vrijdag 3 september 2010

Een grote verrassing uit het riet...

Opnieuw onder heel rustige omstandigheden om 05:15 u naar de baan gefietst onder een halfbewolkte hemel. Er stond wederom een zwak windje van Noordelijke origine. Tijdens het openschuiven van de netten sprong er vanonder het achterste net een watersnip omhoog en vloog in de richting van de netten bij het 'blok'. Daar hing hij even later dus in het net. Da's een leuk begin te noemen. De eerste ronde leverde een stuk of 40 vogels op. Daarbij meteen al bonte vliegenvangers en ook al weer de 7e sperwergrasmus voor deze week. Ondanks deze leuke aantallen vogels krijg ik de indruk dat er niet eens zo heel veel in de struiken zit, een lage ritselindex dus... het lijkt er op dat het wel eens snel stil kon vallen vandaag. Onder het lange rietnet tref ik een waterral die staat te kijken naar een andere ral die in het net hangt; vanzelfsprekend gaat deze ramptoerist er als een speer vandoor op het moment dat ik naar de ral in het net spurt (door ruim een halve meter modder). De ral in het net draagt een ring van eerder dit seizoen.
De 2e ronde is dan ook al beduidend minder in aantallen. Daar zit echter wel een fluiter bij, voor mij de 7e van dit jaar al (thuis 4, schier 1, vlie 2). Bij het vertrek voor de derde ronde schiet er vlak voor mijn voeten een sperwer op een halve meter hoogte voor mij langs in de lengterichting over het puinpad. Na een meter of 50 maakt hij een vrijwel haakse hoek en klimt omhoog om vervolgens meer dan een kilometer verderop pas weer omlaag te duiken. Later op de ochtend zien we nog een havikman laag over onze hoofden scheren en treffen we bij het achterste net in de opstelling een aantal roofvogelpluisjes aan.
Er is vandaag duidelijk meer dagtrek, vooral graspiepers, af en toe een heggemus, opnieuw witgatjes en meerdere kleine groepjes watersnippen. En... in de loop van de ochtend weer pimpelmezen in het hout! En daar bleef het niet bij, ze doken ook tussen de netten en verspreid over de opstelling vingen we wederom vrijwel allemaal ongeringde exemplaren. Er zat maar 1 jonge vogel van het NIOO bij en ook van eerder alhier op de vinkenbaan geringde pimpels vangen we vrijwel niets terug. wat gaater de komende tijd nog gebeuren... De zon is er vandaag op tijd bij en daar reageren vlinders, libellen en hagedissen op. Op de hut zit een parend koppeltje rood weeskind, we zien af en toe zandhagedissen wegschieten en later op de dag af en toe een libel. Als ik bij het 'blok' een pimpel sta uit te halen roept Hanneke om de hoek om hulp. wat bleek: bij nadering zag ze een vogel door één van de banen van een net vallen en ze kon hem nog maar net grijpen. Het bleek een grote karekiet te zijn!!! Voor mij een nieuwe handsoort voor Nederland. In Zambia ringden we er afgelopen 2 winters diverse, maar in Nederland heb ik er dus nog nooit eerder één gevangen. Het is een adulte vogel met trekvet 3 en een gewicht van net iets onder de 40 gram.Foto's: Adulte grote karekiet.

In dezelfde ronde vangen we ook nog een voor vandaag 2e sperwergrasmus en in de laatste sluitronde op het scheiden van de markt nog een draaihals. Voorwaar geen saaie dag te noemen dus !
We moeten nog boodschappen halen, dus moeten we om 14:30 uur de nette4n sluiten willen we dit nog redden want het eilkand loopt vanaf vandaag vol met de vele extra bezoekers voor het popfestival 'into the great wide open' dat vanmiddag begint. We fietsen op de heenweg langs het vlakke Wad en na het nuttigen van enige zomerse versnaperingen die we achter op het eiland node ontberen fietsen we door het bos en door het duin terug naar de duinen van het Posthuys. onderweg zien we in het duin nog 3 hybriden bonte kraai x zwarte kraai.

Dagtotalen:
-----------------------------
Waterral - / 1
Braamsluiper 2 / -
Watersnip 1 / -
Grasmus 5 / -
Draaihals 1 / -
Tuinfluiter 31 / 1
Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 14 / 2
Heggenmus 4 / -
Fluiter 1 / -
Roodborst 5 / -
Tjiftjaf 2 / -
Gekraagde Roodstaart 5 / -
Fitis 8 / -
Zanglijster 1 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Pimpelmees 8 / 2
Rietzanger 8 / 6
Koolmees 2 / -
Kleine Karekiet 11 / 3
Groenling 3 / -
Grote Karekiet 1 / -
Rietgors 4 / -
Sperwergrasmus 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 141 exemplaren, 25 soorten, 8:30 uren

1 opmerking:

luc zei

mooi klote dat ik er niet bij kan zijn! Vang ze!
Luc