vrijdag 10 september 2010

Les paridae son arrivé !

Bij het verlaten van het huisje de Zwaluw bleek het buiten al flink nat te zijn vanwege behoorlijk dikke mist. Daar zijn we als ringers meestal niet blij mee want dat betekent druppels op de netten en dus voor de vogels zichtbare netten. Tijdens het fietsen merkte ik ook al snel dat het water aansloeg op m'n trui. Dus toch maar even snel de regenjas er bij overheen. Tijdens het stilstaan hoorde ik een paar tikjes van zanglijsters en heel mooi het stille klapwieken en af en toe gemorrel van overvliegende meeuwen die in complete duisternis van zee terugkwamen. Na al m'n spullen die uit m'n fietstas waren gevallen weer te hebben teruggegraaid uit het gras (natuurlijk viel m'n fiets weer ondersteboven de berm in...) snel doorgefietst naar de baan en begonnen met openschuiven van de netten. Er was een redelijke ritselindex te horen in de struiken, maar wat daarvan in de snel nat wordende netten zou belanden... In de late schemer vloog er een vleermuis een paar rondjes om de ringhut. ik had de indruk dat het om een rosse vleermuis ging. De zon kwam even later weer prachtig op en de mist trok zich al snel terug tot eerst een lage deken over de polder en al snel hoogstens wat neveligheid. We vingen 21 vogels in de 1e ronde, overwegend zwartkoppen. die bleken in tegenstelling tot de afgelopen week overwegend moddervet te zijn. toch ook nog steeds weer kleine karekieten en zelfs een exemplaar waarvan de vleugel nog niet eens volgroeid was. Kortom, een jong dat nog niet erg lang uitgevlogen was. Bij de 2e ronde hoorden we al wat pimpeltjes in de struiken en daarvan hingen er ook , samen met een paar koolmezen, enkele in de netten. En met het verstrijken van de tijd hoorden we er toch steeds frequenter wat in de struiken. Een blik naar buiten leerde dat er 5 koolmezen tegelijkertijd in het hout zaten. na het plaatsen van een lokker van zowel koolmees als pimpel op het slag hebben we er ook een paar van kunnen vangen. Na iedere vangst werd de lokker omgeruild zodat ze niet lang opgesloten hoefden te zitten. Dat leverde op die manier toch een paar extra vangsten op, al zijn er altijd wel tussen die het kleinste gaatje in het net wel weten te vinden of net onder het net doorschieten... Tegen 11:30 krijgen we bezoek van Carl Zuhorn en Leon Kelder. Leon is werkzaam als vogelwachter op het eilandje de Kreupel in het IJsselmeer en hij had zelfs daar meerder pimpels gezien. onderweg naar de vinkenbaan was het hem ook al opgevallen dat er heel wat in het duin zaten. er lijkt dus toch inderdaad langzaam aan trek op te bouwen want dit soort waarnemigen duiden niet meer op louter een lokaal effect. We hebben nu al een veelvoud van het aantal ongeringde mezen gevangen van vorig jaar in het hele seizoen.... waar gaat dit naar toe???
Ook had Leon met Carl vanaf een duintop een vleermuis uit zee zien komen vliegen. Om 12 uur waren de vangsten al behoorlijk ingezakt en was voor ons het noodgedwongen tijdstip gekomen om te gaan sluiten en in te pakken. We moeten vervroegd naar huis want we kunnen komend weekend geen gebruik maken van het huisje de zwaluw en hebben ook geen alternatieve huisvesting kunnen vinden.
Als we alle netten al dicht hebben kijk ik nog even door het kijkgat van de ringhut alvorens de lokkers los te laten die dan nog op het slag zitten. En net op dat moment zie ik een schim het slag opvliegen. in een reflex doe je dan maar één ding: trekken aan de klos ! En jawel, vanuit de lucht een sperwer onder het net die net naar het kooitje met de lokker vloog.


Een bijna herhaling van September vorig jaar; toen ving ik in de laatste ronde van onze periode een sperwer in de netten en sloeg er met het slag nog één terwijl ik die eerste nog in de hand had... Ditmaal was het een eerstejaars vrouw en zij had de eer de laatste ring van onze Septemberperiode in ontvangst te mogen nemen. Daarna snel de hut nog opgeruimd, met het bezoekerscentrum gebeld om te melden dat de excursie van Zondag niet door kan gaan en naar de Zwaluw om daar de boel op te ruimen en schoon te maken. daar hadden we nog een kwartier over om alle bagage voor het vervoer klaar te zetten want die bleken hun rit veel vroeger te maken dan wij op gerekend hadden... Daarna snel in de regen naar het dorp gefietst en de boot van 16:45 uur gepakt. In de laatste week van September staat de volgende periode op het programma, dan weer op Schiermonnikoog.

Morgen zal ik wat foto's van de afgelopen 11 dagen op de betreffende pagina's plaatsen.

Dagtotalen :
--------------------------------
Sperwer 1 / -
Grasmus 1 / -
Waterral 2 / -
Tuinfluiter 3 / 2
Winterkoning - / 1
Zwartkop 37 / -
Heggenmus 3 / -
Tjiftjaf 2 / -
Blauwborst 2 / -
Fitis 3 / -
Gekraagde Roodstaart - / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 1 / 1
Pimpelmees 11 / 2
Kleine Karekiet 8 / 1
Koolmees 8 / 1
Braamsluiper 2 / -
--------------------------------------------
Totaal: 94 exemplaren, 17 soorten, 5:15 uren

Geen opmerkingen: