zaterdag 27 november 2010

Henri en Hanneke en de razende roodborsten..

Geheel volgens voorspelling is het vannacht weer een paar graden kouder geworden. Bij het opstaan is het -5 graden en tijdens het lopen van de eerste ronde kraakt de bovenlaag van de modder op de looppaadjes als fondant onder je laarzen in stukjes. . In de eerste ronde hangen er 2 roodborsten bij elkaar in het net. De ene is al op 3 Augustus geringd en de ander is een vogel die gisteren alhier een ring kreeg. Vul maar in hoe de hierarchie onder deze 2 vogels verdeeld zal zijn en waarom ze zo dicht bij elkaar in het net hingen. Verder nog 4 merels in deze ronde en in de kooien 3 waterrallen waarbij 1 ral van gisteren terug. In de schapenweide hangt er nog een late zanglijster in de netten. Er komen een paar maal groepen brandganzen recht uit het noorden het eiland overvliegen om even later in de polder te landen, ze waren dus nog niet allemaal gearriveerd. Daarna is het stil in het Glop…. Weer is het stil in het Glop. Er is hoogstens een enkele merel of pimpel te horen en af en toe vliegen er weer wat sijzen over de elzentoppen. Aan het eind van de ochtend sta ik in het bos blaadjes uit de netten te schudden als ik een gesuis door het bos hoor. Het blijkt een havikvrouw te zijn die recht op mij af kwam vliegen maar voor de overkant van de sloot het roer omgooit en ter plaatse van het vorig winter opengezaagde gat als een raket loodrecht omhoog schiet en over het bos wegvliegt. Direct daarna komen 2 buizerden uit het bos omhoog…Enkele rondjes later loopt Evert-Jan langs de netten en haalt een vers geslagen en deels al aangevreten merel uit het net; van roofvogelactiviteit is dus zeker nog wel sprake. Ik ben vandaag tussen de bedrijven door maar alvast met het snoeien van de berken bij sectie 5 begonnen, tijd genoeg, en mooi droog vriezend weer. We hebben vandaag nog even weer kunnen genieten van de middeldonkere buizerd die vandaag vanaf het dak van het gebouw in één van de berken vlak voor het gebouw ging zitten. Helaas met de rug naar ons toe zodat we de ring niet hebben kunnen zien.
Aan het eind van de middag vliegt er weer een wolkje sijzen boven het glop dat bij herhaling weer in de toppen van de berken op de rand van sectie 7 en 6 gaat zitten. Zo ook weer af en toe enkele barmsijzen. Pas in de laatste ronde hangt er bij verrassing in sectie 7 dan toch nog een grote barmsijs, een 'gewGeheel volgens voorspelling is het vannacht weer een paar graden kouder geworden. Bij het opstaan is het -5 graden en tijdens het lopen van de eerste ronde kraakt de bovenlaag van de modder op de looppaadjes als fondant onder je laarzen in stukjes. . In de eerste ronde hangen er 2 roodborsten bij elkaar in het net. De ene is al op 3 Augustus geringd en de ander is een vogel die gisteren alhier een ring kreeg. Vul maar in hoe de hierarchie onder deze 2 vogels verdeeld zal zijn en waarom ze zo dicht bij elkaar in het net hingen. Verder nog 4 merels in deze ronde en in de kooien 3 waterrallen waarbij 1 ral van gisteren terug. In de schapenweide hangt er nog een late zanglijster in de netten. Er komen een paar maal groepen brandganzen recht uit het noorden het eiland overvliegen om even later in de polder te landen, ze waren dus nog niet allemaal gearriveerd. Daarna is het stil in het Glop…. Weer is het stil in het Glop. Er is hoogstens een enkele merel of pimpel te horen en af en toe vliegen er weer wat sijzen over de elzentoppen. Aan het eind van de ochtend sta ik in het bos blaadjes uit de netten te schudden als ik een gesuis door het bos hoor. Het blijkt een havikvrouw te zijn die recht op mij af kwam vliegen maar voor de overkant van de sloot het roer omgooit en ter plaatse van het vorig winter opengezaagde gat als een raket loodrecht omhoog schiet en over het bos wegvliegt. Direct daarna komen 2 buizerden uit het bos omhoog…Enkele rondjes later loopt Evert-Jan langs de netten en haalt een vers geslagen en deels al aangevreten merel uit het net; van roofvogelactiviteit is dus zeker nog wel sprake. Ik ben vandaag tussen de bedrijven door maar alvast met het snoeien van de berken bij sectie 5 begonnen, tijd genoeg, en mooi droog vriezend weer. We hebben vandaag nog even weer kunnen genieten van de middeldonkere buizerd die vandaag vanaf het dak van het gebouw in één van de berken vlak voor het gebouw ging zitten. Helaas met de rug naar ons toe zodat we de ring niet hebben kunnen zien.
Aan het eind van de middag vliegt er weer een wolkje sijzen boven het glop dat bij herhaling weer in de toppen van de berken op de rand van sectie 7 en 6 gaat zitten. Zo ook weer af en toe enkele barmsijzen. Pas in de laatste ronde hangt er bij verrassing in sectie 7 dan toch nog een grote barmsijs, een 'gewone' grote… In die ronde zit er bij terugkomst ook nog een houtsnip rechtop in een mistnet te wachten; ik doe nog een poging om hem te grijpen maar dat blijft bij even aanraken. De vogel hoeft alleen maar op te springen om er vandoor te gaan...
En zo zit er al weer een vangdag op. We beginnen ons langzaam maar zeker te realiseren dat het waarschijnlijk over is. Doordat de sneeuwval die we hier hebben gehad niet dekkend over een groot gebied heeft plaatsgevonden heeft het wellicht een tegenovergesteld effect gesorteerd, het eiland is wat de zangertjes betreft leeggelopen...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen) :
------------------------------------------

Waterral 2 / 1
Zanglijster 1 / -
Winterkoning - / 2
Staartmees - / 1
Heggenmus - / 1
Koolmees - / 1
Roodborst - / 6
Grote Barmsijs 1 / -
Merel 5 / 3
--------------------------------------------
Totaal: 24 exemplaren, 9 soorten, 15:59 uren

Geen opmerkingen: