dinsdag 12 oktober 2010

Een mindere dag maar wel nieuwe jaarsoorten.

Wederom naar de baan gefietst met over het Posthuiswad een prachtige rode ochtendgloed. Vooral bij laagwater met duizenden steltlopers en watervogels een beeld om lyrisch van te worden. Dat gebeurde overigens afgelopen nacht al toen bij vrijwel windstil weer honderden rotganzen te horen waren. Een herfstgevoel zoals in het voorjaar bij het horen van de eerste grutto of wulp. Bij het passeren van het hek bij het toegangspad valt m'n fietstas van de bagagedrager en net als eerder deze week bij het piepen van het hek is een luid protest van waterrallen m'n deel. Als ik de hut binnenstap zit Holmer te wachten tot de eerste merels op het slag springen. Weldra is dat het geval en kunnen we een klap maken van 4 merels. Daarna loop ik naar de achterste netten om een extra MP-3 speler neer te leggen en blijk daar al meteen alle bewaarzakjes nodig te hebben die ik dan in m'n draagtas heb zitten. Ik moet zelfs een stuk of 10 vogels nog even laten hangen. Terug bij de hut ga ik dan maar vast aan het ringen met deze vogels en Holmer en Berry maken de ronde verder af. Als ik goed en wel aan de ringtafel zit zie ik op het slag een opmerkelijke plek van ogenschijnlijk een stapeltje veren. Nadere beschouwing wijst uit dat er een sperwer op het salg heeft gezeten om een elders geslagen zanglijster te plukken. En dat merken wij dan niet.....
Na de drukke 1e ronde bekruipt ons het gevoel dat het wel eens een veel rustiger dag kon gaan worden. We horen en zien al snel veel minder zichtbare trek en van hoofdsoorten van afgelopen dagen als keep, zanglijster en zwartkop vangen en zien we er al snel veel minder. Af en toe komen er enkelingen of een drietal oeverpiepers over, maarwe hebben nog geen geluid op het slag.... Daar komt echter al snel verandering in want Carl Zuhorn komt al op tijd 2 nieuwe luidsprekers brengen die we op het slag kunnen gebruiken ter vervanging van de defecte speaker. Even later draaien we weer op volle toeren maar... het laat zich raden, er dienen zich geen oeverpiepers aan. Hulde aan Carl voor deze snelle actie, anders hadden we tot Donderdag op de komst van Frank met nieuwe speakers moeten wachten.
Pas veel later op de dag ziet Holmer een pieper als een bommetje naar beneden vallen en kan hij er het net overheen trekken. We hebben er dit jaar nu in totaal 12. Na 10 uurlopen de vangsten wat terug, maar we blijven toch wel goed doorvangen met vooral goudhaantjes en wederom roodborsten. Als ik in e struiken wegkruip om van het grootste toilet van Nederland gebruik te maken zie ik 3 watrerrallen wegschieten. Vrijwel tegelijkertijd hoor ik Holmer schallen : 3 gaaien in het hout !!! Wow, nog nooit heb ik hier gaaien gezien en nu mis ik ze ook nog. Vervolgens loop ik een ronde ten tijde van de Dinsdags-excursie en storten zich pal naast me een paar vogels in de netten : ringmussen !! Het blijken er 4 te zijn en Holmer en Berry hadden er net 1 in het hout zien zitten. Een nieuwe jaarsoort en meteen een nieuw dagrecord voor deze soort. Voor het eerst deze periode zien we vandaag ook groepjes tot 4 of 5 kramsvogels overvliegen, we vangen uiteindelijk ook de eerste van het seizoen. Verder weet Berry ons weer eens te verrassen met een mooie tussen de vele bewaarzakjes verstopte geelgors; de 2e van het seizoen.


Foto: Geelgors.

Ook de pimpeltjes zitten weer in de lift en we hebben er nu ook één met een ring bij die niet van ons of van het NIOO afkomstig blijkt te zijn maar (na snelle online invoer op de invoersite van de ringcentrale) 8 dagen geleden op Texel is geringd. Onverwachtse verplaatsing van Zuidwest naar Noordoost dus...
In de loop van de middag worden de rondjes rustiger en rustiger en krijgt de opgebouwde vermoeidheid van de afgelopen dagen kans om zich te uiten. Het raakt bewolkter en de wind, die na de middag is gedraaid naar Noordnoordoost, wordt kouder. Gelukkig krijgen we het weer wat warmer van de avondopleving met nog weer leuke aantallen om de dag af te sluiten. Om 21 uur kunnne we naar de Zwaluw terug en weet ik het nog bijna voor alkaar te krijgen om, zwalkend op de fiets, Holmer tegen de grond te rijden...

Dagtotalen: (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 2 / -
Tjiftjaf 10 / 1
Oeverpieper 1 / -
Goudhaantje 54 / 9
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees 11 / 2
Heggenmus - / 1
Koolmees 2 / 1
Roodborst 71 / 21
Spreeuw 2 / -
Tapuit 1 / -
Ringmus 4 / -
Merel 35 / 4
Vink 6 / -
Kramsvogel 1 / -
Keep 42 / -
Zanglijster 14 / 2
Sijs 4 / -
Koperwiek 58 / 2
Kleine Barmsijs 1 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Geelgors 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 5 / -
Zwartkop 14 / 5
----------------------------------------------
Totaal: 390 exemplaren, 25 soorten, 13:00 uren

Geen opmerkingen: