zaterdag 10 oktober 2009

VVV ( Vlieland, veel vogels).

Vanmorgen om 06:15 uur van huis opgehaald door Holmer. Het regende nog steeds gestaag nadat het vaanf ongeveer 01:00 uur was begonnen met regenen. Tijdens het op de fietsdrager knopen van de mountainbike hoorden we in de regen al met grote regelmaat tikjes van zanglijsters die laag over de huizen vlogen. Af en toe ook koperwieken en een enkel piepje van merel. De gehele rit naar Harlingen bleef het doorregenen, maar op het moment dat we op de boot stapten werd het droog. In de haven van Harlingen zagen we al regelmatig groepjes koperwieken en zanglijsters vanaf het wad over de stad vliegen. Tijdens de overtocht kwam af en toe een klein groepje of los individu graspieper vlak langszij de boot voorbijvliegen. Op het eiland aangekomen vliegt de ene na de andere groep lijsters over de haven en het bos bij het dorp. Het is echter inmiddels toch weer begonnen met regenen.
Snel op de fiets gesprongen en het dorp ingereden om boodschappen te doen. Holmer vloog als een wervelwind door de winkel en voordat ik de keuze tussen een 400 grams pak rijst of een 1000 grams pak had kunnen maken had hij 3 winkelwagens vol. Had ik het gemist dat hij een minuut gratis mocht winkelen? De cassiëre wist niet wat ze zag en vroeg zich af hoe laat het weeshuis aankwam op het eiland... Maar goed, daarna nog vergeefs op zoek naar oplaadbare batterijen, even een tijdje schuilen voor de inmiddels toch harder geworden regen en daarna in ras tempo naar de Zwaluw en de vinkenbaan. Daar aangekomen liep Gerrit Bochem zich het zweet in de nek want Carl Zuhorn had net z'n assistent Leon kelder naar de boot moeten brengen en daarom moest hij op een (zoals het zich al liet aanzien) drukke dag even een ronde alleen lopen omdat wij nog niet gearriveerd waren. Het liep nog steeds lekker door, maar om 15 uur vond Gerrit het welletjes en moest er maar een eind komen aan zijn wederom zeer succesvolle 3 weekse ringperiode. Vanaf ongeveer 15:45 uur zagen we duidelijk dat er een nieuwe opleving begon te ontstaan van aankomst van vooral zanglijsters en merels. We vielen dus weer eens met onze neus in de boter en gingen op onze eerste dag meteen stevig aan de bak. De één na de andere groep zanglijsters dook van hoog de struiken in en ook de merels lieten zich niet onbetuigd. In de afgelopen weken hebben Gerrit en Carl een nieuw vijvertje op de baan aangelegd en dat viel bij de vogels duidelijk in de smaak. maar ja, wie kan er nou nee zeggen tegen een uitnodigende douchebak met hoekinstap , gelegen op een prachtige zonneweide met lekkernijen naast het bad.... kortom, wanneer de drukte het toeliet waren we in de gelegenheid om af en toe 1 of enkele kepen en/of roodborsten op het slag te slaan. Bij aanvang van de schemer begon het af en toe te miezeren en kwam de wind weer iets opzetten uit de Oost-noordoost-hoek en wakkerde aan tot kracht 1 tot af en toe 2 bft. daarvoor was het de gehele dag bijna bladstil en volledig bewolkt op het eiland. In de beginschemer bleek het hout bij het vinkenbaantje ineens helemaal vol te lopen met spreeuwen die zonder ook maar een seconde te aarzelen als wilden naar de douchebak doken. voor je met de ogen kon knipperen bleken er zo'n 30 in de kleine bak te zitten en moesten die vogels hoog rechtrop op de poten staan om een plekje te krijgen. Dat was het moment waarop ik snel sloeg voordat het er echt te veel werden. De 2 slagnetten van het vinkenbaantje stonden te dansen op het gazon en meteen zag je als torpedo's de eerste spreeuwen al van onder het net ontsnappen. Ook kropen er heel wat door de vele gaten die er inmiddels in de slagnetten zitten. dan wordt het met z'n drieën op de knieën snel werken om de spreeuwen zo snel mogelijk onder het net weg te hebben. Onder de rand van het net zie ik een exemplaar met ring zitten; de eerste gedachte is: die moet voorrang krijgen ! En ja hoor, een licht verkleurde ring met opvallende letters MOSKWA erop !!!! Toch een krentje er tussen dus... da's een opsteker na al die verliezen bij een zwaar beschadigd net.
De laatste rondes leverden ook weer veel vogels op en het werd dus nog stevig aanpoten voor alle vogels weggewerkt waren. Snel naar de Zwaluw gefietst om een pizza in elkaar te draaien, de totaalstand op te maken en te concluderen dat we in die ene middag behoorlijk wat vogels hadden zitten ringen: 300 nieuw geringden en 5 terugvangsten!!! Met de vogels van Gerrit en Leon van vanochtend er nog bij komen we op het verbluffende aantal van 553 vogels met een dagrecord aan zanglijsters daarbij. je kunt een mindere start van je 2 weekse periode hebben...

Dagtotalen:
----------------------------
Winterkoning - / 1
Zwartkop 21 / -
Heggenmus 3 / -
Bladkoning 2 / -
Roodborst 50 / 9
Tjiftjaf 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Baardmannetje 1 / 1
Merel 115 / 1
Spreeuw 53 / 1
Zanglijster 242 / -
Vink 4 / -
Koperwiek 35 / -
Keep 12 / -
-----------------------------
Totaal: 548 nieuwe exemplaren en 5 terugvangsten; 14 soorten, 13:16 uren

vrijdag 9 oktober 2009

De lucht zit vol....

Vandaag, een dag voor het vertrek van de volgende ringperiode op Vlieland blijkt de lucht gevuld te zijn met vogels. Vanmorgen vroeg zat West-europa al vol met vogels op een hoogte van 5000 tot zelfs 7000 voet boven Zuid-limburg en oost-België. Zie onderstaand een grafische weergave van de dichtheden.

Het kan maar zo zijn dat die vogels bij daglicht al een eind verder zijn dan Noord Nederland, maar we kunnen niet zien wat er op dat moment nog boven de Noordelijke Noordzee vliegt. Een alles of niets-situatie dus.. Gisteren was het op Vlieland al een ALLES-situatie. Gerrit Bochem werd overspoeld door roodborsten en kreeg er in de ochtenduren maar liefst 334 in z'n netten. Dat leidde tot lichte paniek, want nog zo'n ochtend en de ringen zijn op... Holmer ging dus spoorslags naar de ringcentrale om 3500 ringen bij te kopen; laat nu de vogels maar komen was zijn reactie.

Nu vertrekken Hanneke en ik eerst naar De Bree om daar paddenstoelen te gaan inventariseren met de heer Ligterink uit Rijssen. Later meer daarover.

woensdag 7 oktober 2009

vergiftiging van vogels in Afrika

Ook in Afrika nemen de spanningen tussen lokale boeren en de natuur meer en meer toe. Enkele jaren geleden werd al duidelijk dat de achteruitgang van gieren in afrika te wijten was aan het gebruik van antibioticum voor vee. De kadavers van dat vee bleven (en blijven nog steeds) vervolgens liggen en werden alsvanouds opgegeten door de gieren die vervolgens de giftige stoffen ophoopten in hun lichaamsvet met uiteindelijk de dood tot gevolg. Inmiddels wordt landbouwgif (dat op veel plaatsen makkelijker verkrijgbaar is dan eten) wijdverbreid ingezet om vogels en wild (leeuwen, wilde honden, hyena's, cheeta's en luipaarden te vergiftigen.

bussen met bestrijdingsmiddel Furadan.
En hoe kan het anders in ontwikkelingslanden, ondeskundig gebruik is aan de orde van de dag. Het gif Furadan wordt in het water gegooid om vissen te verdoven en te vangen en consumeren. Natuurbeschermings-organisatie wildlife direct is bezig om dit fenomeen aan de kaak te stellen; zie daarvoor de website : http://stopwildlifepoisoning.wildlifedirect.org
In Kenia is nu door de organisatie Wildlife direct het gebruik van Furadan op een rijstveld gefilmd en on-line gezet. vogels als open-billed storks en ibissen worden vergiftigd en daarna opgegeten. Tja, als je honger hebt ben je tot veel in staat... De lokale officials hebben al bekendgemaakt dat ze geen actie zullen ondernemen omdat ze de organisatie er van verdenken het filmpje gemanipuleerd te hebben. Maar hoe manipuleer je beelden als deze???? Zie hierbij het filmpje.


Het verzamelen van vergiftigde duiven.

Vergiftigde en 'vergeten' aangevreten grutto.

En een filmpje over de impact van gebruik van het gif op gieren. Zwakke maag? Niet kijken !

maandag 5 oktober 2009

Ringen en snoeien

Vandaag een dagje op de wintervangbaan aan het werk geweest. We hebben voorbereidingen voor het komende winterseizoen getroffen en tevens alvast de netten geplaatst en daarbij ook nog wel wat vogeltjes gevangen en geringd.

Aan dit verslag wordt nog verder gewerkt... er volgen ook nog aanvullingen van foto's van afgelopen vangweken van Vlieland en Schier...