zaterdag 31 juli 2010

Vogels, vlinders en regen.

Het heeft vannacht weer geregend, maar bij het lopen van ede eerste ronde is het droog. De de druppels liggen nog op de fietszadels dus lang zal het nog niet droog zijn geweest. Er staat een Zuidwesten wind kracht 4 dus dat zal de nu nog voor de rest van de dag naderende buien snel doen overdrijven. De 1e ronde levert 8 vogels op, een populierenpijlstaart die tegen het net hangt en een vrouwelijk exemplaar van de paardebijter. Het geluid heeft vannacht tenminste goed gedraaid, daar lag het niet aan. Daarna volgen rondes van 3 vogels, 12 vogels, 14 vogels en dan ineens 2 nulrondes. Op één van de ramen treffen we een brandvlerkvlinder, een magnifiek getekende mot. We horen deze ochtend 2 x kruisbekken overkomen, 1 van deze waarnemingen betreft twee exemplaren die laag over de berken pal oost vliegen.
Dan zitten we op het tijdstip dat Holmer, Sylvia en de beide kinderen afscheid moeten nemen en huiswaarts keren. Ook het weer is dan opnieuw aan het verslechteren, al trekken de eerstvolgende buien vooralsnog ten noorden langs het eiland. We vangen in het lange grofmazige net weer een adulte houtduif, de vogel is zo mak bij het loslaten dat ik hem gewoon op m'n vingers kan laten zitten en vervolgens kan laten overspringen op m'n hoofd. Na enige tijd vliegt hij toch gewoon weg…
We hebben bij de terugvangsten van vandaag ook 2 vogels van voorgaande jaren; een zwartkop-vrouw die nu in 2009 en 2010 inmiddels 18 maal is gevangen; een echte lokale broedvogel want het accent ligt hierbij op de voorjaarsvangsten. De andere betreft een koolmees-man uit 2007, in de eerste beide seizoenen resp. 2 x en 3 x gevangen, vorig jaar maar 1 x en nu is ie weer van de partij.
In de middag krijgen we op gebied van de mechanische lokgeluiden concurrentie van het muziekfestivalletje 'muziek bij de plas' op de oevers van de nabijgelegen Berkenplas. Het valt niet mee om de verlokkingen van een lekker stukkie muziek te weerstaan moet ik zeggen… De vogels lijken ons alleen wel vrij abrupt te verlaten, maar zijn de langzaam toenemende motregenbuien meer debet aan. Het festival zal dan ook uiteindelijk wel als 'muziek in de plas' zijn geeindigd. We besluiten om de resterende tijd uit te zingen en te blijven lopen in plaats van de netten te sluiten. Dat valt toch nog tegen want de radar ziet de motregen niet en het houdt dus langer aan dan we dachten. Deze inspanning levert zegge en schrijve 1 rietzanger op, maar wel 1 met vetgraad 4 !! In de laatste ronde slechts 1 pauwoogpijlstaart die makkelijk uit het net te verwijderen is. Na die laatste ronde tap ik 5 mm regenwater uit de nieuwe regenmeter. Met een dagtotaal van 61 vogels mogen we nog helemaal niet klagen… Als afsluitend cadeau mag ik nog een grote driejarige teek van m'n heup verwijderen, m'n tweede deze week.

Dagvangst van 31-07-2010
Nieuw

Bosrietzanger 2
Braamsluiper 1
Fitis 8
Gekraagde Roodstaart 1
Grasmus 3
Houtduif 1
Kleine Karekiet 3
Pimpelmees 2
Rietzanger 2
Spotvogel 6
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 5
Vink 1
Winterkoning 1
Zwartkop 3
Totaal: 42
Aantal soorten: 15


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Heggemus 1
Kleine Karekiet 2
Koolmees 4
Pimpelmees 1
Rietzanger 1
Roodborst 2
Spotvogel 1
Sprinkhaanzanger 1
Tjiftjaf 3
Zwartkop 2
Totaal: 19
Aantal soorten: 11
Totaal: 61

vrijdag 30 juli 2010

En weer een koekoek.

Holmer heeft de eerste rondjes voor z'n rekening genomen. De eerste werd een teleurstellende nulronde (toch te vroeg gestart). De rondes daarna respectievelijk 5, 6, 3 en 9 stuks. Dat is dus niet echt veel voor de toch wel als beste van de dag bekend staande rondes. Het weer zat een beetje dreigend tegen regen aan en er stond tot ruim in de ochtend nog een stevige wind van 4 bft uit ZZW-richting. Na die magere rondes begon echter het water in de Glopsloot weer wat te trekken bij de gevederde vrienden want we kwamen langzaamaan met meer vogels terug. De start van het gebruik van het geluid werd overigens een mislukking, het draaide slechts heel zacht. Nadat het probleem verholpen was zijn we vanaf 10 uur begonnen met het draaien van het daggeluid. Vanaf morgen dus ook nachtgeluid.
Bij de vangsten viel er eigenlijk voor het grootste deel van de dag niet zoveel bijzonders te melden. Wel werd er meteen na arriveren van André Duiven (precies ja….) een houtduif in één van de grofmazige netten gevangen. Voor de rest viel het hoogstens op dat het aantal terugvangsten logischerwijs gestaag het aantal ongeringde vogels begint te evenaren. Bij die terugvangsten zit nog wel een tjiftjaf met een kakelverse ring van een andere Nederlandse ringer dan binnen het VRS.
Tegen de avond volgde er wederom een leuke vangst in één van de grofmazige netten, de 2e koekoek van het jaar. Wederom een eerstejaar vogel, en in tegenstelling tot de vorige was deze broodmager. De avondboot spuugt weer een nieuwe lading vakantievierders het eiland op. Ook boer Visser aan de overkant heeft weer nieuwe gasten gekregen zoals de hele avond luid is te horen. Er wordt weer volop gespeeld in de bosjes voor het gebouw. Voor de zekerheid is de toegang tot het pad voor de nacht maar geblokkeerd. Morgen moeten we maar eens een nieuwe slagboom maken.

In de laatste avondronde weet ik geen vogels meer te halen maar hangt wel de eerste papilionaria oftewel de zomervlinder tegen één van de mistnetten; het wordt Augustus ...


Dagvangst van 30 07 10

Nieuw
Braamsluiper 1
Fitis 6
Gekraagde Roodstaart 3
Houtduif 1
Kleine Karekiet 1
Koekoek 1
Koolmees 3
Merel 4
Pimpelmees 6
Roodborst 1
Spotvogel 4
Sprinkhaanzanger 1
Staartmees 1
Tjiftjaf 8
Tuinfluiter 2
Vink 2
Zwartkop 3
Totaal: 48
Aantal soorten: 17


Eigen terugvangsten
Fitis 9
Heggemus 2
Kleine Karekiet 1
Koolmees 3
Pimpelmees 7
Rietgors 1
Rietzanger 1
Roodborst 1
Spotvogel 3
Tjiftjaf 8
Tuinfluiter 2
Vink 1
Zanglijster 1
Zwartkop 3
Totaal: 43
Aantal soorten: 14


Niet van ons
Tjiftjaf 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 92

donderdag 29 juli 2010

Een rustige dag met toch nog 70 vogels.

Het heeft vannacht af en toe licht geregend uit buien die vanuit het noordwesten overwegend langs het eiland schuiven. De regenmeter geeft 0,25 mm voor de hele nacht, dus wellicht heeft 1 bui het eiland wel weten mee te pakken. De eerste ronde levert een rustige wandeling door het vangterrein. In het bos hoor ik de rietzanger achteraan bij de bocht van sectie 4 naar 5 al zingen. Dit natuurlijke lokgeluid heeft kennelijk z'n werk gedaan, want zo ineens hangen er in 2 netjes rondom die zangpost 6 rietzangers…. Op 2 winterkoningen na zijn het de enigste vogels van de ronde.
In de 1e ronde slechts 1 tuinfluiter en een spotvogel, verder rust, rust, rust. Bij het meteoveld zien we wel 2 witgatjes overvliegen, zoekend langs de rand van de polder. Later op de dag zullen er nog een paar waarnemingen hiervan volgen. Het is met max. 10 graden een uitgesproken koude ochtend voor één van de laatste dagen van Juli. De vangsten blijven laag. Rond het middaguur begint het opnieuw buiig te worden met ongeveer 1 bui per uur die toch het eiland op weet te komen. De middaguren worden gebruikt om verder te gaan met de geluidsinstallatie die dit jaar weer op volle toeren moet gaan draaien met zowel nachtgeluid als daggeluid. Tijdens het kabeltrekken voor de speaker achter in het rietveld ontdek ik dat de strandwagen aan de achterkant inmiddels door z'n as is gezakt. De boel blijft nog net overeind staan doordat het wiel zo is weggeklapt dat hij klem komt tussen de stapel tegels waarop ie stond en de onderkant van de dragende dragende balk. Het begint nu dus toch wel ernstig achteruit te gaan met onze opslagwagen. Op 1 grofmazig net na staat de gehele opstelling inmiddels compleet. Het laatste net kan nog niet gezet doordat we door de stokken heen zijn. Met wat naspannen van de bestaande opstelling kunnen er op een paar plaatsen dubbelsituaties opgelost worden en hebben we nu in ieder geval weer 4 stokken beschikbaar. 's avonds wordt het nog meer buiig en de laatste ronde wordt voor het eerst deze week gelopen zonder opbrengst van vogels. Vannacht gaat dus voor het eerst het geluid aan, we zullen maar eens zien of dat al verschil maakt. In de avond vliegt er overigens nog een vrouw blauwe kiek over de opstelling en hoor ik ten noorden van de Ebelbrug boven het berkenbos een kekkerende boomvalk.
Hanneke is inmiddels bij het haviknest geweest en kwam vanavond met een paar handen vol braakballen terug. Daarin trof ze uiteindelijk geen ringen aan.

Dagvangst van 29-07-2010
Nieuw
Fitis 11
Gekraagde Roodstaart 1
Grasmus 2
Grauwe Vliegenvanger 1
Heggemus 1
Kleine Barmsijs 1
Koolmees 3
Merel 2
Pimpelmees 3
Putter 2
Rietgors 1
Rietzanger 5
Spotvogel 4
Spreeuw 1
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 3
Winterkoning 1
Zanglijster 1
Zwartkop 2
Totaal: 48
Aantal soorten: 19


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 5
Grote Bonte Specht 1
Heggemus 1
Kleine Barmsijs 1
Koolmees 2
Merel 2
Pimpelmees 2
Rietzanger 1
Tjiftjaf 3
Winterkoning 1
Zwartkop 2
Totaal: 22
Aantal soorten: 12
Totaal: 70

woensdag 28 juli 2010

Dank je de.... koekoek !

Bij het opstaan tikte het nog net iets na van de regen die vannacht is gepasseerd. Veel is er niet gevallen, maar de regenmeter geeft toch 2 mm aan. Op de radar is goed te zien dat het regengebied pal ten oosten van het eiland ligt en nu nog flink wat water over de Twentse en Sallandse dreven sproeit. Zoals na regen te verwachten is er aanvankelijk amper beweging van vogels in het veld; de 1e ronde levert dan ook 5 vogels op waarvan 2 bij terugkomst in de laatste netten. In de volgende ronde de eerste vangst in de nieuw geplaatste grofmazige netten, een grote bonte specht. Dat zouden er later gedurende de dag nog een paar meer worden. 4 grote bonte spechten op een dag; dat hebben we hier nog niet zoveel vaker meegemaakt denk ik. Opmerkelijk in het perspectief van 6 ex in het hele seizoen vorig jaar. Nog voor het middaguur maakt de bewolking plaats voor opklaringen en breekt de lucht verder en verder open. Hanneke en ik hebben vanmorgen ook de laatste netten in de schapenweide opgezet ; wel een puzzeltje waarbij stokken die in de opstelling dubbel waren gezet teruggenomen moesten worden want we zijn door de stokken heen. Het is dus maar goed dat André Duiven inmiddels aan het maken van nieuwe stokken is begonnen want nog steeds staat het laatste grofmazige net niet. In de avond kon na extra snoeiwerk ook het laatste net in de bocht van sectie 4 naar 5 worden ingepast en opengeschoven.
Holmer haalde volkomen onverwacht midden op de middag een rondje spotvogels op die verspreid door het hele terrein in de netten hingen. In de ronde daarna wederom een vangst in een grofmazig net ; ditmaal de eerste koekoek van het seizoen. Zoals meestal een eerstejaars vogel met nog sporen van de knalrode maar nu oranjerode binnensnavel. Op de mantel en stuit ook mooie gave veren met kleine witte puntjes erop. De grote bonte spechten betreffen op één na juveniele vogels die op een paar slagpennen na nog volledig in het jeugdkleed zitten. Één van deze jonge vogels vangen we zelfs 3 maal op dezelfde plek. We vangen tussen de spotvogels ook een enigszins afwijkend exemplaar ; klein van formaat, vaal van kleed, de 3e en 4e handpen evenlang, maar de 1e handpen toch slechts even lang dan de langste handpendekveer en een vleugelprojectie die alle twijfel tussen een Orpheusspotvogel en een gewone toch wegnemen. De fazanten waren vandaag ook weer lekekr op sjouw; Hanneke en ik betrapten een zich drukkende vrouw met een hele schare jongen pal naast de netten van sectie 9 en tegen de avond kwam er een hen met 7 jongen langs het veldlab naar de slagboom lopen ; de kuikens waren amper een week oud. Tussen de weinige terugvangsten van geringde adulte vogels hadden we vandaag een vink die alhier geringd was op 17 September 2008.

Dagvangst van 28 07 10
Nieuw
Braamsluiper 5
Fitis 11
Grasmus 2
Grote Bonte Specht 4
Koekoek 1
Koolmees 2
Merel 2
Pimpelmees 1
Rietgors 3
Spotvogel 8
Staartmees 2
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 1
Winterkoning 3
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 1
Totaal: 50
Aantal soorten: 16


Eigen terugvangsten
Fitis 10
Grauwe Vliegenvanger 1
Heggemus 1
Kleine Karekiet 3
Koolmees 1
Pimpelmees 2
Roodborst 2
Spotvogel 2
Tjiftjaf 5
Vink 1
Zwartkop 3
Totaal: 31
Aantal soorten: 11
Totaal: 81

dinsdag 27 juli 2010

Een lome dag, maar met FLUITER en SIJS.

Het maaien van gistermiddag heeft goed gedaan. Nu gewoon weer op schoenen langs de netten zonder doorweekt te raken van de natte vegetatie. In de 1e ronde hangt er weer niet al te veel, maar hebben we wel een nachtegaal + 1 ex. terug van vorige week. Op de scheiding van sectie 2 en 3 hangt een prachtig gave en verse pauwoogpijlstaart, en in sectie 9 een populierenpijlstaart. Het weer is in de afgelopen nacht flink opgeknapt na 6 mm regenval. Onbewolkt is het niet maar dat maakt het des te beter vangbaar weer. Een zwak windje uit westelijke richting vult dit aan. Het wordt een sprokkeldag met van alles wat. Wel een paar leuke highlights : in de ochtenduren een fluiter bij de sloot en later op de dag een mooie adulte sijzenman met vetgraad 4 op de klassieke sijzenplek op de rand van het bos en het hakhout. De soort wordt voor het eiland in de avifauna van Schiermonnikoog genoemd als zomergast en onregelmatige broedvogel in aantallen van 1 tot 3 broedparen. Ook de spreeuwen hebben door dat er onder de netten van sectie 6 is gemaaid. Als ik met Hanneke 's middags een fietstocht richting kwelder maak vangt Holmer 2 juveniele spreeuwen in deze sectie. De successie op de kwelder gaat wel heel hard door... De plantenverscheidenheid loopt op grote oppervlakken inmiddels flink terug en meerdere prielen zijn inmiddels overgroeid of dichtgeraakt. Toch blijft het altijd weer een mooie tocht met grote velden van bloeiend lamsoor en hoe dichter je bij de doorbraak de strandvlakte nadert enorme aantallen polletjes strandduizendguldenkruid. Op die strandvlakte ook een zwerm van ongeveer 100 kneuen en laag over de grond passerende boerenzwaluwen en enkele jagende oeverzwaluwen.
Bij de veerdam staan we een tijd te kijken hoe een scholekster zijn/haar uiterste best doet om een halfwas jong over de grote blokken steen die hier als kustverdediging aan de dijkvoet gestort zijn, naar het Wad te lokken. Het jong doet z'n uiterste best, duikt regelmatig een holte tussen de stenen in en probeert op een rotsblok te springen maar slaagt maar niet. Uiteindelijk heb ik het jong maar even de goede kant opgedreven zodat ie om de blokken heen via de graskant van de veerdam naar het Wad kon lopen. Daar stobd de andere ouder al te wachten.
Aan het eind van de middag lopen we een ronde en zien de bedelende jonge havik rakelings laag over hun hoofd vliegen als ze bij sectie 8 staan, het blijkt een vrouwelijk exemplaar te zijn.
Aan het eind van de middag wordt begonnen met het opzetten van de grofmazige netten. 2 staan er inmiddels, maar zoals afgesproken zijn die gesloten voor de nacht. Een nieuw regenfront nadert ons bij het vallen van de duisternis met rasse schreden; afwachten hoe het morgenochtend is gesteld. Met iets meer dan 100 vogels was het wel weer lekker werken vandaag.

Dagvangst van 27-07-2010
Nieuw
Bosrietzanger 1
Braamsluiper 5
Fitis 11
Fluiter 1
Grasmus 3
Grauwe Vliegenvanger 2
Heggemus 1
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 2
Koolmees 6
Merel 2
Nachtegaal 1
Pimpelmees 2
Rietgors 2
Rietzanger 2
Roodborst 2
Sijs 1
Spotvogel 2
Spreeuw 2
Tjiftjaf 9
Tuinfluiter 3
Winterkoning 3
Zwartkop 4
Totaal: 68
Aantal soorten: 23


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 7
Gekraagde Roodstaart 1
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 3
Koolmees 1
Merel 3
Nachtegaal 1
Pimpelmees 6
Rietzanger 2
Roodborst 2
Spotvogel 1
Tjiftjaf 2
Tuinfluiter 2
Winterkoning 3
Zanglijster 1
Zwartkop 1
Totaal: 40
Aantal soorten: 18
Totaal: 108

maandag 26 juli 2010

Zomerse buien !

De buien die vannacht ons land binnenkwamen hebben standgehouden. Bij de eerste ronde is het al een tijdje droog en gelukkig blijft het tot 08 uur zo. In die eerste ronde springt er onder de netten van sectie 5 een houtsnip op van het pad. Uit het riet bij sectie 4 komen een paar boerenzwaluwen omhoog vliegen; één daarvan hing bij aankomst al in het net. De vogels doen het al rustig aan, het rondje levert 8 vogels op. Helaas groeien de buien op de Noordzee dan inmiddels als bloemkolen en regent het met regelmaat. Ook de intensiteit neemt echter toe en nadat Holmer na een ronde zijknat terugkeert besluiten we om de netten te sluiten. Om 09:15 uur zit de hele opstelling dicht en wachten we af hoe lang het zo zal blijven. Dat valt tegen…. In enkele uren tijd verzamelde de regenmeter al 5 mm neerslag. De netten bleven dus gesloten en ik ben maar begonnen met het maaien van de paden, vooral de kanten met veel overhangende vegetatie, en het snoeien van overhangende takken. 's avonds laat geeft de buienradar weer wat meer hoop voor de dag van morgen en in het donker zetten Hanneke en ik de netten toch maar weer vast open voor morgen. We zullen zien of Pluvius ons goedgezind is.

Dagvangst van 26-07-2010
----------------------------------
Nieuw
Boerenzwaluw 1
Boomkruiper 1
Fitis 2
Kleine Barmsijs 2
Merel 2
Pimpelmees 1
Zanglijster 1
Totaal: 10
Aantal soorten: 7

Eigen terugvangsten

Braamsluiper 1
Kleine Karekiet 1
Spotvogel 1
Tjiftjaf 3
Winterkoning 3
Totaal: 9
Aantal soorten: 5
Totaal: 19

zondag 25 juli 2010

Alles gaat los....

Opgestaan met totaal windstil weer onder een onbewolkte hemel. We hebben gisteravond alle netten die nu stonden opengeschoven en dat betekent dat we hebben gevangen met 476 meter en nog zonder de grofmazige netten en ook zonder geluid. In de polder een deken van grondmist als was het een bord met melk. De vogels deden het nog rustig aan, 7 stuks in de eerste ronde. Één van de ? jonge havikken zit dan al luidkeels te bedelen om vreten ten noorden van sectie 8. In de 2e ronde is er meer leven in het terrein en hebben we 25 vogels waaronder een nachtegaal op de klassieke plek bij het meteoveld.Daarna druppelt het lekker door tot rondom 11 uur. De ervaren Glop-lezer zal dan concluderen dat het dan wel zal stilvallen met de vangsten maar het tegendeel blijkt. Sectie 2 hangt in die ronde over de gehele lengte vol met overwegend mezen waarvan de pimpels duidelijk in de meerderheid zijn. Daarbij slechts één adulte vogel, bij de koolmezen niet één.. Dat is een mooie afspiegeling van hetgeen het broedseizoen in de nestkasten dit voorjaar al voorspelde. Tussen de pimpels zat een aantal dusdanig jeugdige rakkers datr ze (zeker zo noordelijk in het land) vrijwel zeker uit een 2e legsel moeten komen. En daarna houdt het niet op want het laatste water in de Glopsloot blijft de hele dag vogels trekken. Van verder snoeiwerk of werken aan de opbouw van de geluidsinstallatie komt dan ook helemaal niks, dat zien we de komende dagen wel weer als de netgewenning begint toe te slaan. Naast de hoofdmoot van fitis (waarvan al meerdere adulten zo goed als klaar zijn met de slagpenrui) en tjiftjaf vangen we ook voor het glop goede aantallen grauwe vliegenvangers en spotvogels.
Enkele malen hebben we een merel die naar zoetwatervis ruikt; dat zullen weer de vogels zijn die op de laatste plasjes nog stekelbaarsjes weten te scoren. Dat lukt ze in de Glopsloot al niet meer want daar ontwaren we al geen leven meer. In de schapenweide lopen wederom een paar jonge fazantjes voor ons weg te rennen ; het zijn anderen dan het koppeltje dat hier gisteren liep want ze zijn net een slag groter.
In de loop van de middag ontstaat er meer bewolking en haalt de wind soms iets aan naar 2 bft uit westelijke tot noordwestelijke richting. In de avonduren worden de wolken dreigender, maar blijft het tot de duisternis is ingevallen toch droog. We hebben dan een klein feestje te vieren als we het dagtotaal bekijken : voor het eerst zijn we in Juli de 300-grens gepasseerd ! !

Dagvangst van 25-07-2010

Nieuw
Boerenzwaluw 1
Braamsluiper 4
Fitis 37
Gekraagde Roodstaart 2
Grasmus 5
Grauwe Vliegenvanger 7
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 2
Kleine Karekiet 3
Koolmees 22
Merel 7
Nachtegaal 2
Pimpelmees 38
Putter 1
Rietgors 5
Roodborst 5
Spotvogel 9
Staartmees 1
Tjiftjaf 22
Tuinfluiter 7
Vink 11
Winterkoning 7
Zanglijster 5
Zwartkop 10
Totaal: 215
Aantal soorten: 24

Eigen terugvangsten

Braamsluiper 3
Fitis 18
Grauwe Vliegenvanger 2
Grote Bonte Specht 1
Heggemus 3
Kleine Karekiet 9
Koolmees 2
Pimpelmees 8
Putter 2
Rietzanger 3
Roodborst 9
Spotvogel 2
Staartmees 2
Tjiftjaf 10
Vink 5
Winterkoning 7
Totaal: 86
Aantal soorten: 16

Totaal: 301