de ral in het net spurt (door ruim een halve meter modder). De ral in het net draagt een ring van eerder dit seizoen.
De 2e ronde is dan ook al beduidend minder in aantallen. Daar zit echter wel een fluiter bij, voor mij de 7e van dit jaar al (thuis 4, schier 1, vlie 2). Bij het vertrek voor de derde ronde schiet er vlak voor mijn voeten een sperwer op een halve meter hoogte voor mij langs in de lengterichting over het puinpad. Na een meter of 50 maakt hij een vrijwel haakse hoek en klimt omhoog om vervolgens meer dan een kilometer verderop pas weer omlaag te duiken. Later op de ochtend zien we nog een havikman laag over onze hoofden scheren en treffen we bij het achterste net in de opstelling een aantal roofvogelpluisjes aan.
Er is vandaag duidelijk meer dagtrek, vooral graspiepers, af en toe een heggemus, opnieuw witgatjes en meerdere kleine groepjes watersnippen. En... in de loop van de ochtend weer pimpelmezen in het hout! En daar bleef het niet bij, ze doken ook tussen de netten en verspreid over de opstelling vingen we wederom vrijwel allemaal ongeringde exemplaren. Er zat maar 1 jonge vogel van het NIOO bij en ook van eerder alhier op de vinkenbaan geringde pimpels vangen we vrijwel niets terug. wat gaater de komende tijd nog gebeuren... De zon is er vandaag op tijd bij en daar reageren vlinders, libellen en hagedissen op. Op de hut zit een parend koppeltje rood weeskind, we zien af en toe zandhagedissen wegschieten en later op de dag af en toe een libel. Als ik bij het 'blok' een pimpel sta uit te halen roept Hanneke om de hoek om hulp. wat bleek: bij nadering zag ze een vogel door één van de banen van een net vallen en ze kon hem nog maar net grijpen. Het bleek een grote karekiet te zijn!!! Voor mij een nieuwe handsoort voor Nederland. In Zambia ringden we er afgelopen 2 winters diverse, maar in Nederland heb ik er dus nog nooit eerder één gevangen. Het is een adulte vogel met trekvet 3 en een gewicht van net iets onder de 40 gram.Foto's: Adulte grote karekiet.

In dezelfde ronde vangen we ook nog een voor vandaag 2e sperwergrasmus en in de laatste sluitronde op het scheiden van de markt nog een draaihals. Voorwaar geen saaie dag te noemen dus !
We moeten nog boodschappen halen, dus moeten we om 14:30 uur de nette4n sluiten willen we dit nog redden want het eilkand loopt vanaf vandaag vol met de vele extra bezoekers voor het popfestival 'into the great wide open' dat vanmiddag begint. We fietsen op de heenweg langs het vlakke Wad en na het nuttigen van enige zomerse versnaperingen die we achter op het eiland node ontberen fietsen we door het bos en door het duin terug naar de duinen van het Posthuys. onderweg zien we in het duin nog 3 hybriden bonte kraai x zwarte kraai.

Dagtotalen:
-----------------------------
Waterral - / 1
Braamsluiper 2 / -
Watersnip 1 / -
Grasmus 5 / -
Draaihals 1 / -
Tuinfluiter 31 / 1
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 14 / 2
Heggenmus 4 / -
Fluiter 1 / -
Roodborst 5 / -
Tjiftjaf 2 / -
Gekraagde Roodstaart 5 / -
Fitis 8 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Pimpelmees 8 / 2
Rietzanger 8 / 6
Koolmees 2 / -
Kleine Karekiet 11 / 3
Groenling 3 / -
Grote Karekiet 1 / -
Rietgors 4 / -
Sperwergrasmus 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 141 exemplaren, 25 soorten, 8:30 uren

donderdag 2 september 2010

Ontsnappingsdag.

Om 05:15 uur naar de baan gefietst met een weer volle accu achterop de bagagedrager. Ditmaal fietste ik onder een zwaar bewolkte hemel en het was nog even afwachten of we het vandaag droog zouden houden. De ritselindex van vandaag was erbarmelijk te noemen. Slechts 2 vogeltjes hoorde ik in de struiken fladderen tijdens het openschuiven van de netten. Tijdens het openschuiven van het lange rietnet sprong er in het donker al een boerenzwaluw vanuit het riet in het net, het was een mooie adulte man die duidelijk in het riet had geslapen.
De 1e ronde kende geen echte verrassingen. Bij het lange net dat dwars over de Noordzuid-dijk staat zag ik een sperwer in het hoekje van één van de netten zitten; op het moment dat zij (het was een mooie grijze dame...) mij zag naderen was 1 vleugelslag echter genoeg om mij het nakijken te geven. Ze gaf nog even een prachtig rondje over de baan als afscheid. Bij het lopen van de 2e ronde was Hanneke inmiddels ook van de partij en zagen we een watersnip nog net in het lange rietnet springen en meteen weer ontsnappen. Ongelooflijk dat die vogels op die dunne modder onder dat net kunnen staan zeg. Weer een ronde later zag ik een waterral in één van de fuiken zitten. Ik dacht och, ik kan vast wel eerst even die ene roodborst uit het net halen en doe dan die ral wel. Tja, en dan kijk je even later om en.... foetsie ! Nader onderzoek wees uit dat er in de laatste kamer van de fuik een gat van zo'n 7 cm zat.. Tja, na zo'n voorval ga je ook nog eens denken hoe vaak er al eerder een ral in die fuik zal hebben gezeten, kortom, hoe lang zit dat gat er al... Wel, dat waren wel voldoende ontsnappingen voor vandaag dacht ik zo.
Het beeld van de dag was een verder voortzetting van de trend die we gisteren al hadden ingezet, van alles net wat minder... En wederom kleine karekieten en rietzangers zonder trekvet. De zwartkop was tegenover de tuinfluiter vandaag in de meerderheid al praten we niet over grote aantallen. Om 09:30 uur begon het vanaf de Noordzee toch te regenen uit een regengebied dat zich over de hele breedte van Noord-Nederland uitstrekte. Dat was niet aangekondigd ! Er zou hoogstens af en toe een buitje voorkomen... Frank Majoor belde ondertussen nog om te waarschuwen voor een stevige bui maar die hebben we zowel op de radar als live in het veld niet kunnen bemerken. Gelukkig bleef het voor ons beperkt tot enige tijd van zeer lichte regen. Toch vingen we ook wel leuke nieuwe soortjes.

Foto: Fluiter.
De tweede fluiter van het seizoen en de eerste gele kwikstaart van het seizoen. Die hadden we net gevangen op het moment dat om 11:15 uur toch nog onverwachts 4 mensen de baan kwamen bezoeken voor de excursie. Na 12 uur klaarde het ineens behoorlijk op en kwam er zowaar ineens meer beweging onder de vogels. Zo zagen we langs het puinpad ineens een groepje van een twintigtal vinken, opmerkelijk te noemen in deze tijd van het seizoen zo buiten het bos. Uit dat groepje vingen we een zestal exemplaren. Er waren plotseling diverse bonte vliegenvangers in beeld en ook daarvan liepen de vangsten vandaag op. Er zaten weer diverse groenlingen op de lijsterbessen. De tapuiten zijn inmiddels volledig verdwenen, althans, wij zagen er geen meer. Er kwam lichte trek van boompieper en gele kwik op gang en er kwinkelden meer witgatjes in de lucht dan voorgaande dagen. En er was ineens veel meer beweging van kleine groepjes boerenzwaluwen. Tijdens het lopen van een ronde langs de netten heeft er even een grote bonte specht in het hout gezeten. Tegen 15 uur vielen de vangsten behoorlijk stil en was het weer tijd om huiswaarts te keren. Onderweg zagen we nog enkele bruine en blauwe kiekendieven en hing er een buizerd boven de 1e kroonspolder.

Dagtotalen :
---------------------------
Boerenzwaluw 1 / -
Grasmus 2 / 1
Gele Kwikstaart 1 / -
Tuinfluiter 5 / 8
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 16 / 1
Roodborst 7 / 1
Fluiter 1 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Fitis 11 / -
Gekraagde Roodstaart 4 / 2
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 11 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Pimpelmees 3 / 1
Rietzanger 6 / 7
Koolmees 1 / 1
Kleine Karekiet 13 / 4
Vink 6 / -
Braamsluiper 2 / -
Groenling 5 / -
---------------------------------------------
Totaal: 128 exemplaren, 22 soorten, 9:30 uren

woensdag 1 september 2010

Ongeringde mezen, ongeringde mezen???

Om 05:15 uur naar de baan gefietst onder een halfbewolkte lucht. snel de netten opengeschoven en vervolgens ene tijdje zitten meppen en wapperen met de handen om de muggen op afstand te houden. De wind was behoorlijk minder geworden en dus waren ze er weer en meteen lieten ze zich van hun vervelendste kant zien. Vanaf vandaag zit de meteorologische zomer er op, was dat met die muggen maar zo...
De ritselindex (copyright Frans) gaf tijdens het openschuiven weer goed vertrouwen in de volgende vangsten. Links en recht schoten al vogels weg. Meteen in de 1e ronde hing er een sperwergrasmus bij het zwartkoppengeluid. Het was zoals te verwachten weer een 1e kalenderjaar vogel, maar wel één waarbij de iriskleur al een beetje begon te verkleuren naar geel. Evenals gisteren bestonden de vangsten vooral uit kleine karekieten, rietzangers en tuinfluiters. In tegenstelling tot gisteren viel het op dat de kleine karekieten in de meeste gevallen geen vet hadden en zelfs nog volop bloedspoelen van de postjuveniele rui vertoonden. Ook bij de gevangen rietzangers amper trekvet. In de derde ronde zaten er 2 waterrallen in de kooi. Bij het verwijderen van de vogels hoorde ik in het riet naast de kooi een bedelende kleine karekiet. In het net daarnaast hing een adulte en die bleek een Belgische ring te hebben. In de volgende ronde vingen we het jong en deze bleek de vleugel nog niet eens volgroeid te hebben. Vanzelfsprekend brachten we deze vogel terug naar de vangplaats. Tja, en dan zijn in den lande diverse terreinbeherende instanties al aan het rietmaaien...
We hadden aanvankelijk maar weinig tijd om door de kijkgaten op het slag te kijken maar tegen 10 uur viel het ons op dat we een groepje mezne in het hout hoorden. De eerstvolgende ronde leverde een klein groepje ongeringde koolmezen en een paar pimpels op. Nou is dat op zich niets bijzonders, maar gezien de grote ring-inspanning die het NIOO hier op het eiland voor het mezenonderzoek verricht is het WEL opmerkelijk. Normaal gesproken vangen we in dit deel van het seizoen slechts 1 of 2 ongeringde koolmezen, maar nooit zo veel als nu en dan in 1 dag. later op de ochtend vingen we nog een tweede sperwergrasmus, maar op dat moment begonnen (veel vroeger dan gisteren) de vangsten al terug te lopen en wisten we al snel dat een herhaling van gisteren er niet in zou zitten. Er was vandaag maar weinig zichtbare trek; wel hoorden we weer heel wat groenpootruiters en had ik de indruk dat het aantal graspiepers ook begint toe te nemen. Op één van de looppaadjes pestten we in totaal 3 keer een watersnip op. Tegen 11 uur werd er boven de Vliehors ook al uitgebreid geoefend met satraaljagers en een SAR-helicopter, het luchtruim zal op dat moment dan ook niet meer erg vol met vogels hebben gezeten.

Het vangweer was bijna ideaal, een zwak windje maar wel half bewolkt tot af en toe zeer zonnig weer. dat zal er ook toe geleid hebben dat er weer wat meer libellen en vlinders (o.a. enkele Atalanta's) rondvlogen. Om 14:30 uur was het zo rustig geworden dat we besloten om de netten te sluiten; om 15 uur zat alles dicht. Wederom een succesvolle dag maar van alles net iets minder. Aan het eind van de middag hebben we bij het huisje nog kunnen genieten van de vele fraters en kneuen en zagen we rond het Posthuys nog een tapuit en enkele paapjes. 's Avonds is de wind verder teruggevallen naar 1 bft en is het nog steeds half bewolkt; wel is het om 23 uur afgekoeld naar 13 graden, dat kon nog wel eens grondmist gaan geven voor morgenochtend.

Dagtotalen :
----------------------------
Waterral 2 / -
Grasmus 4 / -
Graspieper 1 / -
Tuinfluiter 20 / 4
Winterkoning 4 / 1
Zwartkop 9 / 1
Roodborst 6 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Blauwborst 2 / -
Fitis 8 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Gekraagde Roodstaart 7 / -
Pimpelmees 3 / 2
Paapje 2 / -
Koolmees 6 / -
Rietzanger 22 / 1
Vink 2 / -
Bosrietzanger 1 / -
Groenling 3 / -
Kleine Karekiet 22 / 4
Kneu 1 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Rietgors 3 / 1
Braamsluiper 5 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 154 exemplaren, 25 soorten, 9:00 uren

dinsdag 31 augustus 2010

Een VLIEgende start !

