woensdag 1 september 2010

Ongeringde mezen, ongeringde mezen???

Om 05:15 uur naar de baan gefietst onder een halfbewolkte lucht. snel de netten opengeschoven en vervolgens ene tijdje zitten meppen en wapperen met de handen om de muggen op afstand te houden. De wind was behoorlijk minder geworden en dus waren ze er weer en meteen lieten ze zich van hun vervelendste kant zien. Vanaf vandaag zit de meteorologische zomer er op, was dat met die muggen maar zo...
De ritselindex (copyright Frans) gaf tijdens het openschuiven weer goed vertrouwen in de volgende vangsten. Links en recht schoten al vogels weg. Meteen in de 1e ronde hing er een sperwergrasmus bij het zwartkoppengeluid. Het was zoals te verwachten weer een 1e kalenderjaar vogel, maar wel één waarbij de iriskleur al een beetje begon te verkleuren naar geel. Evenals gisteren bestonden de vangsten vooral uit kleine karekieten, rietzangers en tuinfluiters. In tegenstelling tot gisteren viel het op dat de kleine karekieten in de meeste gevallen geen vet hadden en zelfs nog volop bloedspoelen van de postjuveniele rui vertoonden. Ook bij de gevangen rietzangers amper trekvet. In de derde ronde zaten er 2 waterrallen in de kooi. Bij het verwijderen van de vogels hoorde ik in het riet naast de kooi een bedelende kleine karekiet. In het net daarnaast hing een adulte en die bleek een Belgische ring te hebben. In de volgende ronde vingen we het jong en deze bleek de vleugel nog niet eens volgroeid te hebben. Vanzelfsprekend brachten we deze vogel terug naar de vangplaats. Tja, en dan zijn in den lande diverse terreinbeherende instanties al aan het rietmaaien...
We hadden aanvankelijk maar weinig tijd om door de kijkgaten op het slag te kijken maar tegen 10 uur viel het ons op dat we een groepje mezne in het hout hoorden. De eerstvolgende ronde leverde een klein groepje ongeringde koolmezen en een paar pimpels op. Nou is dat op zich niets bijzonders, maar gezien de grote ring-inspanning die het NIOO hier op het eiland voor het mezenonderzoek verricht is het WEL opmerkelijk. Normaal gesproken vangen we in dit deel van het seizoen slechts 1 of 2 ongeringde koolmezen, maar nooit zo veel als nu en dan in 1 dag. later op de ochtend vingen we nog een tweede sperwergrasmus, maar op dat moment begonnen (veel vroeger dan gisteren) de vangsten al terug te lopen en wisten we al snel dat een herhaling van gisteren er niet in zou zitten. Er was vandaag maar weinig zichtbare trek; wel hoorden we weer heel wat groenpootruiters en had ik de indruk dat het aantal graspiepers ook begint toe te nemen. Op één van de looppaadjes pestten we in totaal 3 keer een watersnip op. Tegen 11 uur werd er boven de Vliehors ook al uitgebreid geoefend met satraaljagers en een SAR-helicopter, het luchtruim zal op dat moment dan ook niet meer erg vol met vogels hebben gezeten.

Het vangweer was bijna ideaal, een zwak windje maar wel half bewolkt tot af en toe zeer zonnig weer. dat zal er ook toe geleid hebben dat er weer wat meer libellen en vlinders (o.a. enkele Atalanta's) rondvlogen. Om 14:30 uur was het zo rustig geworden dat we besloten om de netten te sluiten; om 15 uur zat alles dicht. Wederom een succesvolle dag maar van alles net iets minder. Aan het eind van de middag hebben we bij het huisje nog kunnen genieten van de vele fraters en kneuen en zagen we rond het Posthuys nog een tapuit en enkele paapjes. 's Avonds is de wind verder teruggevallen naar 1 bft en is het nog steeds half bewolkt; wel is het om 23 uur afgekoeld naar 13 graden, dat kon nog wel eens grondmist gaan geven voor morgenochtend.

Dagtotalen :
----------------------------
Waterral 2 / -
Grasmus 4 / -
Graspieper 1 / -
Tuinfluiter 20 / 4
Winterkoning 4 / 1
Zwartkop 9 / 1
Roodborst 6 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Blauwborst 2 / -
Fitis 8 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Gekraagde Roodstaart 7 / -
Pimpelmees 3 / 2
Paapje 2 / -
Koolmees 6 / -
Rietzanger 22 / 1
Vink 2 / -
Bosrietzanger 1 / -
Groenling 3 / -
Kleine Karekiet 22 / 4
Kneu 1 / -
Sperwergrasmus 2 / -
Rietgors 3 / 1
Braamsluiper 5 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 154 exemplaren, 25 soorten, 9:00 uren

Geen opmerkingen: