maandag 22 november 2010

Toename barmsijzen

Bij vertrek voor de eerste ronde is het buiten al 5,8 graden. Dat voelt nog lekker zacht aan, maar een prachtige knaloranje lucht in het oosten kondigt al wel wat aan….In de loop van de ochtend draait de dan nog zwakke wind van Oost naar Noordoost en haalt in kracht aan naar 3 bft, het wordt er meteen een stuk onaangenamer van. Er was vanmorgen wat vangsten betreft vooral sprake van een herhaling van zetten ten opzichte van gisteren. Het rallengeluid dat vannacht gedraaid heeft resulteert vandaag in de vangst van 3 nieuwe rallen. Opvallend is daarbij dat 1 exemplaar nog geheel bruin is van het nog verse eerste postjuveniele kleed waarvan alle veerranden nog moeten afslijten tot het grijze kleed tevoorschijn komt. De vogel lijkt in goede conditie te verkeren, maar tijdens het meten lopen verlaten tientallen mijten de vogel om aan een ongecoordineerd lijkende dooltocht over m'n hand te beginnen. Ook de overige 2 rallen zijn nog voor een groot deel bruin, maar zeker in mindere mate. Verder vrijwel volledige stilte in het Glop, alleen de gebruikelijke vogels waarvan er soms wel eentje een keer een foutje begaat en dan toch nog in een net beland terwijl je dit soort vogels meestal prachtig een sprongetje over het net ziet maken omdat ze precies weten waar die staan. Zo vingen we vandaag ook een pimpel uit 2008 die duidelijk door een gat in het net was gevlogen maar waarschijnlijk door een windvlaag netmateriaal had geraakt en met dat materiaal door dat gat was geschoten. Dat zijn dan de echte puzzeltjes die je moet herleiden… Toch was er ook wel wat beweging te bemerken. Ik hoorde in ieder geval 1 keer een ijsgors overkomen, enkele veldleeuwerikken en later op de ochtend ook nog een boomleeuwerik die even in de berken heeft gezeten die op de rand an sectie 7 en 6 staan.
Maar wat vandaag het meest opviel onder de avifaunistische vertegenwoordigers was wel de aanwezigheid van duidelijk meer barmsijzen en sijsjes. Regelmatig vloog er een groepje barmen over het vangterrein en reageerde ook duidelijk op het geluid dat na de protocolaire tijd aangezet werd, maar in de struiken gaan zitten danwel in de netten belanden, ho maar.
We vingen vandaag net als gisteren, weer een zwartkop, ditmaal een vrouwtje, maar even vet en een vrijwel gelijk gewicht als het mannetje van gisteren, 22,3 gram. In de vroege ochtend hebben we een paar kleine buitjes gehad en in de tweede helft van de middag begint een buiengebied dat vooral ten noordwesten van de westelijke waddeneilanden ligt uit te groeien en intensiveren en daar krijgen we hier ook een paar buitjes van mee. Tussen gisterochtend en vanmiddag is er 4,5 mm regen in de meter terechtgekomen. In de avond staat het geluid van waterral weer aan maar levert dat tot het ter kooie gaan nog geen vangsten op. Wel zit er al heel wat eikenblad in de grofmazige netten die voor het sluiten toch echt nog even leeggepeuterd moeten worden...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------------

Waterral 3 / -
Koperwiek - / 1
Heggenmus - / 1
Zwartkop 1 / -
Roodborst 1 / 4
Pimpelmees - / 2
Merel 1 / 7
Vink 2 / 1
Zanglijster 1 / -
Sijs 1 / -
------------------------------------------------------------
Totaal: 26 exemplaren, 10 nieuw geringd en 16 teruggevangen.

Geen opmerkingen: