donderdag 16 september 2010

Een Schierse Fitis in Portland GB

Afgelopen dagen kwam ik op de website van het vogelringstation Portland aan de zuidkust van Engeland een fotoserie tegen van een Nederlandse ring. Het nummer deed bij mij aanvankelijk geen belletje rinkelen, maar naar even later bleek ging het om een Fitis die op ons vogelringstation op schiermonnikoog is geringd! Da's nog eens leuk; met het gebruik van de moderne technologie is nu in korte tijd het hele verhaal compleet te maken terwijl we een paar jaar terug soms wel een jaar op de feitelijke gegevens van de vangst moesten wachten.

Het ringstation in Portland; de vogel is teruggevangen in het Mais/zonnebloemveldje op de voorgrond.

De feiten van deze vogel even op een rijtje:
31 Augustus 2010 om 7 uur 's ochtends gevangen en geringd en om 07:44 uur weer losgelaten op Schiermonnikoog. De vogel had toen vetgraad 4 en woog 8,0 gram.

12 September 2010 om 7 uur 's ochtends ( ! ) gevangen, gecontroleerd, gemeten en gewogen en losgelaten te Portland birdobservatory Engeland. De vogel woog op dat moment 8,0 ( ! ) gram.

15 September 2010 's ochtends (tijdstip niet vermeld) opnieuw gevangen en gecontroleerd te Portland birdobservatory Engeland. De vogel woog op dat moment 9,8 gram en verondersteld mag worden dat hij/zij nu snel vertrekt voor de volgende etappe.

De vogel in kwestie.

Een fotocompositie van de ring om de poot.
(vriendelijk dank aan Martin Cade voor het gebruik van zijn foto's).

Als we kijken op de kaart en de te verwachten gevolgde route inmeten komen we op een afgelegde afstand van minimaal 754 km. Ik gebruik hier expliciet de termen minimaal en 'te verwachten route' omdat het immers maar zo kan zijn dat de vogel onderweg nog een andere lijn heeft gevolgds, bijvoorbeeld middels een uitstapje langs de Theems... Hoewel het een enigszins voor de hand liggende terugmelding is (de gebruikelijke Zuidwestelijke trekrichting) is het toch leuk in de zin van het feit dat de vogel toch een missertje heeft gemaakt door in plaats van in Frankrijk terecht te zijn gekomen de afslag naar Engeland heeft gemaakt. Dat dit ongebruikelijk is wordt wel geïllustreerd door het feit dat het voor het ringstation Portland nog maar de 2e in Nederland geringde fitis is. En het is natuurlijk een leuke reeks van gegevens met betrekking tot de 2e terugvangst en het verloop van de gewichtstoename. Nu maar duimen dat deze vogel nogmaals een mistnet weet te vinden op zijn/haar verder reis naar het zuiden, Spanje, Ghana of zo zou leuk zijn, maar ja, als je kijkt naar de kans daarop, meer dan minimaal....

Geen opmerkingen: