zondag 21 november 2010

Zaterdag 20 November 2010: Naar Schier !

Vanmorgen om 06:45 uur uit Raalte vertrokken voor de laatste ringperiode op Schiermonnikoog. Het was een mistige nacht en bij het eerste licht bleek dat het in het Groningerland licht vroor, de wegbermen hadden wit uitgeslagen randjes.
Tijdens onze overtocht zagen we op een vrijwel rimpelloos Wad een adult wijf slechtvalk jagen vanaf 1 van de bebakeningstonnen. Verder
verliep de overtocht door een in nevelen gehuld Wad met extra verhoogd water, kortom, desolaat landschap. Bij aankomst bleek het
inmiddels te zijn gestart met miezerige motregen. In het glop meteen de 1e ronde gelopen en dat leverde meteen een flinke lift in de
dagtotalen want we wisten de score te verhogen van 6 naar 8 vogels. Daarna de 2e ronde nul van de dag en daarna een ronde met 4,
waarvan 1 ongeringd (koperwiek). Af en toe zien we hoog in de elzen een groepje van circa 30 sijzen foerageren maar ze komen nog niet af op de flinke hoeveelheden zaad op het pad en langs de slootkant. Ook horen we bij het gebouw een klein groepje barmsijzen overvliegen.
\M'n beide Spaanse collega's van het NIOO zijn onder de indruk van de grote aantallen ganzen in de polder. Symen meldde in de middag
dat er een roodhalsgans tussen de brandganzen zat en die melding kon de Spanjaarden niet binnenhouden. Voor een kort moment hebben
ze hem kunnen zien lopen, de vogel liep daarna in een greppel. In de loop van de middag werd de motregen die met tussenpozen het
dagbeeld bepaalde langzaam aan meer normale regen. Dit hield aan tot de duisternis dus extra rondes lopen, vooral met onhoudbaar enthousiasme door Evert-Jan (bedankt !) was noodzakelijk. In één van die rondes vloog er voor ons uit een sperwer in een grofmazig
net bij sectie 5. De vogel, een 1e kj man) bleek een versgeslagen prooi bij zich te hebben, een eerder vandaag geringde adulte vink,
waarvan hij de kop al had afgerukt. In de schemer kwam de mist al snel opnieuw opzetten en avondvangsten bleven zo goed als uit.
In het donker vanwege de dikke mist maar geen rallengeluid gedraaid, destemeer omdat het dorp met een bezoek vereerd moest worden
om de verjaardag van Hanneke te vieren. Aangekomen bij v.d. Werff had het shantykoor zich keurig aan de afspraak gehouden...
enkele leden stonden bij binnenkomst al op het biljart te zingen. Kortom, het werd nog een gezellige boel in een stomend voorcafé…


Dagtotalen (nieuw / terugvangst):
---------------------------------

Koperwiek 1 / 0
Merel 2 / 5
Roodborst 0 / 2
sijs 0 / 1
Sperwer 1 / 0
Vink 3 / 4
Waterral 1 / 1
Winterkoning 0 / 1
-----------------------------------
Totaal: 8 nieuw en 14 terugvangsten

Geen opmerkingen: