zaterdag 25 september 2010

Dauwtrappen en windhappen.

05:15 uur.... wekker!!!! Sh**t, nu al?? De koffie loopt al door want Kees is al flink in de weer. Brood smeren, de laatste spullen in de fietstassen en fietsen! Wat? Regen ! Nee hè?? Regenradar kijken.... O.K. even een kop koffie en dan fietsen... Zo gezegd, zo gedaan. We fietsen uiteindelijk dan toch onder een halfbewolkte lucht met af en toe schaduwen van een net niet meer volle maan tegen een straffe Noordenwind in naar de dependance van de VRS. We kiezen voor de strandroute en staan acuut stil als bij de duinvoet afgelopen nacht ongveer 40 cm nieuw zand blijkt te zijn opgestoven. Vervolgens nog een eind door de modder en over een wederom rijkelijk met rietmaaisel bedekt pad naar de vangbaan. Daar aangekomen snel de netten opgezet en het lokgeluid aangezet. In het donker enkele piepjes van zanglijster gehoord, maar bij het krieken van de dag onverwacht vrijwel geen geritsel of roepjes in de struiken. Niet van zwartkoppen en ook niet van de eigenlijk te verwachten roodborsten. En toch in de 1e ronde 21 vogels in de netten. Tegen die tijd is er inmiddels tocht echt wel zichtbare trek, mede versterkt door de straafe wind waarbij de vogels toch lager vliegen. We zien een paar keer een klein groepje koperwieken over komen vliegen, enkele merels, regelmatig groepjes tot 10 vinken en al vroeg de 1e graspiepers. Vooral in het hoogste duin af en toe enkele pimpeltjes, maar niet echt veel.

Opmerkelijk genoeg zitten er regelmatig clubjes groenlingen te foerageren aan de voet van een wilgenstruik op de rand van de gemaaide vallei. Omdat we precies op die plek één van de netten hebben staan levert dat toch telkens weer een paar groenlingen op. Tijdens het ringen zien we een sperwer achter de meest zuidelijk staande netten laag langsjagen, een mooie adulte man. Later op de ochtend gebeurt dat nogmaals door een vrouw blauwe kiekendief. de zichtbare trek valt al vrij vroeg behoorlijk terug, maar ondanks (of dankzij) de straffe wind lopen de vangsten toch al met al wel lekker door en ook de variatie is ruim. Opmerkelijk voor deze vangsessie en de waarnemingen die we doen is dat wij een totaal ander beeld hebben dan in het Groene Glop. Zo vangen en zien/horen wij amper roodborsten, maar is het uiteindelijk in het Glop de meest talrijke soort; horen en zien wij heel wat vinken langstrekken en merken ze daar in het Glop niets van. We vangen 1 zwartkop en een tjiftjaf terug die in het Glop geringd zijn; de tjif op 7-8-2009 (nu 1e x terug) en de zwartkop van 20 en 25-8-2010, en slechts 1 pimpel die eerder hier ter plaatse is geringd. Dat we maar 1 lokale terugvangst doen is niet zo opmerkelijk want er is hier helaas, helaas sinds 11 augustus niet meer gevangen. We krijgen nog een aantal uurtjes bezoek van 2 kennissen van Kees van Kleef en die genieten volop; één van hen is muskusrattenvanger en kan meteen bevestigen dat de vorig jaar hier aangetroffen gangen en winterverblijf inderdaad van muskusratten zijn. Bij het maaien van de vallei is de burcht intact gebleven. In de loop van de ochtend vangen we toch nog een exemplaar van een soort waar we eigenlijk op gehoopt hadden: een sperwergrasmus! Toch nog wel.... De vogel heeft volop op de vlierbessen zitten vreten en vrijwel geheel paarse handen zijn voor mij het gevolg. Op het gemaaide veld regelmatig kleine groepjes graspiepers waarvan er 1 x een clubje in het bosje duikt waar we netten hebben staan; 2 vangsten, 2 waaien eruit... Later hebben we op het veld ook nog een tapuit gezien. Tegen 11 uur hebben we een licht buitje van amper 1 minuut lang en na de middag beginnen er nieuwe buien vanaf zee te naderen en op de regenradar blijkt dat deze groeiende en clusterend zijn. Het is duidelijk... tijd om te stoppen. Maar wat een leuke vangsessie hebben we uiteindelijk toch weer gehad.

Foto: sabelsprinkhaan.
Op het glop is het bij terugkomst inmiddels flink rustig, conform het gemiddelde dagverloop alhier. De aantallen zijn ook hiet tengevolge van de wind nogal gedrukt, maar toch onverwachts nog wat aangedikt met ineens een groepje ongeringde staartmezen. Vanaf onze terugkomst regent het met toenemende regelmaat en vallen de vangsten flink terug, maar toch in de avondronde nog enkele heggenmussen. Koperwieken met slaapplannen zijn er nog niet op het avondgeluid afgekomen...

Dagtotalen dependance (nieuw / terug) :
---------------------------------------
graspieper 2 / -
groenling 11 / -
heggenmus 2 / -
keep 1 / -
kleine barmsijs 1 / -
kleine karekiet 1 / -
koolmees 4 / -
merel 2 / -
pimpel 2 / 1
putter 3 / -
rietgors 3 / -
roodborst 5 / -
sperwergrasmus 1 / -
tjiftjaf 1 / 1
tuinfluiter 1 / -
vink 1 / -
winterkoning 1 / -
zanglijster 3 / -
zwartkop 19 / 1
-----------------------------------------
Totaal: 70 exemplaren, 19 soorten, 7 uren

Dagtotalen Groene Glop (nieuw geringd / terug):
-----------------------------------------------
Waterral 1 / -
Goudhaantje - / 1
Houtduif 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Winterkoning 2 / 2
Staartmees 11 / -
Heggenmus 7 / 1
Pimpelmees 3 / 5
Roodborst 20 / 3
Vink - / 1
Zanglijster 8 / -
Sijs 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 6 / -
Zwartkop 9 / -
---------------------------------------------
Totaal: 85 exemplaren, 15 soorten, 13:15 uren

Geen opmerkingen: