zaterdag 31 juli 2010

Vogels, vlinders en regen.

Het heeft vannacht weer geregend, maar bij het lopen van ede eerste ronde is het droog. De de druppels liggen nog op de fietszadels dus lang zal het nog niet droog zijn geweest. Er staat een Zuidwesten wind kracht 4 dus dat zal de nu nog voor de rest van de dag naderende buien snel doen overdrijven. De 1e ronde levert 8 vogels op, een populierenpijlstaart die tegen het net hangt en een vrouwelijk exemplaar van de paardebijter. Het geluid heeft vannacht tenminste goed gedraaid, daar lag het niet aan. Daarna volgen rondes van 3 vogels, 12 vogels, 14 vogels en dan ineens 2 nulrondes. Op één van de ramen treffen we een brandvlerkvlinder, een magnifiek getekende mot. We horen deze ochtend 2 x kruisbekken overkomen, 1 van deze waarnemingen betreft twee exemplaren die laag over de berken pal oost vliegen.
Dan zitten we op het tijdstip dat Holmer, Sylvia en de beide kinderen afscheid moeten nemen en huiswaarts keren. Ook het weer is dan opnieuw aan het verslechteren, al trekken de eerstvolgende buien vooralsnog ten noorden langs het eiland. We vangen in het lange grofmazige net weer een adulte houtduif, de vogel is zo mak bij het loslaten dat ik hem gewoon op m'n vingers kan laten zitten en vervolgens kan laten overspringen op m'n hoofd. Na enige tijd vliegt hij toch gewoon weg…
We hebben bij de terugvangsten van vandaag ook 2 vogels van voorgaande jaren; een zwartkop-vrouw die nu in 2009 en 2010 inmiddels 18 maal is gevangen; een echte lokale broedvogel want het accent ligt hierbij op de voorjaarsvangsten. De andere betreft een koolmees-man uit 2007, in de eerste beide seizoenen resp. 2 x en 3 x gevangen, vorig jaar maar 1 x en nu is ie weer van de partij.
In de middag krijgen we op gebied van de mechanische lokgeluiden concurrentie van het muziekfestivalletje 'muziek bij de plas' op de oevers van de nabijgelegen Berkenplas. Het valt niet mee om de verlokkingen van een lekker stukkie muziek te weerstaan moet ik zeggen… De vogels lijken ons alleen wel vrij abrupt te verlaten, maar zijn de langzaam toenemende motregenbuien meer debet aan. Het festival zal dan ook uiteindelijk wel als 'muziek in de plas' zijn geeindigd. We besluiten om de resterende tijd uit te zingen en te blijven lopen in plaats van de netten te sluiten. Dat valt toch nog tegen want de radar ziet de motregen niet en het houdt dus langer aan dan we dachten. Deze inspanning levert zegge en schrijve 1 rietzanger op, maar wel 1 met vetgraad 4 !! In de laatste ronde slechts 1 pauwoogpijlstaart die makkelijk uit het net te verwijderen is. Na die laatste ronde tap ik 5 mm regenwater uit de nieuwe regenmeter. Met een dagtotaal van 61 vogels mogen we nog helemaal niet klagen… Als afsluitend cadeau mag ik nog een grote driejarige teek van m'n heup verwijderen, m'n tweede deze week.

Dagvangst van 31-07-2010
Nieuw

Bosrietzanger 2
Braamsluiper 1
Fitis 8
Gekraagde Roodstaart 1
Grasmus 3
Houtduif 1
Kleine Karekiet 3
Pimpelmees 2
Rietzanger 2
Spotvogel 6
Tjiftjaf 3
Tuinfluiter 5
Vink 1
Winterkoning 1
Zwartkop 3
Totaal: 42
Aantal soorten: 15


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Heggemus 1
Kleine Karekiet 2
Koolmees 4
Pimpelmees 1
Rietzanger 1
Roodborst 2
Spotvogel 1
Sprinkhaanzanger 1
Tjiftjaf 3
Zwartkop 2
Totaal: 19
Aantal soorten: 11
Totaal: 61

Geen opmerkingen: