vrijdag 6 augustus 2010

2 Jaar in het groene Glop?

Bij het eerste licht van de ochtend die al direct een mooie zomerdag beloofde te worden getuige het mooie strijklicht van een al vanaf het eerste moment aanwezige zon werd de 1e ronde gelopen; 21 vogels in de netten ondanks zware dauw op netten. Er was ook weer sprake van grondmist in de polder. Bij deze vogels 10 kleine karekieten. De wind is dan 0-1 bft WZW. De 2e ronde leverde onverwachts slechts 7 vogels, merkwaardig genoeg hoofdzakelijk in de netten bij het meteoveld. De volgende rondes daarna blijven ook rustig en zetten daarmee meteen de toon van de dag. Met de boot van 10:30 uur arriveert Symen Deuzeman om de komende week voor stichting Calidris steltlopers te gaan ringen en een poging te wagen om op onze dependance te gaan vangen. Ook Ardie Noorman komt even buurten.
Ondertussen blijven de vangsten op een aantal van een stuk of 3 tot 5 per ronde steken. Vandaag wel weer een boomkruiper erbij met wederom een opvallend kort snaveltje…. De zonnige ochtend levert mooie waarnemingen van 3 pal boven het Glop cirkelende buizerden en even later een op zwaluwen jagende boomvalk op, maar het slaat rond het middaguur plots om in zwaar bewolkt weer met zelfs even een paar sputters regen. Daar blijft het gelukkig echter bij. Vanmiddag ben ik verder gegaan met het aanbrengen van de geluidsinstallatie voor het afspelen van merel en vinkgeluid later in het seizoen, maar dat strandde nadat allereerst de zekeringen in de versterker achter elkaar doorbrandden, vervolgens een breuk in de luidsprekerkabel opgezocht moest worden en daarna de luidspreker ook nog eens bleek te haperen wegens een los snoertje. Tja, en als je dan ook nog eens in het hele gebouw totaal geen kruiskopschroevendraaier kunt vinden kun je ineens niets meer uitrichten en is de kettingreactie van Murphey weer compleet. Overigens staan ter hoogte van de luidspreker nog steeds de koeienpoten van 2 weken geleden in de moffer van de sloot; ze hebben diverse kleine poeltjes gevormd waar de vogels in het droge Glop hun voordeel mee kunnen doen. Later in de middag vangen we weer een juveniele specht, de vijfde van het seizoen tot nu toe. Ik heb eens even naar de ontwikkeling van de vangaantallen van spotvogels gekeken voor de respectievelijke jaren 2005 t/m 2009 en dit jaar tot nu toe. Dan kom je uit op 45 / 50 / 29 / 45 / 65 en voor dit jaar nu al 91 exemplaren uit. Dat mag van een redelijk stabiele situatie (ondanks wisseling in geluidsjaren) voor dit jaar een opvallende toename genoemd worden. Een vergelijkbaar beeld treedt op bij de braamsluiper en de grasmus… De laatste avondronde wordt gelopen onder het luid geraas van grasbalende tractoren in de polder en discodreunen van het Schullefeest in het dorp, we wanen ons al bijna weer thuis. We zien dan nog een groepje van 5 blauwe reigers op slaaptrek van NO naar ZW vliegen. Als ik dit verslag om 23:30 uur afrond is het gras nog niet binnen… We hebben er als afsluiter nog wel weer een boerenzwaluw bijgevangen, voor ons de eerste juveniele tegenover 3 adulten. Er nadert inmiddels regen uit westelijke richting, we wachten dus maar af of we morgen kunnen vangen voor we worden afgelost door de ploeg ringers uit Staphorst.
Hanneke is wat aan het rekenen geslagen en heeft daarbij gevoncludeerd dat ik ergens dit seizoen zo ongeveer m'n 2e jaar moet hebben gehaald van het totaal aantal vangweken dat ik in het Groene Glop heb mogen uitvoeren. Dat zijn geen verkeerde 2 jaren uit m'n leven geweest....

Dagvangst van 07-08-2010
Soortnaam N
Nieuw

Boerenzwaluw 1
Boomkruiper 1
Braamsluiper 3
Fitis 2
Grasmus 6
Grauwe Vliegenvanger 1
Grote Bonte Specht 1
Kleine Karekiet 10
Koolmees 3
Merel 1
Pimpelmees 1
Rietgors 1
Roodborst 1
Spotvogel 1
Tjiftjaf 2
Tuinfluiter 7
Zwartkop 2
Totaal: 44
Aantal soorten: 17


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 4
Kleine Barmsijs 2
Kleine Karekiet 6
Merel 1
Roodborst 1
Spotvogel 1
Sprinkhaanzanger 1
Tjiftjaf 2
Winterkoning 3
Totaal: 22
Aantal soorten: 10
Totaal: 66

Geen opmerkingen: