dinsdag 31 augustus 2010

Een VLIEgende start !

Vanmorgen naar de baan gefietst met toch nog windkracht 5 bft. Gisteren zagen we al heel wat blad en takken langs de Postweg liggen en nu weten we dat het hier gisterochtend nog behoorlijk gespookt heeft. Op camping Stortemelk hebben ze schade aan 25-30 % van de tenten. (Zie http://www.vlieland-nieuws.opdewadden.nl/?zoekid=5978). D'r is gisteren dus gelukkig geen extra vangdag verloren gegaan. Na het openen van de netten en het scoren van een hoopgevende ritselindex in de struiken meteen begonnen aan de eerste ronde. Daarbij vooral rietvogels boven de modderige delen van de opstelling. en dat terwijl ik door panne met de geluidsinstallatie alleen maar op 1 speler geluid heb kunnen draaien waarbij ik gekozen had voor zwartkop en sperwergrasmus. Meteen bij die eerste ronde inderdaad een sperwergrasmus. De kleine karekieten hadden zonder uitzondering vetgraad 5, in tegenstelling tot de vrijwel allemaal vetloze rietzangers. Wat verder opviel was dat er ook meteen 7 roodborsten bijzaten, niet echt gebruikelijk hier in deze tijd van het seizoen. De volgende ronde was zoals te verwachten viel een stuk succesvoller met nu vooral tuinfluiters erbij en ook nu weer een sperwergrasmus. In de derde ronde pakten we er daarvan nog eens 2 bij en was het dagrecord voor de vinkenbaan voor deze soort een feit.

Foto: 1 van de 4 Sperwergrasmussn van vandaag.

In die ronde ook nog eens een draaihals dus de dag kon niet meer stuk. Om half tien naderde er onverwachts in hoog tempo een korte en lichte bui van de Noordzee waardoor nog even een extra tussenronde gelopen moest worden die meteen weer heel wat vogels opleverde. Op die manier zit je uiteindelijk dan toch zoveel in de hut te ringen en meten dat je van zichtbare trek niet veel meer meekrijgt. Wel was met regelmaat te horen dat er groenpootruiters laag over de baan kwamen vliegen in zuidwestelijke richting. Tussen de bedrijven door zagen we wel regelmatig tapuiten en enkele paapjes op het puinpad zitten. We hebben zo'n tapuit in het hout gehad en een tijdje met geluid op het slag staan wachten of ie naar benden wilde komen, maar het andere werk moest toch ook doorgaan. Na ongeveer een uur lang tijdens het ringen door het kijkgat getuurd te hebben concludeerden we dat het om de ondersoort Oenanthe Velponii moest gaan...

We vingen vandaag ook een niet alledaagse soort voor hier, een heel juveniele roodborsttapuit. tijdens de fietstocht gisteren zag Hanneke er ook al één bij camping Lang paal op de heide.

Gisteren joegen we bij het openschuiven van één van de netten een witgat op en vanmorgen hing er één in hetzelfde net op dezelfde plek. Verder een waterral in nog vrijwel geheel jeugdkleed. Pas tegen drie uur begonnen de vangsten flink terug te lopen en we besloten om 4 uur om de netten te gaan sluiten. Bij het verder opklaren van de lucht boven het eiland kwamen er na de middag roofvogels in beweging; op dat moment hadden we er ook pas tijd voor om er naar te kijken.... We zagen in ieder geval 3 buizerden tegelijkertijd overvliegen en ook 3 jonge bruine kiekendieven en een blauwe kiekendief-man. Bij de sluitronde in één net 4 spreeuwen uit een groep die voor ons uit op het puinpad zat. Ineens kwam er ook trek van boerenzwaluwen op gang. En ja hoor... Kom je daarvan terug, zitten er ineens overal spreeuwen op de baan die in prachtige glijvluchten als een rollende golf over de struiken op nethoogte passeren en zich als ware bolletjesslikkers op de rijpe lijsterbessen storten. We kunnen om 17 uur voldaan beginnen aan de terugtocht naar ons overnachtingsadres. daar aangekomen zien we op het pad naar het huisje een leuke groep van zo'n 40 fraters en een paar kneuen foerageren op de onkruidzaden.

Dagtotalen (nieuw geringd / terug) :
------------------------------------
Waterral 1 / -
Sperwergrasmus 4 / -
Witgat 1 / -
Braamsluiper 11 / 2
Draaihals 1 / -
Grasmus 8 / 2
Winterkoning 1 / 2
Tuinfluiter 41 / 8
Heggenmus 3 / -
Zwartkop 8 / 1
Roodborst 9 / -
Tjiftjaf 4 / -
Witgesterde Blauwborst 2 / 1
Fitis 19 / 1
Gekraagde Roodstaart 4 / 1
Grauwe Vliegenvanger 2 / -
Paapje 2 / -
Bonte Vliegenvanger 3 / -
Roodborsttapuit 1 / -
Pimpelmees 2 / 2
Sprinkhaanzanger 1 / -
Spreeuw 4 / -
Rietzanger 30 / 5
Groenling 3 / -
Kleine Karekiet 20 / 6
Rietgors 4 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 221 exemplaren, 26 soorten, 10:30 uren

Geen opmerkingen: