zondag 21 november 2010

Zondag 21 November 2010 : Zondagsstilte.

Gelukkig vanmorgen geen mist en mooi windstil weer. Maar ook …...geen vogels.
Een enorme stilte hing over het glop; ik kan niet zeggen over het eiland want de ganzen hadden al weer flink lawaai tijdens het invallen van grote groepen brandganzen. Vrijwel geen zichtbare trek, slechts een paar groepjes sijzen die uit Noordoost van redelijk hoog het Glop binnen leken te komen. In de 1e ronde slechts 4 vogels en in de 2e al terugval naar 2 vogels. Tijdens die ronde kwamen er wel weer een paar barmsijzen overvliegen en zagen we 2 groepen van 20 - 30 kramsvogels richting zuidwest vliegen. We vingen nog een ongeringde zwartkop man met een flinke lading vet en een gewicht van 22,2 gram.
De vangsten blijven beperkt tot rondjes van 0 of 2 tot 4 vogels. En zo sukkelen we de dag door die zonder bijzondere vermeldenswaardige zaken verliep. Het verjaardagsgezelschap zag bij de bunker tijdens een ochtendwandeling naar het strand nog een ruigpootbuizerd, maar ook zij constateerden net als Barbara Bezemer dat er vrijwel geen vogels op het eiland aanwezig waren. Ook de rallen deden het zwijgen er vrijwel de gehele dag toe; slechts enkele malen kwam er geknor uit de struiken.
Na het middaguur begon langzaam maar zeker de wind aan te trekken en aan het eind van de middag stond er een snijdende oostenwind van 4 bft. Vanaf 20 uur staat het rallengeluid in het vangterrein aan, we wachten af wat dat nog mag opleveren.

Dagtotalen (nieuw / terugvangsten):
-------------------------------------------------------

Koolmees 0 / 1
Merel 4 / 6
Pimpelmees 0 / 2
Rietgors 1 / 0
Roodborst 0 / 2
Sijs 0 / 1
Vink 1 / 2
Winterkoning 1 / 0
Zwartkop 1 / 0
--------------------------------------------------------
Totaal: 8 nieuw geringd en 14 terugvangsten = 22 vogels.

Geen opmerkingen: