zondag 25 april 2010

Broedpauzes

Zowel gisteren als vandaag viel het ons op dat er heel wat legsels onafgedekt waren, maar dat de eieren ook nog niet bebroed waren. De vogels hebben besloten om de timing toch nog een paar dagen te rekken en na 1 of 2 dagen legpauze (vooral op 16 en 17 April j.l.) nu ook nog een paar dagen te wachten met broeden; wat een strategen...
Vandaag wederom een aantal gierzwaluwen boven het bos, en nu ook de eerste 2 zingende fluiters.
We vinden vooral in de kasten met nesten van pimpels veel en veelsoortige veren. Zo zitten daar veren bij van bosuil, wilde eend, houtduif en postduif, houtsnip, havik, buizerd en sperwer bij, maar gisteren haalde een collega een veer uit één van de kasten waar ik de herkomst niet kan plaatsen. Hieronder een foto van de toch wel redelijk grote veer met een mooi contrast in het buitenste deel. Qua vorm lijkt het erop dat het om een flankveer gaat. Wie het weet mag het zeggen.