woensdag 24 november 2010

Sneeuwwit.... Wytgatbarmke !!!

De wind is afgelopen nacht behoorlijk afgenomen. Tijdens de eerste ronde staat er nog slechts een zwakke 2 bft uit de Noordoosthoek. Het is al wel kouder dan gisterochtend. Al gaat het maar om 2 graden minder, het is goed voelbaar. Het rallengeluid heeft weer de hele nacht gedraaid tot protocoltijd, maar wederom merken we in de kooien geen resultaat, al zitten er wel meerdere in het terrein.
We vangen een pimpel uit 2007, als adulte vogel geringd, nu minimaal 5 jaar oud, en voor de 20e maal gecontroleerd. In die ronde ook nog eens 3 ongeringde pimpels verspreid door het hele vangterrein.
In de ronde van 10 uur hebben we een merel teruggevangen die hier vorig jaar als 1e jaars vogel in Oktober geringd is, daarna dit jaar alleen maar enkele malen in het broedseizoen is gevangen en nu pas voor het eerst in het najaar is gevangen. Een mooi voorbeeld van vestigen na postjuveniele dispersie, gevolgd door territoriumvestiging en nu opvetten voor de winter want de vogel had maar liefst vetgraad 4 en een gewicht van 120 gram. Kortom, helemaal klaar voor de naderende koude. Het is echt heel ander weer dan we deze week gewend zijn, er volgen meer en meer opklaringen en de zwakke wind maakt het heerlijk rustig. Er vliegen duidelijk weer groepjes sijzen en barmsijzen boven het elzenbos. Zouden ze dan nu met dit weertype naar beneden willen komen? Ja, enkelen doen dat vandaag. In de ronde van uur komen we in het bos de hoek om en zien nog net een sperwer bij een net wegvliegen. Dichterbij komend treffen we 2 barmsijzen aan waarvan er 1 losjes in het net ligt en dood blijkt te zijn. Nadere beschouwing levert een gapende wond in de borst op; de sperwer is dus met deze vogel in de poten het net ingevlogen en heeft er wellicht nog een andere bij ingejaagd. Heb je eindelijk een barmsijs… Met de andere vogel die er een paar meter naast hangt is gelukkig niks aan de hand. Aan het eind van het elzenbos, bij de Ebelbrug vliegt een groep barmsijzen hoog uit de proppenrijke toppen van de elzen weg en als we bij sectie 7 aankomen haalt Hanneke daar een heel contrastrijk exemplaar uit het net. WOW !!!!!!! Een adulte barmsijs-man waarvan de stuit zo stuitend is dat je een zonnebril wil opzoeken…. En op die stuit zit ook nog een prachtig fijne roze gloed. Wat een subliem getekend dier, mooier dan de beste schilder van het kostbaarste Chinees porselein kan schilderen… We weten al zeker dat dit een witstuitbarmsijs zal zijn, maar bij het nemen van de biometrie (de vogel blijkt te klein voor Carduelis hornemanni hornemanni - Groenlandse Witstuitbarmsijs) en het vergelijken daarvan met de lijst met ondersoorten blijkt dat het om de ondersoort Carduelis hornemanni exilipes gaat, die broedt in N-Eurazië en N-Amerika. De koptekening is ook anders (minder bruinig op vooral de wangen) dan je op de meeste foto's van de hornemanni hornemanni ziet). Een heel uitgebreide documentatie van deze toch wel moeilijke groep is te vinden onder :
http://vwg.natuurkoepel.be/archief/Determinatietabel%20voor%20Barmsijzen.pdf
Het is tevens een nieuwe soort voor VRS Schiermonnikoog.
De rest van de middag verloopt zonder verdere opmerkelijke zaken en we vangen ook amper nog andere vogels. De voorlaatste 2 rondes zijn weer nulrondes, maar in de laatste ronde vangen we 2 vogels en dat zijn voor ons allebei nieuwe soorten voor deze week, een putter en een tjiftjaf. Nee, die laatste is een gewone….
Het is inmiddels weer een prachtig halfbewolkte een koude avond met veel maanlicht en het hopelijk aanlokkelijke geluid van een waterral op de repeat-stand. Uit het binnenland komen al de eerste berichten binnen over de eerste sneeuw van de winter. We zijn benieuwd hoe de wereld er morgen uitziet als we wakker worden, net zo wit als….?

Dagtotalen (nieuw / teruggevangen):
-----------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Koolmees - / 1
Roodborst 1 / 7
Vink 1 / 3
Merel 1 / 5
Putter 1 / -
Koperwiek 1 / -
Sijs 2 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Grote Barmsijs 1 / -
Pimpelmees 3 / 2
Witstuitbarmsijs 1 / -
---------------------------------------------------------------------------
Totaal: 34 exemplaren, 14 nieuw en 20 terugvangsten, 12 soorten, 15:59 uren

Geen opmerkingen: