vrijdag 23 oktober 2009

Dubbelslag.

De wind is afgelopen nacht verder teruggezakt en het is bij vertrek bij de Zwaluw helemaal windstil. Minder leuk is dat de mist ook verder is opgerukt. Het kost moeite om fietsend het paadje door het duin naar de Postweg te vinden en de palen onderweg niet te raken. Op de baan is de mist alleen maar dikker en zijn de netten na het openschuiven al snel getooid door parelende druppels water. Deze factoren zullen de vangsten dus meteen vanaf het eerste daglicht behoorlijk drukken. Het blijft in de lucht ook lange tijd angstvallig stil. Er zijn helemaal geen piepjes van lijsters te horen... En onze vermoedens komen uit, in de eerste ronde blijft het met 4 vogeltjes erg stilletjes in de netten. Toch geeft de combinatie van windstil weer, mist en zonsopkomst wel een heel mooi beeld van het polder en duinlandschap. Al bij het tweede rondje horen en zien we oeverpiepers overvliegen. We hebben alleen geen geluid van die soort op het slag liggen omdat de luidspreker daar gisteren de geest gaf. Dat brengt ons na even nadenken op het idee om de luidspreker te wisselen met een exemplaar elders uit de opstelling. Dan maar even een andere soortenmix voor een dagje missen, dit laat zich aanzien als te aantrekkelijk om te laten lopen. En al snel blijkt het een goede gok; de oeverpiepers zijn vandaag goedgemutst en laten zich goed invallen in het hout. Om 10 uur begint de mist op te trekken en komt er wat meer beweging onder de vogels, al zal er maar weinig aankomst zijn geweest. op dat moment moet Holmer van de baan vertrekken om naar huis te gaan en even later maak ik al een eerste slag en vang de eerste oeverpieper. Kort daarna een slag met 3 tegelijk, samen met een merel, een roodborst, en 2 zwartkoppen. Rond 12 uur wordt het minder met de oeverpiepers; ze zijn er nog wel, maar blijven tergend lang in het hout zitten of landen even op het slag om al snel in plaats van te gaan lopen als een raketje er weer vandoor te gaan. Ook zit er één gedurende zeker 20 minuten zich te poetsen in een lage tak vlak voor de voorwand van de ringhut. Daarna vliegt ook deze vogel weg als een andere oever passeert.
De overige vangsten zijn vandaag zeer gevarieerd en bestaan overwegend uit kleine zangertjes in plaats van lijsters. De lijsters die ik wel vang zijn vrijwel zonder uitzondering magere achterblijvers van eerder deze week of nog langer geleden. Vlak na 12 uur hangt er een sperwer-vrouw in het net waar eerder deze week een exemplaar ontsnapte. Ditmaal is het raak en ik hoef niet eens te sprionten. De vogel zit uiteindelijk slechts vast aan 1 teen en heeft zich daarna in één van de banen van het net vastgedraaid en op slot gezet. Het is een mooie 1e kalenderjaar vrouw. Als ik in de hut deze vogel zit door te meten hoor ik buiten ineens een alarmroep van oeverpiepers. Als ik met de sperwer in m'n hand door het kijkgat gluur zie ik in het hout op halve hoogte een ...... sperwer zitten! Het is ene mannetje en hij heeft zwaar belangstelling voor de lokvinken die op het slag zitten. Voor ik het realiseer zeilt de sperwer naar beneden om ich op de kooi met lokkers te storten. In een reflex trek ik met de andere sperwer in m'n hand het net dicht. Hebbes! Maar ja, wat nu: ik sta al met een sperwer in de hand... snel die vogel treug in het bewaarzakje en de ander van het slag halen is de gok die ik neem. En het lukt, nu zit ik dus met een sperwer-vrouw en -man tegelijkertijd in handen. Daar moet je dan ook maar het beste van maken en dus wordt na het ringen en meten de fotocamera op zelfontspanner gezet en kan ik onderstaande foto maken.

Sperwer-vrouw en sperwer-man 1e kalenderjaar.

Wat een prachtig moment om even later beide vogels tegelijk los te kunnen laten en ze ook nog eens samen dezelfde richting op te zien vliegen. De volgende ronde is er weer een verrassing: een heel groepje staartmezen in de achterste netten en er zitten er ook nog 2 in de struiken. Als ik begin met uithalen springen de resterende 2 exemplaren van het groepje ook in de netten en kan ik weer naar de ringhut met maar liefst 10 staartmezen, allen ongeringd en niet één met ook maar de geringste neiging naar een witkop. Aan het eind van de middag arriveert Bram Ubels om te assisteren met uithalen. De vangsten zijn dan inmiddels echter zo goed als geheel ingezakt. 2 rondjes voor sluiten arriveert ook Frank Majoor met zo ongeveer meer voer in de vorm van bessen en appels dan eigen bagage. In de laatste ronde hebben we nog een paar lijsters die hadden willen vertrekken, maar dan is het toch echt gebeurd voor vandaag.
'S avonds blijkt op de website trektellen.nl dat er vandaag op Kornwerderzand bij de afsluitdijk een merel van ons is teruggevangen die hier gisteren of eergisteren is geringd.

Dagtotalen:
----------------------------------

Sperwer 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Waterral 1 / -
Goudhaantje 5 / 3
Oeverpieper 5 / -
Vuurgoudhaantje 2 / -
Winterkoning 2 / 1
Staartmees 10 / -
Roodborst 10 / 5
Pimpelmees - / 8
Merel 14 / 15
Koolmees - / 2
Zanglijster 10 / 1
Vink 3 / -
Koperwiek 7 / 3
Rietgors 1 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------

Totaal: 84 nieuw geringd en 38 terugvangsten = 122 exemplaren, 17 soorten, 12:00 urenDagtotalen:

donderdag 22 oktober 2009

Een natte ochtend en een gezinsdag.

Bij het opstaan merkten we al dat het buiten regende (gelukkig buiten...). Dus snel even internet aangezet en een berekening gemaakt op basis van de voorspellende buienradar. We besloten om toch maar wel naar de baan te gaan, ondanks de regen. We hadden immers altijd nog de mogelijkheid om het slagnet te gebruiken. Bij aankomst was het vrijwel droog en na nogmaals raadplegen van de buienradar op de PDA van Holmer besloten we om de netten open te schuiven met uitzondering van de meest ver wegliggende netten. Er is onder deze omstandigheden natuurlijk maar weinig aankomst, maar vlieland blijft Vlieland en dus zijn we positief gestemd met de wetenschap dat het hier na een regenbui ineens toch nog druk kan worden met binnenvallende vogels. Na de tweede ronde (zolas te verwachten begonnen we met vooral merels) hebben we ook de rest van de netten open kunnen schuiven. Op deze manier sprokkelden we al snel een stuk of 40 vogels bij elkaar. Tegen half elf zou de kern van het regenfront Vlieland bereiken en daarom hebben we voor dat tijdstip even weer het grootste deel van de netten gesloten. De resterende netten stonden dicht bij de ringhut en waren dus in de regen snel te controleren. En dan vang je in de regen toch nog 2 vuurgoudhaantjes... de aanhouder wint dus weer eens. En zo werken we door tot een uur of 11. Excursaietijd dus, en wat schetst onze verbazing? Juist, in de regen zien we een rijtje in regenpakken gehulde mensen het pad af lopen naar de ringhut. Het blijken bekenden van eerder deze week. De Duitse familie en de fotograaf van het nederlands dagblad met z'n zoontjes. Die laatste komen speciaal omdat de oudste van de kinderen een werkstuk voor school wil maken waarin hij een interview moet houden en daarvan een filmpje moet monteren. Aan Holmer en mij de eer dus... Vervolgens komt Tom van de Have nog op bezoek en ook hij heeft z'n gezin bij zich. Het wordt een echte gezinsdag dus... En zo sta je in een ringhut die tjokvol is en lekker dampig wordt van alle verzamelde vocht.
Nadat de regen stopt verschijnt Han Buxcks die ons vandaag zou komen helpen nu we maar met z'n tweëen op de baan zitten. En komen er inderdaad weer wat nieuwe lijsters het eiland opvliegen, vooral zanglijsters en koperwieken. Uit het deel dat we daarvan vangen blijkt dat van de 14 koperwieken en slecht 3 jonge vogels betreft en dat de merels in tegenstelling tto de vroege vogels van vandaag geen vet hebben. Kortom: die hebben veel verder moeten vliegen en zwaarder moeten werken. Als het goed en wel een tijdje droog is begint er tegen een uur of 4 een proces van zware verzadiging van de lucht en lijkt het eiland in mist gehuld te worden. Holmer is dan inmiddels vertrokken om in het dorp nog wat inkopen te doen voor het thuisfront en ik draai de laatste uurtjes. Daarbij lijkt het met ineens 14 vogels in de op twee na laatste ronde toch nog een leuke afsluting te worden, maar daarna valt het weer behoorlijk stil. Tijdens het sluiten van de netten komt er weer een velduil nieuwsgierig boven mij hangen als ik een krijsende zanglijster uit het net sta te peuteren. Iedere keer als de lijster weer even krijst reageert de uil meteen door zich om te gooien en dichterbij te komen. Prachtig, maar hij blijft wel hoog rondvliegen en stort zich niet in een net. Het kan niet altijd raak zijn...

Dagtotalen:
------------------------------

Winterkoning - / 2
Zwartkop - / 1
Heggenmus - / 1
Goudhaantje 2 / 3
Roodborst 1 / 4
Vuurgoudhaantje 2 / 1
Merel 66 / 8
Vink - / 1
Zanglijster 13 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 16 / 2
------------------------------------------------

Totaal: 101 nieuw geringde en 23 teruggevangen vogels = 124 exemplaren, 11 soorten, 12:00 uren

woensdag 21 oktober 2009

Twee dippers....

Opgestaan met wederom een stevig blazende Zuidoostenwind. Nog steeds 6 bft en dus niet erg vrolijk makend. We fietsen naar de vinkenbaan en bereiden alles voor om weer een nieuwe vangdag te gaan beleven. Er blijkt wel weer aankomst van vooral merels. Daarbij is de meerderheid goed op gewicht en hebbenze hoge vetgraden. Je zou haast denken dat ze nog maar net vertrokken zijn want de 2e ronde is al een stuk minder en in die ronde vangen we ook beduidend minder goed geconditioneerde vogels. Holmer maakt de dipper van de dag als hij bij één van de lange netsecties op een haar na een sperwer-vrouw misgrijpt. Ik ga hier niet herhalen welke kreten hij daarbij uitsloeg, lezers die hem kennen kunnen zich hier wel iets bij voorstellen... Tijdens één van de middagrondes zal mij later op de dag op exact dezelfde plek iets vergelijkbaars overkomen, maar dan met de vrijwel witte buizerd die hier al dagenlang rondhangt. Berry moet ons om 09:30 uur verlaten, verplichtingen thuis roepen... ook vandaag weer wat beweging van pimpeltjes. We vangen 5 ongeringde exemplaren en dat is op een eiland waar intensief onderzoek aan deze soort wordt uitgevoerd op z'n zachtst gezegd opmerkelijk. In de middaguren waarin het erg rustig wordt is de wind gemeen koud. Ik besluit dan ook om mij maar weer iets warm te werken middels het verrichten van snoeiwerk en na de zoveelste ontsnapte vogel ondernemen we ook nog een poging om de slagnetten met nieuwe netten te wisselen. Dat mislukt nogal en we eindigen ook nog eens met een kapotte luidspreker op het slag. Ik zie een veldleeuwerik behoorlijk weifelend over de ringbaan vliegen, in de volgende ronde hangt de vogel in één van de netten. Aan het eind van de middag ziet Holmer de waterral net als gisteren weer langs het slag lopen. Ditmaal stapt de vogel op het vijvertje af en dat is aanleiding genoeg om er maar eens een slagnet overheen te slaan. Het is nog maar de derde waterral die hier dit jaar geringd wordt. De spreeuwen die ons gisteravond zo parten speelden komen vandaag totaal niet opdagen. De exemplaren die wel op de onderstaande totaallijst staan zijn gevangen in de eerswte ochtendronde en zulleen slapers zijn die net willen vertrekken. We zijn op tijd weer teruig op de zwaluw want stoppen net iets eerder door structureel gebrek aan vogels. De gehele avond blijft de wind stevig doorstaan en naar verwachting zal hij morgen pas na de middag in sterkte afnemen. We zullen zien...

Dagtotalen:
----------------------------------

Waterral 1 -
Goudhaantje 8 / 1
Veldleeuwerik 1 / -
Baardmannetje - / 1
Winterkoning - / 1
Pimpelmees 5 / 1
Roodborst 5 / 8
Koolmees 1 / -
Merel 84 / 14
Spreeuw 6 / -
Zanglijster 2 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 7 / 2
Rietgors 2 / -
Zwartkop 11 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 134 nieuw geringde en 29 teruggevangen vogels = 163 exemplaren, 15 soorten, 12:00 uren

dinsdag 20 oktober 2009

Nog iets rustiger..... of niet?

Vanmorgen even wat slaap ingehaald nu het nog kan. Vervolgens een flinke berg afwas gedaan en op de fiets gesprongen en naar de vinkenbaan gereden. Holmer en Berry zijn wel op tijd naar de baan vertrokken en hebben geconstateerd dat er geen tot lchte aankomst is. Toch hebben ze al vrij snel een stuk of 30 merels op de lijst staan. Als ik later op de ochtend arriveer hebben ze net een adulte merelman met een Britse ring gevangen. Opmerkelijk genoeg nog maar de eerste van het seizoen na al het merelgeweld datwe al achter de rug hebben. Het aantal buitenlandse ringen ligt dit seizoen sowieso nog ver onder het gemiddelde. De excursiebezoekers kunnen de ring ook nog even aflezen, maar het is duidelijk zichtbaar dat het (vanzelfsprekend) veel minder indruk op hen maakt dan op ons. Tijdens die excursie zie ik uit m'n ooghoeken ook nog een buizerd op één van de netstokken gaan zitten. Als de vogel wegvliegt lijkt het er op dat ie in het paadje van één van de netten duikt en niet weer tevoorschijn komt. Heel voorzichtig kijken leert dat de vogel in de berm van het pad op de dijk is gaan zitten en snel opvliegt als we naderen. Hij zal nog enkele malen vaker op dit punt komen kijken; vangen is er echter voor ons niet bij. Wel zien we gedurende de hele dag verhoogde roofvogeltrek en -bewegingen.
Deze ochtend zijn er ook nog 2 vuurgoudhaantjes gevangen; doen wij eindelijk ook eens een klein beetje mee in de extreem afwijkende verhoudingen in de vangstaantallen tussen deze soort en goudhaantjes. Ook is er vandaag duidelijk sprake van een opleving in de vangsten van zwartkoppen; dan concludeer je dat het toch wel jammer is dat we daarvan vannacht geen geluid hebben gedraaid...
De middaguren zijn weer heel rustig, maar rondes zonder vogels lopen we niet. Wel zien Berry en ik nog even een waterral op het slag lopen. De vogel loopt pal langs de staalkabel van het openliggende net en besluit een afslag te pakken die voor hem/haar positieve gevolgen heeft en voor ons louter negatieve...
Holmer gaat aan het eind van de middag naar de zwaluw en Berry en ik nemen de laatste rondjes voor onze rekening en Berry zal na de voorlaatste ronde ook naar de Zwaluw vertrekken om te koken. Tenminste dat dachten we.... tijdens die ronde verschijnen er duizenden spreeuwen op de baan die zich langzaam als een rupsvoertuig over de toppen van de struiken rollend over de baan verplaatsen. Ik zie van een afstand de netstokken al heen en weer bewegen en begin al met het opzoeken van de bewaarbunnen.
Als ik bij de netten aankom zie ik ze doorhangen van de spreeuwen en rollen er ook al heel wat uit de netten. Berry komt me tegemoet lopen en begint met uithalen als hij van mij een paar bunnen en extra bewaarzakjes in handen gedrukt krijgt. Dat wordt dus iets later eten vanavond..... Uiteindelijk halen we er ongeveer 50 uit de netten. Dan ben je toch weer verbluft van het lage aantal las je dat in perspectief plaatst met het aantal vogels dat je over zag komen vliegen met de bedoeling om echt tussen onze netten te gaan zitten slapen. Om 21 uur ring ik de laatste vogel weg en kan ik op de fiets terug naar de Zwaluw waar Berry inmiddels een flinke pan eten in elkaar heeft gedraaid waar ie zelf bepaald niet trots op is en nog het meest lijkt op een stamppot van rijst en goulash. Toch smaakt zoiets na zo'n koude herfstdag toch formidabel....

Dagtotaal:
--------------------------------

Roodborst 3 / 8
Vuurgoudhaantje 2 / -
Merel 62 / 17
Staartmees 5 / -
Zanglijster 6 / -
Spreeuw 53 / -
Koperwiek 6 / 2
Vink 4 / -
Zwartkop 13 / -
Rietgors 4 / -
Goudhaantje 3 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 161 nieuw geringde en 28 teruggevangen vogels is 189 exemplaren, 11 soorten, 13:30 uren

maandag 19 oktober 2009

Een rustiger dagje.

De aangekondigde harde wind was vannacht nog niet op komen zetten. En dus begon de vangdag met een fietstochtje tegen windkracht 3 in plaats van de verwachte 5 bft. Het was in de lucht een stuk rustiger en dan vermoed je al dat er niet zoveel lijsters zullen komen binnenvallen. In ieder geval niet in de 1e ronde. Toch stuitert er uiteindelijk heel wat aan lijsters de netten in en zijn we de eerste paar uurtjes van de dag lekker druk. Het zijn vooral de merels die de toon zetten, de koperwieken die over komen vliegen gaan meteen door, daar vangen we uiteindelijk alleen de zwakke exemplaren van. Bij de merels zitten 2 heel curieuze gevallen: 1 mannelijk exemplaar waarvan de buitenste staartpennen geheel wit zijn, en nog een exemplaar waar in het verleden een takje dwars door het lijf van de vogel is geprikt. Bizar.... Het takje is er in de buik tussen de poten ingegaan en op de rug weer uit de vogel geschoten. De wond is geheel genezen en we besluiten om de uitstekende delen van het takje af te knippen teneinde het ongemak van de vogel te beperken. Je kunt aan dat stokje gaan zitten peuteren, maar dan loop je het riscio om ingewanden te beschadigen en/of een bloeding te veroorzaken. Om 12 uur vallen de vangsten behoorlijk terug en lijken de meeste merels te zijn doorgetrokken. Holmer vertrekt na het middaguur naar de Zwaluw om slaap in te halen. Ik grijp de rustige uurtjes aan om nog een paar resterende dunne netten te vervangen voor dikke. Die kunnen beter tegen de krachtighe poten van de lijsters die we ongetwijfeld nog veel meer in de netten zullen gaan krijgen. Er lijkt weer wat meer beweging van pimpeltjes te zijn, al stelt het (nog) niks voor. Wie weet...
Als Berry en ik tegen drie uur samen een rondje lopen en het slag even alleen laten nemen hele hordes spreeuwen meteen bezit van het hout. Langzaamaan komen er uit de hele polder groepjes spreeuwen bij. Ik zie van een afstandje dat de vogels één voor één naar beneden het slag op druipen. Ik loop stilletjes via een omweg naar de ringhut, maar zie vlak voordat ik binnen ben een wolk van ruim 100 spreeuwen van het slag omhoog komen vliegen... dat zou een klap zijn geweest zeg... daarna gaan de spreeuwen nog even een minuut of 10 zitten poetsen. Het is duidelijk dat zijn daarna niet meer naar beneden zullen komen en ik weet uiteindelijk toch nog 2 van de 3 vogels te slaan die toch nog nieuw aan komen vliegen. Tja....
Aan het eind van de middag ben ik via het strand naar de zwaluw teruggefietst. Er staan veel autosporen op het strand (er schijnen in het weekend vele zakjes borelnootjes, chips en andere snacks op het strand te zijn komen spoelen, maar nu ligt er vooral een meer dan gemiddeld aantal viskisten met dikke algengroei erop; die hebben dus al lang in zee gelegen. terug op de zwaluw meteen begonnen met het maken van pizza's....

Dagtotalen:
------------------------
Winterkoning 2 / -
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 2 / 1
Goudhaantje 3 / -
Roodborst 3 / 8
Baardmannetje 3 / -
Merel 165 / 12
Pimpelmees 3 / 3
Zanglijster 3 / -
Spreeuw 15 / -
Koperwiek 19 / 3
Vink 2 / 1
Zwartkop 3 / -
---------------------------------------------------------------------
Totaal: 254 exemplaren, waarvan 28 terugvangsten in 13 soorten, 11:45 uren.

zondag 18 oktober 2009

veel verse veren voor vogelringers

Het is een prachtige heldere nacht geweest met amper wind. Bij het ter kooie gaan vannacht nog even buitengekeken en het was prachtig.... Vanmorgen vroeg was het al een gepiep van jewelste in de lucht. Het was duidelijk, er stond ons een drukke dag te wachten met stevige aankomst van merels en koperwieken. Holmer en Peter waren al vooruit en zelf trapte ik in de schemer naar de baan. vlak voor de bocht bij het schietkamp kwam er net een groep spreeuwen van de slaapplaats in het riet van de 3e polder en vloog in een lang lint laag over m'n hoofd. Prachtig zoals je onder die omstandigheden dan de vleugels hoort suizen bij een groep van honderden vogels die zonder uitzondering verder allemaal stil zijn. Op de baan begint meteen vanaf het eerste moment de heksenketel van invallende vogels, vogels uithalen, ringen, loslaten en dat allemaal in een constant herhalende mantra. Er zijn naast de vele merels en koperwieken ook nog roodborsten aangekomen. De koperwieken doen het goed, maar het is al snel duidelijk dat een grote meerderheid kennelijk nog zo fit is dat ze vrijwel meteen doorvliegen ne het eiland weer verlaten. Tijdens de 1e ronde begint het heel zachtjes te regenen, maar dat zet zich niet verder door/ Later op de ochtend valt er nog een paar keer heel lichte regen en's middags zien we een prachtig wolkenspel met daaronder regensluiers over het dorp en Terschelling schuiven; wij zijn weer de bofkonten die er tegenaan kunnen kijken. Na de tjiftjaf abietinus van gisteren vangen we vandaag een siberische tjiftjaf oftewel een tjif van de subsp. Tristis. Het is een nog bleker exemplaar met vrijwel geheel crémige bovendelen, een witte buik, licht crémige onderstaart en een roepje dat maar één toon heeft en het best te omschrijven is als wieeet...
De baardmannetjes zitten vandaag ook dichter bij de netten en daar profiteren we van met de vangst van 11 exemplaren verspreid over de dag. Om 11 uur hebben we de zondagse excursie met daarbij vogelaars van de vogelwerkgroep Culemborg (kennissen van Peter), een eilander echtpaar en ook nog een stel Duitse herfstvakantie-bezoekers. Tijdens de excursie merken de bezoekers tot 2 maal toe een groep van 30 buizerden die hoor over de polder komen zweven.
We merken niet eens dat het ook maar enig moment op de dag rustig is geweest. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat een paar flinke groepen spreeuwen het nu eens heel rustig aan doet en één voor één de paadjes en de netten bezoeken. Daar plukken we nog heel wat vruchtjes van... De oeverpiepers blijken vandaag ook best wel weer te verleiden tot een bezoek van het hout en de baan. Tussen alle drukte door slaat Berry er toch nog 3. Tegen drie uur moet Peter van Horssen ons verlaten; zijn periode zit er op. Met z'n drieën gaan we verder met de kermis. Om een uur of 6 beginnen er veel lijsters te vertrekken en horen we weer de bekende geluiden waar de dag ook mee begon. Volgens verwachting zal de wind vanavond weer aanhalen en zullen we de rest van de week alleen nog maar dagen met stevige wind beleven. We zullen het wel zien of dat erg nadelig is.

Dagtotalen:
-----------------------------------

Veldleeuwerik 1 / -
Tjiftjaf 8 / -
Oeverpieper 3 / -
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 5 / 2
Goudhaantje 23 / 1
Heggenmus 2 / -
Baardmannetje 11 / -
Roodborst 35 / 7
Pimpelmees - / 2
Merel 232 / 12
Koolmees 2 / 1
Zanglijster 8 / -
Spreeuw 48 / -
Koperwiek 69 / 2
Vink 2 / -
Zwartkop 4 / -
----------------------------------------------
Totaal: 454 nieuw geringde en 27 teruggevangen vogels = 481 exemplaren, 17 soorten, 12:00 uren