zondag 1 augustus 2010

Buidelmees !

We hebben de eer om ten tijde van de 1e ronde nog de laatste passerende bui van Nederland te hebben. Het valt mee, slechts motregen, maar alles in het vangterrein is zeiknat. Het is helemaal windstil, al zou je het t.a.v. het aantal bladeren in de netten niet zeggen. Er vallen er heel wat uit te peuteren en dan hebben de mestkevers er vannacht ook nog plezier in gehad om in onze netten te kruipen.
Vijf stuks hebben er met hun poten een flinke bol van gedraaid. Tegen de tijd dat alles bladvrij is hebben de vogels er al meer zin in, ze hebben gisteren ook heel wat foerageertijd verloren door de regen dus er is extra honger. De 1e ronde levert meteen 16 vogels op waarvan er 5 recht voor de luidspreker met het lokgeluid hangen. In de 2e ronde een vergelijkbaar aantal vogels waarbij in de schapenweide een boerenzwaluw pal voor m'n neus in een grofmazig net vliegt; ik kan hem nog net grijpen voor hij door de mazen glipt. Het blijft de rest van de dag droog, tegen een uur of 10 begint de bewolking te breken. Het is inmiddels Augustus geworden dus na aankomst van de boot van 10:15 uur klinkt al gauw een bekend stemgeluid op het pad naar het gebouw. Oh, jullie zijn er weer… onze vaste bezoekster Barbara ! Na haar bekende oneliner en gespreksopener 'hebb'n jullie nog iets byzonders gevang'n? ' komt al gauw het woord China over haar lippen en voor we het weten krijgen we de hele shiskeboem van alles wat er leeft en vliegt op Happy Island in China op onze trommelvliezen gestort. Er is geen houden aan bij het oplepelen van de soortenlijst van vogels die ze dus afgelopen voorjaar op haar reis naar China heeft waargenomen. Als ze haar eerste rondje van haar seizoen meeloopt klinkt het nog : 'en de zwarte mees is geel' . Aan het eind van sectie 4 horen we ineens 3 hoge snerpende geluidjes en direct daarna springt er vlak voor mij een klein vogeltje in het net. Nee hé ! Ik krijg een déja vu van November vorig jaar… een BUIDELMEES ! Een exemplaar in jeugdkleed, en er zitten er nog 2 te roepen in het riet. Snel wegwezen dus… die Barbara moet nog eens weer zeggen dat ze nooit wat bijzonders meemaakt… Het is het vierde exemplaar van deze soort in het bestaan van de VRS en daar blijft het nog even bij want de anderen blijven uit het net.
Vanmiddag hebben we ook de eerste excursie gedraaid. Succesvol verlopen met een aantal van 14 deelnemers ; het zouden er meer zijn maar we werden door het bezoekerscentrum gebeld dat deze nog te ver op de kwelder liepen en niet op tijd terug waren, wat een service.
We vangen de hele dag lekker door en constateren dat we nu al het jaartotaal aan spotvogels van vorig jaar ( was 65) nu al met 5 gepasseerd zijn en dat we met de braamsluiper (was 53) nu met 48 stuks al goed op weg zijn. Tegen de avond beginnen de sprinkhanen nu echt hoor- en merkbaar actiever te worden. In het vangterrein horen we enkele sabelsprinkhanen en op het gebouw treffen we zowel riet- als boomsprinkhaan aan. In de avondschemer ontdekken we nog een ruggestreeppad die het veldlab probeert omver te duwen.

We zijn net weer over de 100 vogels uitgekomen, voorwaar dus weer een leuke dag. Het is prima nachtweer dus we kijken uit naar wat de dag morgen brengt.

Dagvangst van 01 08 10
Nieuw
Boerenzwaluw 1
Boomkruiper 1
Bosrietzanger 1
Braamsluiper 8
Buidelmees 1
Fitis 13
Gekraagde Roodstaart 1
Grasmus 1
Grauwe Vliegenvanger 1
Kleine Karekiet 9
Koolmees 3
Merel 1
Pimpelmees 5
Putter 1
Rietzanger 2
Roodborst 2
Spotvogel 7
Tjiftjaf 8
Tuinfluiter 8
Winterkoning 1
Zwartkop 6
Totaal: 81
Aantal soorten: 21


Eigen terugvangsten
Bosrietzanger 1
Braamsluiper 1
Fitis 3
Gekraagde Roodstaart 1
Kleine Karekiet 4
Koolmees 1
Pimpelmees 4
Putter 1
Rietzanger 1
Roodborst 3
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 1
Zwartkop 2
Totaal: 26
Aantal soorten: 13
Totaal: 107

Geen opmerkingen: