donderdag 9 september 2010

Herhaling van zetten.

Het was vannacht niet veel afgekoeld. Dus behoorlijk nat bezweet aang komen fietsen op de baan en om 05:15 uur begonnen met openschuiven van de netten. Door de bewolking bleef het weer lang schemerig. De ritselindex was weer abominabel laag maar zowaar leverde de 1e ronde onverwacht 5 sprinkhaanrietzangers op. Dat hebben we zelfs aan het begin van onze periode niet zo meegemaakt. In het achterste net van de opstelling hoorde ik bij het openzetten een merel schetteren en daar hing dus later een adulte merelvrouw in het net. Het was een echte eilander merel. Die zijn zowel op Schiermonnikoog als hier in veel gevallen behoorlijk grijs van lichaamsveren, maar deze spande wel de kroon en had bijna het grijs uit het kleed van de kramsvogel. Naast de sprinkhaanzangers was er weinig te merken dat op aankomst van nieuwe vogels duidde. wederom hadden de meeste vogels een mindere conditie en daarmee werd deze vangdag in grote lijnen een herhaling van de dag van gisteren, al was het alleen maar met de vangst van wederom een man en vrouw vuurgoudhaan. Sterk afwijkend was echter wel het weer; de wind was vrijwel weggevallen, bij de in de luwte van struiken of een kuil staande netten was het zelfs zo dat de netten strak langs de spanlijnen hingen. wat een verschil bij de winddagen die we achter ons hebben. Het is vroeg in de ochtend nog even spannend wat de regenbuien gaan doen die opeens overal rondom het eiland liggen en duidelijk aan het leegregenen zijn. Er ontstaat een heel merkwaardig beeld van allerlei dreigende en rustige luchtlagen om ons heen terwijl het op het eiland droog is. Op de radar is te zien dat die buien hleemaal geparkeerd liggen en ter plaatse leegregenen. Wij ontspringen de dans dus maar het levert net een fall van vogels op die dat gat met stabiel en droog weer induiken. Om 11 uur krijgen we een groepje deelnemers voor de excursie dat aanvankelijk uit vier personen bestaat waaronder een Noord-iers echtpaar. Er verschijnen even later nog 4 andere personen maar die hebben een heel wat matiger belangstelling in wat wij hier doen dan de eerste vier. Uiteindelijk wordt de excursie afgesloten met 2 gesponsorde ringstrengen en een aanzienlijk bedrag aan giften in de pot en verlaten de mensen heel tevreden met de verzekering dat ze heel veel hebben geleerd de ringbaan. Ook hebben we bezoek gehad van de broer van Leo Hassing, collegaringer uit de thuisregio Twente. Na de middag zakken de vangsten snel in en gaan we nog even aan de slag met het dichten van een heel vervelende afstap de modder in bij één van de netten, veranderen we nog het afschoren van een net en besluiten om daarna de netten te sluiten.
's middags bij de Zwaluw zien we nog weer heel wat leven in en rond het huisje, we zien een forse groep kneuen, een roodborsttapuit, een paapje, een gekraagde roodstaart en een grauwe vliegenvanger die vanaf de waslijn jaagt op passerende vliegende insecten. 1 keer zie ik de vogel een uitval doen en weer op de draad landen met een groot insect die hij met de snavel op de waslijn doodslaat zoals ijsvogels met hun prooi doen. Even later pakt ie ook nog een kleine vos uit de lucht die met vleugels en al hap, slik, weg, ineens de keel ingaat.
's avonds zijn we nog even naar het strand geweest en hebben daar de zonsondergang nog even gadegeslagen. Op het strand lag een dode adulte Jan van Gent met visssnoer om de hals en troffen we ook nog een dode zeekoet.

Foto: dode adulte jan van gent op het noordzeestrand.
Het is ondertussen helemaal windstil geworden en de luchtvochtigheid loopt flink op tot 85%. dat zal morgen wel grondmist worden...

Dagtotalen :
----------------------------------
Waterral 2 / -
Tuinfluiter 5 / 6
Boompieper 1 / -
Zwartkop 14 / 1
Roodborst 2 / 1
Tjiftjaf 3 / -
Blauwborst 1 / -
Fitis 15 / 2
Gekraagde Roodstaart 2 / 2
Vuurgoudhaantje 2 / -
Merel 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Sprinkhaanzanger 5 / 1
Bonte Vliegenvanger - / 1
Rietzanger 3 / 2
Pimpelmees 6 / 1
Kleine Karekiet 5 / 6
Vink 2 / -
Braamsluiper 1 / 1
Sijs 3 / -
Grasmus 3 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 102 exemplaren, 22 soorten, 8:30 uren

Geen opmerkingen: