maandag 1 november 2010

Weer op de been ! Naar de mezen op de Bree....

Vandaag eindelijk weer eens op pad kunnen gaan. De weersomstandigheden zouden niet perfect zijn, maar na wat we nu al dagenlang hebben gehad en nog zullen krijgen is dit de beste dag van de week, dus op pad....
Om 06 uur met Hanneke vertrokken naar de Bree. Onderweg was er na de mist en windstilte van gisteravond iets meer zich, al bleef het nevelig. In rap tempo de netten opgezet en op 3 plaatsen het geluid aangezet. We draaiden aanvankelijk de mix van merel en koperwiek en vanaf het eerste licht werd het geluid van mezen er bij ingezet. Dat laatste vanwege de stevige mezentrek die er de laatste maand gaande is. Daarbij zijn op het redelijk in de regio liggende ringstation in Overdinkel in de afgelopen 2 maand al 1200 koolmezen geringd waarbij 2 pimpels met een ring uit Estland en 1 koolmees met een Russische ring. Door het hardnekkige mistroostige en dampige weer kwamen de vangsten pas laat op gang. We hoorden wel overtrekkende koperwieken en enkele merels (we vingen er in de 1e ronde 3) maar verder viel de zichtbare trek dus nogal tegen.
Vaanf de 2e ronde arriveerden de mezen. Opvallend genoeg zaten er vanaf dat moment meteen eigen geringde en gekleurringde koolmezen uit het RAS-project bij. Die duiken meestal pas iets later op de ochtend op de vangbaan op. Hun vroege verschijning heeft vooral te maken met het feit dat die vogels nu nog niet zo vast zitten aan het verdedigen van hun territorium en dus vroeger van huis kunnen. Meteen zitten er ook al wel ongeringde mezen tussen die in tegenstelling tot de locals iets trekvet hebben, dat zullen wel de vogels met Russische, Baltische of Noordelijke??? oorsprong zijn. We vangen vanaf de 2e ronde de hele dag door ongeveer 40 vogels per ronde. Da's een lekkere verdeling om relaxed door te kunnen werken en bij de koolmezen en boomklevers die ooit eerder in een nestkast zijn aangetroffen kleurringen aan te leggen voor het RAS-project. we hebben ook een paar keer een klein groepje pimpels bij elkaar in de netten hangen. Het valt daarbij op dat ze forse vleugelmaten hebben van rond de 69 tot 71,5 mm en flinke helder witte brede toppen op de armpendekveren en in veel gevallen ook witte topjes op de staartpennen en handpendekveren. Net zoals bij de Noordse goudvink hebben ze een veel contrastrijker verenkleed dan de lokale pimpels.


Foto's: Pimpels met opvallende witte veertoppen.

We wachten met spanning op de eerste buitenlandse ring die we bij de mezen aan zullen treffen; die wens blijft vandaag echter nog onvervuld. Een paar keer horen we een enkele grote barmsijs of een paar koperwieken over de ringbaan vliegen, maar er belandt er geen in de netten. Voor de tijd van het jaar hebben we aan het eind van de dag dan ook een beperkt soortenpalet, soorten die vandaag te verwachten waren maar ontbraken zijn zwarte mees, kuifmees en goudhaan. De laatste 2 wel gehoord maar niet gevangen. Ook vinken waren er vrijwel niet aanwezig terwijl er nu toch wel groepjes op de zaden van de nabijgelegen wildakker zouden moeten zitten. Volgende vangdag (liefst zo snel mogelijk, maar ja het weer....) zien we wel weer.

Dagtotalen: (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------

Grote Bonte Specht 1 / -
Matkop - / 3
Winterkoning 3 / 1
Pimpelmees 35 / 9
Heggenmus - / 1
Koolmees 42 / 58
Roodborst 6 / 1
Boomklever 2 / 2
Merel 4 / 1
Boomkruiper 1 / -
Staartmees - / 2
Vink 1 / -
Glanskop 2 / 4
----------------------------------------------
Totaal: 179 exemplaren, 13 soorten, 10:30 uren

Geen opmerkingen: