dinsdag 27 juli 2010

Een lome dag, maar met FLUITER en SIJS.

Het maaien van gistermiddag heeft goed gedaan. Nu gewoon weer op schoenen langs de netten zonder doorweekt te raken van de natte vegetatie. In de 1e ronde hangt er weer niet al te veel, maar hebben we wel een nachtegaal + 1 ex. terug van vorige week. Op de scheiding van sectie 2 en 3 hangt een prachtig gave en verse pauwoogpijlstaart, en in sectie 9 een populierenpijlstaart. Het weer is in de afgelopen nacht flink opgeknapt na 6 mm regenval. Onbewolkt is het niet maar dat maakt het des te beter vangbaar weer. Een zwak windje uit westelijke richting vult dit aan. Het wordt een sprokkeldag met van alles wat. Wel een paar leuke highlights : in de ochtenduren een fluiter bij de sloot en later op de dag een mooie adulte sijzenman met vetgraad 4 op de klassieke sijzenplek op de rand van het bos en het hakhout. De soort wordt voor het eiland in de avifauna van Schiermonnikoog genoemd als zomergast en onregelmatige broedvogel in aantallen van 1 tot 3 broedparen. Ook de spreeuwen hebben door dat er onder de netten van sectie 6 is gemaaid. Als ik met Hanneke 's middags een fietstocht richting kwelder maak vangt Holmer 2 juveniele spreeuwen in deze sectie. De successie op de kwelder gaat wel heel hard door... De plantenverscheidenheid loopt op grote oppervlakken inmiddels flink terug en meerdere prielen zijn inmiddels overgroeid of dichtgeraakt. Toch blijft het altijd weer een mooie tocht met grote velden van bloeiend lamsoor en hoe dichter je bij de doorbraak de strandvlakte nadert enorme aantallen polletjes strandduizendguldenkruid. Op die strandvlakte ook een zwerm van ongeveer 100 kneuen en laag over de grond passerende boerenzwaluwen en enkele jagende oeverzwaluwen.
Bij de veerdam staan we een tijd te kijken hoe een scholekster zijn/haar uiterste best doet om een halfwas jong over de grote blokken steen die hier als kustverdediging aan de dijkvoet gestort zijn, naar het Wad te lokken. Het jong doet z'n uiterste best, duikt regelmatig een holte tussen de stenen in en probeert op een rotsblok te springen maar slaagt maar niet. Uiteindelijk heb ik het jong maar even de goede kant opgedreven zodat ie om de blokken heen via de graskant van de veerdam naar het Wad kon lopen. Daar stobd de andere ouder al te wachten.
Aan het eind van de middag lopen we een ronde en zien de bedelende jonge havik rakelings laag over hun hoofd vliegen als ze bij sectie 8 staan, het blijkt een vrouwelijk exemplaar te zijn.
Aan het eind van de middag wordt begonnen met het opzetten van de grofmazige netten. 2 staan er inmiddels, maar zoals afgesproken zijn die gesloten voor de nacht. Een nieuw regenfront nadert ons bij het vallen van de duisternis met rasse schreden; afwachten hoe het morgenochtend is gesteld. Met iets meer dan 100 vogels was het wel weer lekker werken vandaag.

Dagvangst van 27-07-2010
Nieuw
Bosrietzanger 1
Braamsluiper 5
Fitis 11
Fluiter 1
Grasmus 3
Grauwe Vliegenvanger 2
Heggemus 1
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 2
Koolmees 6
Merel 2
Nachtegaal 1
Pimpelmees 2
Rietgors 2
Rietzanger 2
Roodborst 2
Sijs 1
Spotvogel 2
Spreeuw 2
Tjiftjaf 9
Tuinfluiter 3
Winterkoning 3
Zwartkop 4
Totaal: 68
Aantal soorten: 23


Eigen terugvangsten
Braamsluiper 1
Fitis 7
Gekraagde Roodstaart 1
Heggemus 2
Kleine Barmsijs 1
Kleine Karekiet 3
Koolmees 1
Merel 3
Nachtegaal 1
Pimpelmees 6
Rietzanger 2
Roodborst 2
Spotvogel 1
Tjiftjaf 2
Tuinfluiter 2
Winterkoning 3
Zanglijster 1
Zwartkop 1
Totaal: 40
Aantal soorten: 18
Totaal: 108

1 opmerking:

likisan zei

Hoi H en H,

Lees elke dag het dagboek! Vraagje: met hoeveel mensen zitten jullie momenteel daar? Over wiens hoofden vlogen de jonge havikken?
Kan ik een overzicht van de locatie op een site vinden? Ik kan me geen voorstelling maken van jullie verblijfplaats!
Groeten Likisan