zaterdag 17 oktober 2009

Wrakhout.

Het was vandaag een uitgesproken wrakkendag op de vinkenbaan. Tijdens het fietsen van de Zwaluw naar de vinkenbaan was het in de lucht al doodstil; geen piepjes van lijsters te horen, van welke soort dan ook. De wind was slechts geluwd van de 7 bft Noord gisteravond naar 6 bft bij vertrek om 07 uur. Overigens dacht ik onderweg nog dat ik in het donker op die lange rechte weg door de polder wel even een sms-je kon lezen dat binnenkwam op het moment dat ik weer in het telefoonbereik kwam. Voor ik het wist zat ik met een zware accu achter op de fiets al te hobbelen in de berm en moest ik als de sodemieter vol in m'n remmen om te voorkomen dat ik in de greppel naast de weg zou schieten... Dat lukte wonderwel; het sms-je bleek overigens te gaan om de mededeling dat ik gisteravond een oproep gemist had... lig je daar haast voor op de kop in de sloot!
Op de baan bleek vanaf de eerste ronde dat er zo goed als geen aankomst was en zagen we aan zowel de hoeveelheid terugvangsten als aan de condities van de ongeringde vogels dat het eiland vol achterblijvers van de trekgolf van afgelopen week zat die nu druk bezig waren met hun strijd om nog aan voedsel te komen teneinde aan te kunnen sterken. Dat gaat dan vervolgens in de huidige droge omstandigheden waarin de vlielander bodem verkeert nog verdomd moeilijk voor ze worden. Er zullen maar weinig wormen te vinden zijn en dus moeten ze het hoofdzakelijk hebben van de laatste voorraden bessen van lijsterbes, een enkele meidoorn en duindoorn. We vinden vandaag zelfs enkele dode vogels in de berm en op de puinweg die naar de vinkenbaan leidt.
In de loop van de ochtend hebben we echter toch nog wel een opsteker. Voor het eerst deze periode blijken de oeverpiepers die over komen vliegen gevoelig te zijn voor het lokgeluid dat we draaien. 1 exemplaar zit plotseling op het slag en heeft al evensnel het net over zich heen liggen. Daarna volgen enkele weifelende vogels die uiteindelijk toch doorvliegen, 2 vogels die ergens van schrikken vlak voordat ze op het slag wilden gaan zitten en daarna toch 2 vogels die kort na elkaar op het slag druipten en tegelijkertijd gevangen werden. Daarna werd het weer rustiger en vingen we er geen meer. We sprokkelden nog wel een leuk aantal merels en in mindere mate ook nog koperwieken bij elkaar maar dat was nog maar een schijntje bij wat er afgelopen dagen op de lijst kwam. Verder was het weer zo'n dag waarop vanaf een uur of 11 met heel korte tussenpozen grote versnipperd vliegende groepen spreeuwen laag door de polder over de vinkenbaan kwamen vliegen. Dat moeten we velen zijn geweest. wat een prachtig samenspel tussen wind en vogels en vogels onderling en een belevenis om daar vanuit de hut zo het gevoel bij te krijgen er midden tussen te zitten. Slechts in de laatste ronde vingen we er 3 van. In de voorlaatste ronde nog een tjiftjaf die duidelijk door kon gaan voor de ondersoort Abietinus. Zeer donkere poten, een enkeltonige roep, bijna geen groen meer op de bovendelen en helemaal wit tot licht cremig van onderen. De wind is bij het vallen van de duisternis verder teruggevallen naar ongeveer 3 bft en onder een donkere, onbewolkte en maanloze sterrenhemel fietsen Berry en ik tegen de wind in terug naar de Zwaluw.

Dagtotaal:
---------------------------

Oeverpieper 3 / -
Koperwiek 19 / 2
Winterkoning - / 1
Zwartkop - / 1
Heggenmus 3 / -
Tjiftjaf 4 / -
Roodborst 12 / 9
Goudhaantje 15 / 3
Merel 58 / 19
Pimpelmees 1 / 4
Kramsvogel 2 / -
Spreeuw 4 / -
Zanglijster 4 / -
Vink 2 / -
------------------------
Totaal: 127 nieuw geringde en 39 teruggevangen exemplaren is 166 vogels, 14 soorten, in 12:45 uren.

vrijdag 16 oktober 2009

Weer Weerbarstige Wind

Ken ik dat nog van September?
Gisteravond haalde de wind zoals al voorspeld was stevig aan en vannacht is daar alleen nog maar een beaufortje of 3 bijgekomen. Kortom, windkracht 8 uit pas Noord. Dat zijn geen vangomstandigheden meer, laat staan dat er dan nog aankomst van zangvogels is. We hadden afgesproken om in ieder geval wel naar de vinkenbaan te gaan teneinde toch nog wat te proberen te vangen met het slagnet en eventueel een paar in de luwte staande mistnetten. Zelf realiseerde ik mij bij het wekken niet echt of ik nou droomde dat Holmer mij vroeg om op te staan of niet.... ik werd vervolgens om 12 uur wakker. Tegen 12:30 uur hebben Peter en Holmer de netten weer gesloten, het was welletjes want het leek er niet op dat de wind minder zou worden ne de vangsten liepen al terug. Leukste vangst van vandaag was een waterhoentje (wellicht dezelfde vogel die ik zelf eerder deze week op de baan zag lopen) die doodrustig de vinkenbaan op kwam lopen. Dat was voor Holmer dus een kwestie van gewoon het net er overheenleggen. De middag werd gebruikt om de Zwaluw eens schoon te maken en aan diverse administratieve werkzaamheden te beginnen. Morgen zien we wel of de wind ons dat gunstiger gezind is.

Dagtotaal:
-----------------------
Waterhoen 1 / -
Koperwiek 11 / -
Roodborst 1 / 2
Goudhaantje 1 / 1
Merel 22 / -
Baardmannetje 2 / -
Zanglijster 3 / -
Keep 2 / -
-----------------------
Totaal: 43 nieuw geringde vogels en 3 teruggevangen vogels 8 soorten, 4:45 uren

donderdag 15 oktober 2009

Doordat er een inmiddels tot 4 bft aangewakkerde Noordoosten-wind van zee stond was het bij vertrek naar de vinkenbaan niet zo koud las gisteren. Peter van Horssen had zichzelf als vrijwilliger aangeboden om vooruit te fietsen en was al bijna klaar met het openschuiven van de netten op het moment dat Holmer en ik arriveerden. Het werd al snel duidelijk dat er niet zo veel trek gaande was dan gisteren. Toch scheerden er weer heel wat merels tussen de struiken door om nieuwsgierig te kijken wat die zingende collega toch in hemelsnaam bezielde. In de eerste ronde vormden zij dus de hoofdmoot, maar we hadden ook wederom een minigolfje roodborsten in de netten. Verder beduidend minder variatie. Tijdens een solo-ochtendronde zie ik bij het lange net bij de achterste luidspreker een waterhoentje rustig op het pad staan. Hij/zij staat rustig te controleren waar ie nu terecht is gekomen en kijkt met een scheefgehouden kop omhoog naar eengoudhaantje dat in het net hangt. De koperwieken en vooral de zanglijsters waren fors in aantallen teruggelopen en er vloog ook maar weinig klein grut rond. Toch is het uiteindelijk gedurende de hele dag geen moment rustig geweest. Sterker.. tegen 14 uur begint het ineens weer drukker te worden en vallen er op diverse plaatsen groepjes merels en koperwieken in die vanuit het zuiden de baan op komen vliegen. Daarmee wordt het dan ineens weer actie. Prachtig om die koperwieken met grote snelheid aan te zien komen en vervolgens in de struiken zien duiken om daar met lange nekken te gaan zitten kijken wat er gaande was. Vanaf een uur of 11 tot ver in de middag komen er ook regelmatig grote groepen van meerdere honderden tot duizend spreeuwen golvend door de polder. Daar moeten er meerdere tienduizenden van doorgekomen zijn. Af en toe maakt er één een cordinatiefoutje en hangt er één in het net. Een prachtig gezicht, vooral als er dat mooie Oktoberstrijklicht over de polder valt. Het slag heeft het vandaag wat minder gedaan, maar toch kunnen we af en toe een trek doen. Tijdens de excursie ontdekt Peter een bel met 9 buizerden die boven het eiland aan het klimmen zijn en zich op de thermiek richting Texel laten afglijden. Ook is er behoorlijk wat trek van kauwen: Peter ne Holmer zien naast kleine groepjes ook een groep van ongeveer 400 exemplaren langskomen vliegen. Aan het eind van de middag loopt er een veldverzorger van de WBE de polder in en begraaft op een aantal plaatsen prooien voor de vos(sen). Men zal het komend weekend wel weer intensiever gaan jagen. Vlak voor zonsondergang klinkt er een schot in de duinen dat gevolgd wordt door gejuich. Men blijk op konijnenjacht te zijn in het duin. Kennelijk is het schieten van die soort hier al aanleiding tot het uiten van oerkreten die het adrenaline-niveau bij de hobbyisten weer doet stijgen. Men zou er wat verstandiger aan doen om, vooral gezien de ontwikkelingen met de vossen, zuiniger te zijn op de paar konijnen die hier nog maar voorkomen. Het zal toch niet zo zijn dat men die kadavers gebruikt om in de grond te begraven voor de vossen?
In de laatste ronde vangen we nog een restantje merels en koperwieken nadat we even daarvoor hebben kunnen genieten van prachtig vertrek van koperwieken en merels. In die ronde vangen we een mooie soort als afsluiter: een geelgors! Het is het tweede exemplaar dat we hier deze week vangen; er zijn seizoenen met minder...

Dagtotalen:
--------------------------

Winterkoning 3 1
Tjiftjaf 4 -
Heggenmus 3 -
Goudhaantje 26 5
Roodborst 30 6
Pimpelmees - 1
Merel 116 8
Spreeuw 2 -
Zanglijster 7 1
Keep 5 -
Koperwiek 39 1
Geelgors 1 -
Zwartkop 5 -
Rietgors 1 1
----------------------------------------------
Totaal: 266 exemplaren, 14 soorten, 12:20 uren

woensdag 14 oktober 2009

Vorst = veel vliegende vogels !

We hebben een heldere nacht achter de rug als we ons opmaken om naar de baan te gaan. Het blijkt behoorlijk koud te zijn en als we bij de zwaluw vertrekken knispert het gras al onder onze voeten... VORST! Er is vrijwel geen wind, maar het zuchtje dat er af en toe even staat is van Noordoostelijke origine. Tijdens het fietsen weten we al hoe de dag zal beginnen. We horen vrijwel continu piepjes van koperwiek, en af en toe merel en zanglijster. Na het openzetten van de netten zien we al snel de eerste merels in het hout van de vinkenbaan verschijnen. De eerste ronde is meteen kermis; goed gevulde netten met merels, koperwieken en meteen ook goudhaantjes tussen de wat grotere jongens. In het rietnet treffen we een houtsnip aan. De temperatuur komt een keer onder de 0 graden en meteen is er beweging van deze soort. tevens ook nog ene boomkruiper en een paar rondjes later daarvan ook een 2e exemplaar; dan nog net iets witte op de buik en borst, maar zeker geen taigaboomkruiper. Het blijft vandaag de hele dag druk, maar over de gehele linie net even iets minder vogels dan gisteren. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat net als gisteren de meeste lijsters na slechts een korte stop weer verdergaan met de etappe. We vangen vandaag eigenlijk pas voor het eerst deze week een papkrentje: een 1e kalenderjaar roodmus! Dat is al weer een aantal jaren geleden dat we die hier geringd hebben....
Toch blijft het een prachtige topdag met veel leuke waarnemingen zoals 2 knobbelzwanen op de grote plas helemaal aan de kop van de polder, enkele buizerden, een hoog klimmende sperwer en weer een aantal kiekendieven. als we voor de voorlaatste ronde vertrekken zien we in het hout rond het slag een groepje goudhaantjes zitten. Snel even teruglopen en met een paar klikjes het geluid veranderen naar goudhaan. Als we verderlopen blijken de goudhaantjes weg te zijn. Ons vermoeden wordt snel bevestigd als we naar de netten bij de speaker kijken. Er hangen er al 7 in en we wachten even met het uithalen tot we terugkomen van de grote ronde. Zo geschiedde en we kunnen in plaats van 7 stuks nu 12 stuks uit het net halen. In de laatste ronde ziet Peter dat tijdens het uithalen een velduil hem zit aan te kijken op de eerstvolgende netstok. Na even gewacht te hebben besluit de vogel er toch maar vandoor te gaan en ons niet even een pleziertje te gunnen door even tegen één van de dichtstbijzijnde netten te vliegen. Zelf st ik op dat moment ene eindje verderop te peuteren aan een groepje spreeuwen die met z'n 19-en tegelijk zijn gaan hangen...

DAGTOTAAL:
----------------------------
Veldleeuwerik 3 / -
Tjiftjaf 4 / -
Winterkoning 2 / 1
Goudhaantje 54 / 3
Roodborst 37 / 5
Pimpelmees - / 1
Merel 98 / 14
Boomkruiper 2 / -
Kramsvogel 1 / -
Spreeuw 24 / -
Zanglijster 12 / 2
Houtsnip 1 / -
Vink 4 / 1
Koperwiek 56 / 2
Keep 1 / -
Kleine Karekiet 2 / -
Roodmus 1 / -
Zwartkop 8 / 1
Rietgors 2 / -
----------------------------
TOTAAL 312 nieuw geringd en 30 teruggevangen vogels = 342 exemplaren, 18 soorten

dinsdag 13 oktober 2009

Aankomst lijsters !

Tijdens de voorbereidingen voor vertrek naar de baan hoorden we om 06 uur bij de zwaluw al een optimistisch stemmend aantal piepjes van lijsters, vooral koperwieken. De wind was bij aanvang van de dag Noordnoordwest 5 bft en het was 80 % bewolkt. Tijdens het wachten op de eerste ronde zagen we in kort tijdsbestek overal rond de hut de eerste groepjes koperwieken en merels invallen of zich van opzij richting luidspreker verplaatsen. Het was al snel duidelijk, het ging een goede dag worden. Dus werden meteen afspraken gemaakt over de te volgen strategie om zo snel mogelijk te kunnen werken. Het werd snel duidelijk dat de aankomst vooral merels en koperwieken betrof. Kleinere vogels zaten er in die eerste ronde amper bij. De eerstvolgende ronde was echter meteen al fors rustiger. Het bleek al snel (ook aan de biometrie) dat de eerste vogels vooral superfitte vogels waren die gewoon nog graag door wilden vliegen omdat ze nog energie genoeg hadden. Dat is een effect dat we veel beter van Schiermonnikoog kennen dan van Vlieland. In de tweede ronde zat er al meer kleiner spul bij de vangsten. Dat waren vooral roodborsten, maar ook al de eerste goudhaantjes die zich gisteren al aankondigden met de voorhoede. Het werd weer een dag die gedurende de volledige daglichttijd lekker doorliep met vangsten die in aantallen mooi verdeeld over de dag waren. Veel minder variatie dan in de afgelopen dagen, zowel wat vangsten als waarnemingen betreft. Toch hadden we er een mooie geelgors-vrouw bij. die heb ik hier op Vlie al heel wat jaren niet meer in handen gehad en door de sloop van één van mijn vangterreinen in mijn eigen werkgebied ook al 3 jaar niet meer. In de loop van de ochtend werden de lijsters in de polder aangevuld door de grotere broertjes, de kramsvogels. In navolging van de goudhaantjes dezelfde trend, gisteren de voorhoede en vandaag het begin van de grote horde. We vingen vanmiddag een eerstejaars roodborst die in zijn/haar prille jeugd een breuk midden in de tarsus had opgelopen. De breuk was geheel genezen en de vogel had een poot die in een volledige haakse hoek stond zodat de zijkant van de voet als voetzool gebruikt moest worden; een eng gezicht.
Ook het slag werkte vandaag weer prima, we hebben er een leuk aantal merels kunnen slaan, maar ook een roodborst, een vink en een keep. Aan het eind van de middag liepen de vangsten slechts lichtjes terug, maar daar zaten duidelijk meer terugvangsten van vandaag bij. De wind was inmiddels al een stuk minder geworden na eerst naar het Noordoosten te zijn gedraaid. In de avondschemer was alom vertrek te horen. Op het hele eiland vertrokken duizenden lijsters voor de volgende etappe; altijd weer een fantastisch schouwspel om te zien hoe ze massaal de hoogte inklimmen en uit beeld verdwijnen.

Dagtotalen:
----------------------------

tjiftjaf 6 / -
goudhaan 46 /
roodborst 30 / 2
rietgors 3 / 1
heggemus 1 /
koolmees 1 /
vink 4 /
keep 3 /
geelgors 1 /
koperwiek 85 /
merel 156 / 26
zanglijster 13 / 1
spreeuw 3 /
kramsvogel 3 /
winterkoning - / 1
--------------------------------
Totaal 353 vogels nieuw geringd en 31 terug gevangen = 384 vogels; 15 soorten.

maandag 12 oktober 2009

Wat is het rustig... was het rustig?

Vandaag mooi op tijd op de baan en direct bij aankomst in de hut gedoken omdat er een bui het eiland opschoof. Op de buienradar hadden we vannacht al gezien dat boven heel Nederland en omgeving het schaapjeswolkenpatroon van een buiencomplex lag. Daar worden wij niet eens rouwig van want dat kan een flipperkast voor lijsters betekenen die tussen de buien door laverend de kust op komen. Bij aanvang stond de wind nog stevig door maar was al wel met 2 bft afgezakt na sinds gisteravond met uitschieters naar 8 bft de ramen van de zwaluw gegeseld te hebben. De eerste ronde stelde lichtelijk teleur, zeker na de 2 goede dagen die we al achter de rug hadden. Toch was er wel lichte aankomst van vooral koperwieken en merels. De verdere rondes liepen ongeveer volgens hetzelfde patroon en dat sprokkelde zo de hele dag door. Ondertussen zagen we dat de birdtam behoorlijk zware trek registreerde die echter hoog zat (op 3000 voet). Die vogels hadden er kennelijk nog steeds zin in want we zagen er in de lucht maar weinig van terug, laat staan dat we opmerkelijke aantallen zagen komen invallen op het eiland. Na het middaguur kwam daar wat verandering in en zagen we frequenter groepjes koperwieken en ook enkele kleine groepjes kramsvogels binnen komen en in de polder foerageren. We vingen het eerste bokje van het seizoen en zagen ineens ook een paar goudhaantjes rond de hut in de struiken scharrelen. Even later vloog er ook één de hut binnen maar dat was kortstondig en de vogel verliet de hut al even snel maar ongeringd. De variatie in vangsten was weer iets groter dan gisteren, ook wat de waarnemingen betreft. Leuk daarbij was de ekster in het hout, een rotgans in de derde polder en 2 hybride bonte x zwarte kraaien in de polder. En we vingen nog een soort waarvan we aanvankelijk dachten dat het een nieuwe baasoort was, maar vorig jaar bleek er op precies dezelfde dag de eerste hier geringd te zijn: een PUTTER! Niet een schokkende soort, maar gewoon niet veel voorkomend in dit deel van de polder.
Holmer bleef bij ieder buitje dat het eiland weer naderde en gelukkig meestal zonder neerslag passeerde hoopvol gestemd onder de overtuiging dat al die vogels toch echt een keer naar beneden moesten komen knallen. Dat bleef echter uit en tegen de avond moesten we zelfs constateren dat de meeste vogels heel stilletjes moesten zijn vertrokken in plaats van de nacht slapend tussen onze netten door te brengen. Ben je tenminste wel weer gauw een half uur tot een uur eerder thuis....

Dagtotaal:
-------------------------------
Winterkoning 1 / 3
goudhaan 7 / 0
tjiftjaf 1 / 0
zwartkop 8 / 1
kleine karekiet 1 / 0
roodborst 12 / 4
rietgors 2 / 0
PUTTER 1 / 0 <- = nieuwe baansoort...
keep 3 / 0
vink 2 / 0
groenlandse tapuit 1 / 0
koperwiek 88 / 3
bokje 1 / 0
merel 63 / 15
zanglijster 17 / 1
spreeuw 1 / 0
kramsvogel 1 / 0
koolmees 0 / 2
pimpel 0 / 2
---------------------------------------
Totaal 210 nieuw geringd en 31 terugvangsten = 241 vogels, 19 soorten.

zondag 11 oktober 2009

De weersverwachtingen beloofden de nodige buien voor vandaag en die zouden vannacht al beginnen te passeren. Dat is voor ons ringers op de Wadden dan wel erg dubbel want enerzijds wil je het liefst lekker rustig werken bij droog weer, maar anderzijds weet je dat buien op het eiland er voor kunnen zorgen dat veel vogels het als een toevluchtsoord gaan gebruiken en massaal naar de grond kunnen duiken. We waren vanmorgen een beetje aan de late kant op de baan (gek hè na zo'n dag als gisteren....) maar de schade viel mee en de netten stonden net open voordat de eerste winterkoning begon te zingen. Er stond slechts een licht windje van 2 bft uit de Oosthoek, maar die draaide al snel naar het noordoosten door en zou tegen 11 uur al in het noordwesten zitten en vanaf dat moment aanhalen naar 5 bft tot 7 bft in de avond. Het was al vrij snel in de ochtend duidelijk dat het in ieder geval in de eerste uren nog niet echt zou gaan gebeuren. Er waren in het donker amper lijsterpiepjes in de lucht te horen en bij de eerste schemer viel het aantal invallende vogels ook nogal tegen. Toch liepen we best een redelijke eerste ronde, maar wel meteen meer terugvangsten dan gisteren gedurende de gehele dag. De tweede ronde was meteen een stuk beter en die moesten we iets eerder lopen omdat er een kort buitje overkwam. Tijdens die ronde kwam er een ijsgors overvliegen en bleek er een leuk groepje baardmannetjes in het riet achter de netten te zitten. Deze zouden de netten echter gedurende de hele dag niet dichter naderen. De condities van de vogels van die eerste twee rondes deden het vermoeden rijzen dat er waarschijnlijk maar lichte aankomst plaats had gevonden en dat we vooral de achterblijvers van de behoorlijke hausse van gisteren vingen. Kortom, vogels zonder vet en met stijl aflopende vliegspieren. Holmer zag tussen het ringen door een vlaamse gaai tussen de netten naar beneden duiken, maar daar hebben we helemaal niks van teruggemerkt. En zo werden er uiteindelijk gedurende de dag meerdere leuke waarnemingen gedaan, zoals meerdere passerende en rondjagende roofvogels als smelleken (minimaal 2 ex.), bruine en blauwe kiekendieven, havik-man, slechtvalk, een buizerd die zich vlak achter de netten liet invallen en enkele malen een sperwer die zich in volle snelheid tussen de struiken stortte. Verder af en toe op volle snelheid doorjakkerende houtduiven in groepjes van 3 tot 5 exemplaren, kauwtjes, zwarte kraaien en groepen van 15 tot 1000 spreeuwen. Om 11 uur was het tijd voor de Zondagse excursie. Het gezelschap bestond hoofdzakelijk uit leden van een vogelwerkgroep uit de kop van Noord-Holland. Het verhaal over vogeltrek werd weer met volle aandacht aangehoord. Er kwamen zelfs serieuze en originele vragen voorbij zoals "waarom hebben jullie geen zwarte vogelbewaarzakjes?" daarop kwam het al even originele antwoord "dan kunnen we de vogelpoep er niet meer op zien". Drie personen gingen over tot deelname aan ons ringen-sponsoring programma. De middag werd weer wat rustiger wat de aantallen betreft maar het viel zeker niet stil. Het slag werkt momenteel ineens veel beter nadat in de afgelopen weken een nieuwe en vooral groter vijver is aangebracht. Na een nonchalante blik door het kijkgat wist Holmer onverwachts ineens een grote gele kwikstaart te slaan. Verder vingen we verspreid over de dag 2 spreeuwen, enkele merels en kepen, een zwartkop en een rechtsgeringde zanglijster. Zo'n zanglijster is altijd interessant als je zelf gewend bent om de ring aan de linkerpoot aan te leggen. Dat kan een ring van elders of zelfs uit het buitenland zijn... In dit geval echter gewoon een vogel van onze voorganger die aan de rechterpoot ringt.
Aan het eind van de middag arriveert Peter van Horsen op de baan en bestaat onze ploeg uit de maximum bezetting van 4 personen. Één van de eerste van zijn waarnemingen zijn 5 dwergmeeuwen die erg laag over de baan komen vliegen vanuit het westen om vervolgens om te buigen naar het noorden. Daarna volgde o.a. nog een waarneming van een boerenzwaluw die regelmatig rond de ringhut bleef draaien en kennelijk van plan was om ter plaatse te gaan slapen. In de laatste 2 rondes verschenen er wel vogels op de baan die eveneens plannen hadden om in de struiken te gaan slapen, maar de vangsten van die doelgroep stelden wat teleur omdat de wind dus inmiddels wel aangewakkerd was tot 7 bft. Maar ongemerkt hadden we een heel plezierige dag waarop het ondanks (of dankzij) het af en toe passeren van een heel kort licht buitje goed werken was.

Dagtotaal:--------------------------------
tjiftjaf 3 / -
winterkoning 1 / -
roodborst 19 / 3
zwartkop 14 / 1
zwarte roodstaart 1 / -
grote gele kwikstaart 1 / -
kleine karekiet 2 / -
rietzanger 1 / -
keep 11 / 3
vink 9 / -
rietgors 1 / -
koperwiek 34 / 1
merel 70 / 7
zanglijster 65 / 4
spreeuw 6 / -
bladkoning - / 1
-------------------------
totaal 238 nieuw geringd en 20 terugvangsten =258 vogels, 16 soorten.