Vanmorgen naar de baan gefietst met toch nog windkracht 5 bft. Gisteren zagen we al heel wat blad en takken langs de Postweg liggen en nu weten we dat het hier gisterochtend nog behoorlijk gespookt heeft. Op camping Stortemelk hebben ze schade aan 25-30 % van de tenten. (Zie http://www.vlieland-nieuws.opdewadden.nl/?zoekid=5978). D'r is gisteren dus gelukkig geen extra vangdag verloren gegaan. Na het openen van de netten en het scoren van een hoopgevende ritselindex in de struiken meteen begonnen aan de eerste ronde. Daarbij vooral rietvogels boven de modderige delen van de opstelling. en dat terwijl ik door panne met de geluidsinstallatie alleen maar op 1 speler geluid heb kunnen draaien waarbij ik gekozen had voor zwartkop en sperwergrasmus. Meteen bij die eerste ronde inderdaad een sperwergrasmus. De kleine karekieten hadden zonder uitzondering vetgraad 5, in tegenstelling tot de vrijwel allemaal vetloze rietzangers. Wat verder opviel was dat er ook meteen 7 roodborsten bijzaten, niet echt gebruikelijk hier in deze tijd van het seizoen. De volgende ronde was zoals te verwachten viel een stuk succesvoller met nu vooral tuinfluiters erbij en ook nu weer een sperwergrasmus. In de derde ronde pakten we er daarvan nog eens 2 bij en was het dagrecord voor de vinkenbaan voor deze soort een feit.

Foto: 1 van de 4 Sperwergrasmussn van vandaag.

In die ronde ook nog eens een draaihals dus de dag kon niet meer stuk. Om half tien naderde er onverwachts in hoog tempo een korte en lichte bui van de Noordzee waardoor nog even een extra tussenronde gelopen moest worden die meteen weer heel wat vogels opleverde. Op die manier zit je uiteindelijk dan toch zoveel in de hut te ringen en meten dat je van zichtbare trek niet veel meer meekrijgt. Wel was met regelmaat te horen dat er groenpootruiters laag over de baan kwamen vliegen in zuidwestelijke richting. Tussen de bedrijven door zagen we wel regelmatig tapuiten en enkele paapjes op het puinpad zitten. We hebben zo'n tapuit in het hout gehad en een tijdje met geluid op het slag staan wachten of ie naar benden wilde komen, maar het andere werk moest toch ook doorgaan. Na ongeveer een uur lang tijdens het ringen door het kijkgat getuurd te hebben concludeerden we dat het om de ondersoort Oenanthe Velponii moest gaan...

We vingen vandaag ook een niet alledaagse soort voor hier, een heel juveniele roodborsttapuit. tijdens de fietstocht gisteren zag Hanneke er ook al één bij camping Lang paal op de heide.

Gisteren joegen we bij het openschuiven van één van de netten een witgat op en vanmorgen hing er één in hetzelfde net op dezelfde plek. Verder een waterral in nog vrijwel geheel jeugdkleed. Pas tegen drie uur begonnen de vangsten flink terug te lopen en we besloten om 4 uur om de netten te gaan sluiten. Bij het verder opklaren van de lucht boven het eiland kwamen er na de middag roofvogels in beweging; op dat moment hadden we er ook pas tijd voor om er naar te kijken.... We zagen in ieder geval 3 buizerden tegelijkertijd overvliegen en ook 3 jonge bruine kiekendieven en een blauwe kiekendief-man. Bij de sluitronde in één net 4 spreeuwen uit een groep die voor ons uit op het puinpad zat. Ineens kwam er ook trek van boerenzwaluwen op gang. En ja hoor... Kom je daarvan terug, zitten er ineens overal spreeuwen op de baan die in prachtige glijvluchten als een rollende golf over de struiken op nethoogte passeren en zich als ware bolletjesslikkers op de rijpe lijsterbessen storten. We kunnen om 17 uur voldaan beginnen aan de terugtocht naar ons overnachtingsadres. daar aangekomen zien we op het pad naar het huisje een leuke groep van zo'n 40 fraters en een paar kneuen foerageren op de onkruidzaden.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug) :
------------------------------------
Waterral 1 / -
Sperwergrasmus 4 / -
Witgat 1 / -
Braamsluiper 11 / 2
Draaihals 1 / -
Grasmus 8 / 2
Winterkoning 1 / 2
Tuinfluiter 41 / 8
Heggenmus 3 / -
Zwartkop 8 / 1
Roodborst 9 / -
Tjiftjaf 4 / -
Witgesterde Blauwborst 2 / 1
Fitis 19 / 1
Gekraagde Roodstaart 4 / 1
Grauwe Vliegenvanger 2 / -
Paapje 2 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Roodborsttapuit 1 / -
Pimpelmees 2 / 2
Sprinkhaanzanger 1 / -
Spreeuw 4 / -
Rietzanger 30 / 5
Groenling 3 / -
Kleine Karekiet 20 / 6
Rietgors 4 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 221 exemplaren, 26 soorten, 10:30 uren

maandag 30 augustus 2010

Eindelijk. Naar Vlieland ! ! !

Vanmorgen was het dan toch zo ver. We zijn oppad gegaan en reden door een landschap met vele ondergelopen weilanden en nog steeds flinke hoosbuien naar het Noorden van het land. Ook het riviertje de Reest op de grens van Overijssel en Drenthe stond flink buiten haar oevers. Onderweg heel wat verzamelende groepen kieviten gezien en ook nog een vijftal ooievaars pleisterend bij Heino. In Friesland aangekomen werden de wegen droger en klaarde het in de lucht ook meer en meer op. De overtocht verliep prima, al stond er nog een flinke puist wind uit het Noorden. Bij de zwaluw gearriveerd zagen we daar op één van de takken van een den nog een jonge boerenzwaluw gevoerds worden. Na het avondeten zijn we naar de baan gefietst om nog een paar uurtjes tot in het donker te vangen. Dat leverde toch nog ene paar vogeltjes op dus helemaal leeg bleven de ringlijsten vandaag niet. Het viel op dat er tegen de schemer veel wegtrek was van Groenpootruiters. Ook zagen we er nog één opspatten van onder een mistnet (die toen nog niet openstond...).

dagtotaal nieuw geringd / terugvangst :
---------------------------------------
tuinfluiter 2 / 1
gekraagde roodstaart 1 / 1
grauwe vliegenvanger 1 / 0
---------------------------------------
totaal 4 nieuw geringd en 2 terugvangsten.

zondag 29 augustus 2010

Wateroverlast, het vervolg.

Inmiddels heb ik m'n huis weer een beetje op orde. Alleen hangt er nu een doordringende geur van kattenpis, met dank aan de vorige bewoners. Zij hadden katten en die moeten regelmatig naast de kattenbak hebben gezeten zoals nu blijkt. die geur gaat in de betonvloeren zitten en wordt weer actief als er water bijkomt. En dat deed het deze week dus.... gistermiddag belde m'n broer met de melding dat er in het Markelosebroek een zwarte ooievaar liep. We zijn ter plaatse geweest en hebben prachtig naar de vogel kunnen kijken op een afstand van 30 meter. De vogel zat in het weiland naast één van de mensen waar we deze zomer torenvalken hebben geringd. Verder zagen we daar nog een tapuit en zaten er een paar krakeenden te slobberen in de ondeergelopen natte delen van de weilanden. Han had overigens nog een ander leuk nieuwtje te vertellen. die ochtend had een kennis van hem een rups van een Koninginnepage gevonden op ons eigen nestkast- en ringterrein. Wow, wat een waarneming, dat was wel het laatste dat ikhier werwacht had, prachtig! Het illustreert dan toch maar mooi de waarde van dit terrein waarover in de volksmond zo negatief wordt gedaan, onkruid, rotzooi bla bla bla.
Vervolgens kwamen we via wat omwegen terecht bij de Schipbeek bij Diepenheim. daar was de situatie door het hoge water (alles komt nu bij elkaar in de beken...) kritiek geworden, en we waren nog niet ter plaatse of sirenes klonken uit de verte. een heel regiment brandweerlieden werd aangerukt om zandzakken te gaan uitleggen op de dijk langs de schipbeek want op een paar plekken in de regio was het water al over de dijk heengelopen. Ook Losser heeft wateroverlast van een snel wassende Dinkel, maar daar zijn ze redelijk gewend aan ondergelopen weilanden in het Dinkeldal. 2 weken geleden fietste ik met Hanneke bij Losser langs de Dinkel; daar stond toen nog net 10 cm water in, nu dus 4 meter verhoging en ondergelopen weilanden... Hier is de situatie echter anders, want de schipbeek is een gekanaliseerde beek die op de middenloop hoger ligt dan de omgeving, en dan helemaal als het water bijna 4 meter hoger komt dan het zomerpeil en die situatie bestaat nu dus... dit hebben we hier in de zomerperiode nog niet eerder meegemaakt. In mijn jeugdjaren stonden we in deze tijd soms met de laarzen aan in de laatste poelen van de beek om met schepnetten vissen te redden van de verstikkingsdood. The times they are a changing...
Onderaan deze pagina een link naar een 2 filmpjes met de situatie gisteren en vannacht bij zowel de Dinkel als de Schipbeek.