zondag 10 oktober 2010

Een klein propje uit Estland...

Holmer is extra vroeg naar de baan gefietst om het extra geluid naast de protocolmix op tijd aan te zetten. De wind staat nog steeds stevig door met 5 bft uit Oost-noordoost en dat zal naar later zou blijken de hele dag zo aanhouden. Als Berry en ik in het begin van de schemer over de Postweg naar de baan fietsen horen we aan alle kanten in de struiken al roodborsten tikken. Er zitten ook weer zanglijsters en koperwieken in de lucht, maar dat hebben we hier zeker wel eens heftiger gehoord. Onder een prachtig ochtendgloren weet ik bij de netten van het rietgat een watersnip uit de onderste baan van het net te grijpen. Er hangen dan ook al enkele roodborsten in dat net. De eerste volledig gelopen ronde levert iets minder vogels op dan gisteren, maar met toch nog ruim 50 vogels mogen we niet klagen en dat doen we dan ook niet. Er zijn als we terugkomen inmiddels ook goudhaantjes in de struiken te horen en even later vliegt er weer eens spontaan een goudhaantje door de openstaande deur naar binnen en meteen weer naar buiten. Vaak is dat een veeg voorteken voor wat komen gaat. Meestal denk je dan aan flinke aantallen goudhanen, maar dat blijft nu uit. Nee, de waarde zit hem nu in de vangst van een goudhaantje met een ESTONIA-ring van de Matsalu-ringcentrale. De eerste goudhaan uit dat land voor de vinkenbaan. Tussen de goudhanen ook een bladkoning.

Foto: Bladkoning.

De zichtbare trek valt vanmorgen eigenlijk een beetje tegen, maar redelijk kortstondig horen we wel met grote regelmaat veldleeuwerikken overkomen en zien we vooral veel beweging van vogels in en tussen de struiken. Dit beeld van overal zichtbare vogels zal uiteindelijk de hele dag zo aanhouden.
Vanaf een uur of 11, vlak voordat de Zondagse excursie begint wordt het ineens flink drukker met vooral zwartkoppen. We zien vanmorgen ook een paar maal groepjes houtduiven van 10 tot 15 stuks langsvliegen in vooral op correctietrek lijkende Oostelijke richting. daarnaast af en toe een paar kleinere groepjes kauwtjes in dezelfde richting. De excursie wordt door 10 mensen bezocht, maar doordat we zoveel vogels te verwerken hebben is de aandacht voor het verhaal vaak al snel weg bij het zien van al die soorten die in sneltreinvaart op de ringtafel komen en weer verlaten. 4 personen dragen in onze onkosten bij middels het sponsoren van ringstrengen. Net na de excursie verrast Berry ons weer eens een keer door een dwerggors in een bewaarzakje te stoppen en niets te verklappen.
De zanglijsters laten zich ook weer niet onbetuigd. Vandaag hebben we er één tussen zitten die een behoorlijk grijze indruk geeft. Dat kan indicerend voor een ondersoort zijn. niet alleen alle bovendelen zijn behoorlijk grijs, maar ook de zijkant van de kop en de algehele indruk van het stippenpatroon op de borst en flanken.

Foto: een opvallend grijze zanglijster.

Na het middaguur wissel ik het geluid op één van de spelers maar eens voor koperwiek omdat ik er steed regelmatiger wat de gemaaide polder in zie duiken. Langzaam maar zeekr nemen de aantallen daarvan toe, zowel in de struiken, op het veld als in de netten. Op een gegeven moment sta ik door het kijkgat over het slag te kijken en zie ik ineens een groepje van een stuk of 30 koperwieken als gekken naar ons toe komen sprinten. Nog geen seconde later knalt er een eerstejaars slechtvalk laag over de baan en tussen het hout door over het slag en over de hut, om zich vervolgens boven het puinweggetje bij te dsraaien en pas oost weg te vliegen. Hij/ zij zal zich vandaag nog enkele malen laten zien. Aan het eind van de mioddag volgt er nog weer een verrassing van Berry ; een veldleeuwerik ! Goh, zomaar overdag in een mistnet.... onverwachts zeg... Er zitten vandaag weer heel wat vogels van verschillende soorten bij die niet al te vet zijn. Vooral de roodborsten zijn vaak vel over been en hebben flink ingeteerde vliegspieren. Van Adéle de Graaf hoorden/lazen we overigens per SMS dat er Vrijdag tijdens een trouwceremonie op de Vliehors werkelijk honderden roodborsten onder en tussen het hout van het drenkelingenhuisje hadeen gezeten. Beschutting zoekend en hopend op een veilige plek om aan de hongerige meeuwen en roofvogels te ontkomen.

Foto: ze bestaan (nog).

Tegen de wederom prachtige avondschemering aan begint het nog weer eens drukker te worden terwijl het niet eens echt rustig is geweest vandaag. In die schemer komt er een keer een groep van circa 1000 spreeuwen in breedfront laag over de baan om te gaan slapen bij de plas in de meeuwenduinen. even later vliegen er 4 blauwe kiekendieven tegelijkertijd over de dijk tussen de 2e en 3e Kroonspolder. Even later pesten ze een slechtvalk op uit één van de wilgenstruiken op het dijkje. We sluiten na nog een paar forse avondrondes dan ook af met een fier dagtotaal van 461 vogels.

Dagtotalen nieuw (geringd/teruggevangen) :
------------------------------------------
Waterral 4 / 2
Tjiftjaf 21 / 1
Watersnip 1 / -
Fitis 3 / -
Veldleeuwerik 1 / -
Goudhaantje 48 / 3
Winterkoning 1 / -
Baardmannetje 5 / -
Heggenmus 7 / 2
Staartmees 7 / -
Roodborst 61 / 25
Pimpelmees 6 / 2
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Koolmees 4 / 2
Merel 9 / 3
Boomkruiper 1 / -
Zanglijster 41 / 1
Spreeuw 2 / -
Koperwiek 45 / 1
Vink 20 / 1
Kleine Karekiet 3 / -
Keep 6 / -
Tuinfluiter 6 / -
Sijs 2 / -
Zwartkop 99 / 3
Dwerggors 1 / -
Bladkoning 1 / -
Rietgors 6 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 461 exemplaren, 28 soorten, 13:00 uren

Geen opmerkingen: