vrijdag 15 oktober 2010

En je hebt menselijk wrakhout...

Vanmorgen naar de baan gefietst met droog weer maar de Postweg was al wel nat van eerder in de nacht gevallen regen. Op de baan aangekomen stond Holmer al bij het trekhout te wachten op de eerste merels die zich na korte tijd al lieten zien in het hout. Vrij snel daarna sprong de eerste vogel op het slag en daarna volgden er nog enkele. Op het moment dat de vijfde van tussen de lurven het slag opliep was het tijd om het net dicht te trekken. 4 stuks waren het resultaat. Snel werden de vogels uitgehaald en werd het net weer opengelegd om mogelijk nog een tweede slag te slaan. Er meldde zich al snel een nieuwe merel op het slag, maar deze was net te snel en schoot bij het dichttrekken van het net onder de staalkabel door. Ondertussen begonnen ook tussen de mistnetten de nodige vogels in te vallen. Het waren vooral merels, maar ook zag je koperwieken met draaiende en afremmende vliegbewegingen naar beneden komen om vervolgens met lange nekken te gaan zitten luisteren naar het lokgeluid. De eerste ronde langs de netten leverde ongeveer 15 vogels op. Da's niet veel vergeleken met waar we inmiddels aan gewend waren. En na een paar rondjes werd wel duidelijk dat het een dag werd met vooral lijsters en dat er hoegenaamd niks aan nieuwe kleine zangertjes tussen de netten zat. Wel vingen we veel van het kleine spul van de afgelopen dagen terug, en ook nog enkelen van meer dan een week geleden. Je gaat je dan afvragen hoe opvallend het is dat, om maar een voorbeeld te noemen, bij de goudhanen het terugvangstpercentage altijd zo hoog ligt (sommige exemplaren vang je meermalen terug), maar dat we nou net die goudhaan met die Estoniaring maar 1keer hebben gevangen...
Er is vandaag opvallend meer sperwer-activiteit in de polder. Regelmatig laat er zich één zien en maar liefst driemaal zie ik er meer dan 1 tegelijkertijd aan het mobben met 2 blauwe kiekendieven en/of een buizerd of kraai. Ik vertrek vroegtijdig van de baan want ik voel mij sinds gisteravond niet lekker en dat wordt er niet beter op. Ook langs de Postweg zie ik nog 3 sperwers, en ook nog een groepje van een stuk of 20 goudplevieren dat in een prachtige synchroonvlucht landt bij de plasjes in de 1e Kroonspolder. Bij de zwaluw aangekomen is de lichte regen inmiddels overgegaan in gestage regen. Snel haal ik de accu van de fiets om die in het laadhok te wisselen voor een volle accu en duik na het nuttigen van een warme grog m'n bed in. Maar eens zien waar dit op uit gaat draaien...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Heggenmus - / 1
Pimpelmees 1 / 3
Roodborst 3 / 17
Koolmees 5 / -
Merel 120 / 9
Spreeuw 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Vink 5 / -
Zanglijster 13 / 1
Keep 10 / -
Koperwiek 30 / -
Grote Barmsijs 4 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Kleine Barmsijs 3 / -
Zwartkop 3 / 5
Rietgors 2 / -
Goudhaantje - / 9
----------------------------------------------
Totaal: 250 exemplaren, 19 soorten, 12:30 uren

Geen opmerkingen: